Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
111
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.7. Психічний розвиток молодшого школяра

В чому полягає специфіка учіння в молодшому шкільному віці?

*від конкретно-практичних завдань до навчально-теоретичних

від навчально-теоретичних до конкретно-практичних завдань

конкретно-практичне

навчально-теоретичне

В чому полягають особливості волі в молодшому шкільному віці?

розвиток вольових зусиль і якостей

встановлення відповідності між метою і мотивами

посилення розумової ролі мовлення

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості запам'ятовування інформації в молодшому шкільному віку?

краще фіксується наочний матеріал

краще запам'ятовуються конкретні назви, ніж абстрактні

в абстрактному матеріалі ефективніше фіксується матеріал, який дає узагальнення низки фактів

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості навчання в четвертому класі?

*окремі компоненти навчальної діяльності виконуються самостійно

переважає учбова діяльність

навчальна діяльність в навчальній ситуації

всі відповіді правильні

В чому полягають особливості сприймання кольору в молодшому шкільному віці?

набуває значення сигналу

відомими є характерні ознаки предмета

позначається словом

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості сприймання форми в молодшому шкільному віці?

не сприймають перспективу

не сприймається пряма лінія як пряма, коли вона поставлена з нахилом

труднощі з назвами об'ємних фігур

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості сприймання часу в молодшому шкільному віці?

відсутність спеціальних аналізаторів, що деформує уявлення про нього

жодну одиницю часу не можна сприймати одномоментно, а лише послідовно

спотворюється суб'єктивними чинниками

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості читання в молодшому шкільному віці?

шепіт

читання губами

тремтіння губ

*всі відповіді правильні

В чому проявляється внутрішня позиція школяра?

*бажання бути школярем

бажання вміти читати

бажання ходити до школи

всі відповіді правильні

В чому проявляється особливості діяльності учня в початковій школі?

нетривала в часі

різноманітна

спрямована на оволодіння способами предметних і пізнавальних дій

*всі відповіді правильні

Від чого залежить формування особистості молодшого школяра?

*адаптації, індивідуалізації, інтеграції

негативізму, критичності, впертості

рефлексії, самооцінки, бунтарства

самовиховання, самовизначення, внутрішньої соціальної позиції

Дайте визначення поняття адаптація до школи.

*пристосування організму до нових навантажень

вміння долати посильні труднощі

бажання бути школярем

вміння включатись в спільну діяльність

Дайте визначення поняття внутрішній план дій.

уміння свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення

*планування порядку та засобів реалізації

усвідомлення власних дії, психічних станів

всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття довільність .

*уміння свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення

планування порядку та засобів реалізації

усвідомлення власних дії, психічних станів

всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття рефлексія.

уміння свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення

планування порядку та засобів реалізації

*усвідомлення власних дії, психічних станів

всі відповіді правильні

За яким критерієм функціонує дружба молодших школярів ?

*спільності зовнішніх життєвих обставин

*випадкових інтересах

нормами дорослої моралі

всі відповіді правильні

На чому базується дружба молодшого школяра?

інтересах, ціннісних орієнтаціях

симпатіях, спільних прагненнях

*спільності зовнішніх життєвих обставин, випадкових інтересах

успішності у навчанні та продуктивній діяльності

Назвіть компоненти навчальної діяльності .

навчальні завдання

навчальні дії

дії контролю

*всі відповіді правильні

При яких умовах довільне запам'ятовування є найпродуктивнішим в мол.шк.віці?

*запам'ятовуваний матеріал стає змістом діяльності

на основі логічного запам'ятання матеріалу

опановуючи мнемічні операції

опановуючи мислитель ними операціями

Про яке явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: для розвитку мовлення найбільш сприятливим є період від 1року до 3, для розвитку волі -молодший шкільний вік?

зона найближчого розвитку

провідна діяльність людини

*сензитивний період розвитку

критичні періоди розвитку

Чим регламентовані стосунки молодших школярів з однолітками ?

*нормами дорослої моралі

спільності зовнішніх життєвих обставин

випадкових інтересів

всі відповіді правильні

Що впливає на розвиток самооцінки в першому класі?

оцінки дорослих

*оцінки вчителя

оцінки товаришів

оцінки батьків

Що є умовою розвитку сприймання в молодшому шкільному віці?

використання слова на позначення предмета

рух предмета на фоні інших нерухомих речей

рух руки дитини на предметі

*всі відповіді правильні

Що має значення для мотивації учіння в мол.шкільному віці ?

*дієвість внутрішньої позиції школяра

самооцінка

рівень домагань

похвала

Що розвивається на основі похвали у дітей молодшого шкільного віку ?

