Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
111
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.2. Закономірності і динаміка психічного розвитку особистості в онтогенезі

Визначте сутність кризи першого року життя.

нестабільний процес, який виникає під час переходу людини від одного вікового періоду до іншого, пов'язаний з якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, свідомості і виявляється в цілісних психічних і особистісних змінах\n

особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості\n

*обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Визначте сутність кризи середини життя.

*в критичній оцінці та переоцінці досягнутого в житті\n

особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості\n

обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Визначте сутність кризи тридцяти років.

криза соціальних відносин, яка зумовлена становленням самосвідомості дитини і проявляється в негативізмі, впертості, непокірності, свавіллі, протесті, деспотизмі

в критичній оцінці та переоцінці досягнутого в житті\n

обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

*зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Визначте сутність кризи трьох років.

*криза соціальних відносин, яка зумовлена становленням самосвідомості дитини і проявляється в негативізмі, впертості, непокірності, свавіллі, протесті, деспотизмі

в критичній оцінці та переоцінці досягнутого в житті\n

обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Виокремте визначення критичний період.

найбільш сприятливий період для психічного розвитку

*період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами

нерівномірність психічного розвитку

заміна дії однієї психічної функції іншою

Виокремте визначення пластичність розвитку психіки.

*заміна дії однієї психічної функції іншою

найбільш сприятливий період для психічного розвитку

період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами

нерівномірність психічного розвитку

Виокремте визначення сенситивність розвитку.

*найбільш сприятливий період для психічного розвитку

період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами

нерівномірність психічного розвитку

заміна дії однієї психічної функції іншою

Виокремте визначення гетерохронність віку.

*кожна сторона в психіці дитини має свій оптимальний період розвитку

найбільш сприятливий період для психічного розвитку

період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами

*нерівномірність психічного розвитку

Дайте визначення новоутворення віку.

тенденція розвитку

*нове, що з'являється в психіці

період онтогенезу, що характеризується різкими психологічними змінами

заміна дії однієї психічної функції іншою

З'ясуйте взаємозв'язок навчання і розумового розвитку

навчання йде за розвитком

змінюючи методи і зміст навчання не можна змінити розумовий розвиток дитини

навчання істотно не впливає на розвиток психіки дитини- все залежить від задатків

*навчання веде за собою розвиток

Зазначте зміст поняття мотиваційна криза.

*послаблення чи зміна основних мотивів діяльності особистості\n

спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людини

в критичній оцінці та переоцінці досягнутого в житті\n

особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості\n

Зазначте зміст поняття вікова криза.

*нестабільний процес, який виникає під час переходу людини від одного вікового періоду до іншого, пов'язаний з якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, свідомості і виявляється в цілісних психічних і особистісних змінах

особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості\n

обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Зазначте зміст поняття криза ідентичності.

нестабільний процес, який виникає під час переходу людини від одного вікового періоду до іншого, пов'язаний з якісними перетвореннями у соціальних відносинах, діяльності, свідомості і виявляється в цілісних психічних і особистісних змінах\n

*особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і розвивається потенціал особистості\n

обумовлена руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим і проявляється в плаксивості, похмурості, інколи в порушенні сну, втраті апетиту тощо

зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

Зазначте зміст поняття лабільність розвитку психіки.

*в психічному розвитку не має чітких меж

у певному віці різні психічні властивості мають різний рівень розвитку

причинна обумовленість психічних явищ

будь- яке психічне явище не можуть бути правильно зрозумілими без врахування особистісної зумовленості

Зазначте зміст поняття нерівномірність розвитку психіки.

*у певному віці різні психічні властивості мають різний рівень розвитку

не має чітких меж

причинна обумовленість психічних явищ

будь- яке психічне явище не можуть бути правильно зрозумілими без врахування особистісної зумовленості

Назвіть до якого напряму психічного розвитку належать такий вислів:" із дитини виростає людина, так як із зерна рослина"

*біологізаторсь-кий

соціологізаторський;

діалектико-метеріалістичний;

гуманістичний

Назвіть наукові підходи щодо співвідношення біологічного і соціального в онтогенезі людини

*всі відповіді правильні

біологізаторський

соціологізаторський

діалектичний

Назвіть ознаки психічного розвитку

дискретність

системність пізнавальної діяльності

стадійність

*всі відповіді правильні

Назвіть фактори психічного розвитку

*біологічний

*соціальний

навчання

виховання

Назвіть, що є рушійними силами психічного розвитку

зовнішні умови

внутрішні умови

*внутрішні суперечності

виховання

Про яке явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: "В різні вікові періоди основні психологічні новоутворення залежать, головним чином, від якогось одного виду діяльності, в якому виникають, формуються перетворюються різні психічні процеси".

