Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.15. Психологія навчання

Назвіть механізми навчання

навіювання

психічне зараження

*закріплення

наслідування

Назвіть мотиви самоосвіти

форма прояву учбових мотивів

етап засвоєння учбових мотивів

*рівень пізнавальних мотивів

якісна характеристика учбових мотивів

Що виражає мисленнєве передбачення результату і способу його досягнення по відношенню до мети учіння

її вид

її рівень

*етап реалізації

форма проявлення

Що демонструє звернення учня до вчителя з приводу раціональної організації учбової діяльності

вид навчального мотиву

*формує проявлення учбових мотивів

рівень пізнавальних мотивів.

тип відношення учня до учіння

Що є ознакою навчання

планомірність

організованість

*цілеспрямованість

пізнавальний мотив

Як називається залежність успішності формування навичок від рівня мотивації учня

*закон йеркса-додсона

закон вправ

закон ефекту

закон плато в формуванні навичок

Як співвідносяться учбові дії з учбовою діяльністю

*частина цілого

вид-рід

форма прояву учбової діяльності

функціональні відношення

Як характеризується процес навчання з точки зору механізмів

навчання як передача досвіду

єдність викладання і учіння

*навчання як управління учбовою діяльністю

розв'язання дидактичних задач

Який етапом засвоєння відбувається в наслідок самостійної постановки учнями учбової задачі

*орієнтовних дій

виконавчих дій

контрольних дій

оціночних дій

Який принцип навчання виділив Л.С.Виготський

побудова навчання на високому рівні складності

*орієнтація на "зону найближчого розвитку"

проходження матеріалу швидким темпом.

підвищення пізнавальної сторони навчання, теоретичних знань;

Які види роботи використовує вчитель з метою з'ясування зони актуального розвитку

звертається до учнів із питаннями, що виявляють ступінь розуміння ними матеріалу

спирається на ініціативу і можливості учнів

залучає учнів до формулювання припущень

*всі відповіді правильні

Які зовнішні фактори впливають на ефективність навчання

рівень розвитку пізнавальних процесів

внутрішній план дій

*особливості навчального матеріалу

*особистість вчителя

Тема 1.16. Психологія діяльності вчителя

Дайте визначення аффективного компоненту пед.діяльності

знання загальних закономірностей спілкування

уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів

сплав інтелектуальних здібностей

*емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні

Дайте визначення когнітивного компоненту пед.діяльності

*знання загальних закономірностей спілкування

уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів

сплав інтелектуальних здібностей

емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні

Дайте визначення регулятивного компоненту пед.діяльності

знання загальних закономірностей спілкування

*уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів

сплав інтелектуальних здібностей

емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні

До яких умінь відносять розуміння емоційного стану учнів

міжособової комунікації

*сприймання і розуміння

міжособової взаємодії

передачі інформації

Назвіть компоненти педагогічного спілкування

когнітивний

регулятивний

аффективний

*всі відповіді правильні

Назвіть поняття, що характеризує почуття міри у здійсненні засобів педагогічного впливу на учнів

*педагогічний такт

педагогічні уміння

педагогічні навички

педагогічне спілкування

Назвіть професійно-значущі якості сучасного вчителя

*любов до дітей, розуміння духовного світу учня

повага, шанобливість, гуманність, чуйність

швидка реакція на подразник

витривалість

Назвіть функції пед.спілкування

пізнавальна

емотивна

регулятивна

*всі відповіді правильні

Що характеризує знання загальних закономірностей спілкування

*когнітивний компонент пед.діяльності

регулятивний компонент пед.діяльності

аффективний компонент пед.діяльності

педагогічний такт

Що характеризує уміння передавать інформацію, використовуючи весь арсенал комунікативних засобів.

*когнітивний компонент пед.діяльності

регулятивний компонент пед.діяльності

аффективний компонент пед.діяльності

педагогічний такт

Як називається система засобів, прийомів, що проявляється в різних умовах її здійснення

*стиль спілкування

педагогічний такт

педагогічні навички

педагогічні уміння

Як називається стиль пед.діяльності коли вчитель приймає рішення не враховуючи думку учнів

демократичний стиль

*авторитарний стиль

ліберальний стиль

автократичний стиль

Як називається функція, в наслідок якої відбувається взаємодії педагога і учня при обговоренні і роз'ясненні змісту знань і практичної значимості предмету

*конструктивна функція

комунікативно-стимулююча функція

організаційна функція.

інформаційно-навчальна функція

Як називаються здібності , що характеризують швидке оволодіння методами навчання учнів, їх творче використання

гностичні здібності

*проективні здібності

конструктивні здібності

комунікативні здібності

Який мотив демонструє звернення учня до вчителя з приводу раціональної організації учбової діяльності

вид навчального мотиву

*формує проявлення учбових мотивів

рівень пізнавальних мотивів

тип відношення учня до учіння

Які компоненти належать до структури педагогічної діяльності

кКомунікативний, організаторський, дидактичний.конструктивний

гностичний. експресивний. перцептивний

сугресивний.науково-пізнавальний

*всі відповіді правильні

Якій меті відповідає взаємне орієнтування і узгодження дій при організації спільної учбової діяльності

інформаційній меті

контактній меті

*координаційній меті

виховній меті

Яку функцію характеризує відбір і організація змісту учбової інформації , проектування діяльності учнів та власної

*конструктивна

організаторська

комунікативна

гностична

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.