*мотивація досягнення успіху

мотивація уникнення від невдач

*самооцінка

самоконтроль

Що спонукає виникненню кризи 6-7 років ?

зміни соціальної ситуації розвитку

зміни провідної діяльності

незадоволеності ігровою діяльністю

*вступу дитини до школи

Що спричинює розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів ?

*навчальна діяльність

включення в ситуативну діяльність

включення в теоретичну діяльність

всі відповіді правильні

Що характерно для навчання в першому класі ?

переважає гра

переважає учбова діяльність

*навчальна діяльність в навчальній ситуації

окремі компоненти навчальної діяльності виконують самостійно

Як відбувається розвиток довільно-вольової регуляції в мол.школяра ?

навчання

*долання своїх бажань і виконання завдань

керування своєю поведінкою на основі зразка

всі відповіді правильні

Як характеризується мислення в молодшому шкільному віці?

*всі відповіді правильні

наочно-образне

образне

словесно-логічне

Як характеризується сприймання в молодшому шкільному віці?

*розвивається довільність, усвідомленість, вибірковість за змістом

розвивається довільність, усвідомленість, вибірковість за зовнішньою привабливістю

можуть побачити суттєве

всі відповіді правильні

Як характеризуються пізнавальні процеси молодшого школяра?

мимовільністю

*довільністю

креативністю

варіативністю

Яка динаміка провідної діяльності в молодшому шкільному віці?

*від рольової гри з елементами навчання -до навчальної діяльності з елементами ігрової

елементи навчання -до діяльності з елементами ігрової

від навчальної діяльності до ігрової

всі відповіді правильні

Яка рефлексія є значущою для молодшого школяра?

*розумова

моральна

мовленнєва

всі відповіді правильні

Яке мислення у дітей молодшого шкільного віку?

образне, словесно-логічне

наочно-дійове

наочно-образне

*наочно-образне, образне, словесно-логічне

Який основний вид діяльності в першому класі ?

*гра з еле-ментами навчання

навчання з елементами гри

трудова діяльність

спілкування з ровесниками

Який провідний вид діяльності в молодшому шкільному віці?

*учбова діяльність

учіння

научіння

всі відповіді правильні

Які види діяльності розвивають творчу уяву у дітей молодшого шкільного віку?

виготовлення за зразком вчителя

розповідь про вчорашню екскурсію до парку

малювання дітьми щойно відвіданого парку

*придумування казки дітьми

Які види запам'ятання характерні молодшому шкільному віку?

багаторазове читання

різноманітність, що виявляється об'єктивно

перед кожним читанням учень самостійно ставить завдання

*всі відповіді правильні

Які з нижче перелічених прийомів спричиняють включенню мимовільної уваги на уроці в учнів початкових класів?

*показ нового наочного засобу

раптове зниження гучності мовлення вчителя

виклик учня до дошки

введення в розповідь образного порівняння

Які існують стани уважності у молодшого школяра?

готовність працювати протягом уроку

відсутність належної готовності до уроку

невідповідність зовнішньої форми уваги робочому стану

*всі відповіді правильні

Які механізми розвитку мовлення в молодшому шкільному віці?

приховане запитання

новизна інформації

відповідь готується з допомогою тексту та пригадування

*всі відповіді правильні

Які новоутворенням молодшого школяра ?

*внутрішній план дій, самоконтроль, рефлексія, довільність

емоційне спілкування з дорослими

почуття дорослості

прагнення до суспільно суспільно-значущої діяльності

Які основні види діяльності у молодших школярів?

учіння

спілкування

праця

*всі відповіді правильні

Які особистісні утворення розвиваються на основі мотивації досягнення успіху ?

*самооцінка

*рівень домагань

похвала

всі відповіді правильні

Які особливості розвитку відчуттів в молодшому шкільному віці

наявність складних між аналізаторних звязків

мова перетворює подразники в знання якостей предметів

між розрізненням якостей,їх найменуванням іі використанням відсутня повна відповідність

*всі відповіді правильні

Які причини неуважності в молодшому шкільному віці?

швидко з'являється втома

перенасичення враженнями

відсутність необхідної гнучкості , здатності переключатися

*всі відповіді правильні

Які стани притаманні молодшому школяру?

оптимальний

невротизм

невроз

*всі відповіді правильні

Які умови формування уваги у молодшого школяра?

забезпечення розумової і рухової активності

урахування інтересів дитини

розвиток творчої діяльності

*всі відповіді правильні

Які фази охоплює розвиток особистості у молодшому шкільному віці?

адаптація

індивідуацізація

інтеграція

*всі відповіді правильні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.