критичні періоди розвитку

нерівномірність психічного розвитку

*провідна діяльність дитини

рівень актуального розвитку

Про яке явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: "Одним із показників розвитку дитини є різниця між тим, що вона може зробити за допомогою дорослих, їх вказівок, підказок і тим, що доступним є їй у самостійній діяльності".

сензитивний період

рівень актуального розвитку

акселерація

*зона найближчого розвитку

Розкрийте сутність "зони актуального розвитку".

*те, що дитина може зробити сама

те, що дитина може зробити за допомогою дорослих

відстань між рівнем актуального і потенційного розвитку

заміна дії однієї психічної функції іншою

Розкрийте сутність "зони найближчого розвитку".

*відстань між рівнем актуального і потенційного розвитку

те, що дитина може зробити сама

те, що дитина може зробити за допомогою дорослих

заміна дії однієї психічної функції іншою

Розкрийте сутність "зони потенційного розвитку".

те, що дитина може зробити сама

*те, що дитина може зробити за допомогою дорослих

відстань між рівнем актуального і потенційного розвитку

заміна дії однієї психічної функції іншою

Розкрийте сутність поняття стабільні періоди.

*процес рівноваги, формування започаткованих у кризових періодах новоутворень

загострення негативних особливостей, які є показниками сприятливого становлення особистості

сприятливе становлення особистості

всі відповіді правильні

Хто із науковців відзначив роль навчання для психічному розвитку ?

*Виготський

Кофка

Келер

Геккель

Чому в чесних, працьовитих батьків виростають ледачі та нечесні діти?

*діяльність батьків не стала діяльністю дитини

впливу соціальних умов

із -за генотипу

впливу соціального, біологічного

Що є вихідною позицією для з'ясування психологічної природи вікових криз?

*поділ онтогенезу на окремі етапи з наступним з'ясуванням їх особливостей на основі експериментального вивчення

критерії

внутрішні суперечності

всі відповіді правильні

Що є критерієм вікової періодизації?

*інтенсивність росту

*інтелектуальний розвиток

зміна соціального розвитку

своєрідна ступінь онтогенетичного розвитку

Що є критерієм періодизації Д.Б.Ельконіна?

*зміна соціальної ситуації розвитку

інтенсивність росту

інтелектуальний розвиток

сексуальний розвиток

Що є критерієм періодизації за Ж.. Піаже?

психічний

психосоціальний

*інтелектуальний

психосоціальний

Що є передумовами психічного розвитку?

*задатки

функціональна організація мозку

спадковість

сімейні відносини

Що є причиною нерівномірності психічного розвитку?

різнопланова взаємодія чинників розвитку

педагогічна занедбаність

тип сім'ї

*всі відповіді правильні

Що є рушійними силами психічного розвитку

*протиріччя

зони розвитку

умови розвитку

закономірності

Який період є сензитивним для розвитку довільності ?

дошкільний вік

*молодший шкільний

підлітковий

юнацький

Які існують критерії вікових криз?

об'єктивні

суб'єктивні

подвійні

*всі відповіді правильні

Які механізми формування вищих психічних функцій виділив Л.С.Виготський?

навчання

виховання

предметна діяльність

*засвоєння культурних знаків

Які наукові погляди вчених біогенетичного напряму на психічний розвиток?

*психіка розвивається до народження

психіка розвивається після народження

психіка розвивається завдяки навчанню

психіка розвивається завдяки вихованню

Які наукові погляди вчених діалектичного напряму на психічний розвиток?

психіка розвивається до народження

психіка розвивається після народження

*психіка розвивається завдяки навчанню і вихованню

психіка розвивається завдяки вихованню

Які наукові погляди вчених соціогенетичного напряму на психічний розвиток?

психіка розвивається до народження

*психіка розвивається після народження

психіка розвивається завдяки навчанню

психіка розвивається завдяки вихованню

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.