Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
112
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.13. Психологія самовиховання

Дайте визначення поняття виховне оточення

*умови, що сприяють становленню у дитини позитивних якостей

управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості

підтримки добрих відносин

прийняття рішення

Дайте визначення поняття самовиховання

*управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості

виховання якості, що є у опонента

стихійний або цілеспрямований процес засвоєння знань вироблення умінь і навичок

розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідувальної чи спільної діяльності

З чого починається самовиховання

*конфлікту

розуміння себе

усвідомлення рівня домагань

вирішення проблем

Назвіть форми самовиховання

вироблення бажаного стереотипу

виховання якості, що є у опонента

розвиток якості що недостатньо сформована

*всі відповіді правильні

Умови самовиховання.

*потреба в самовихованні

*адекватна самооцінка своїх можливостей

бажання змінитися

прийняття рішення

Який найвищий етап формування вихованості

слухняність

відповідальність

турботливість.

*незалежність

Які існують методи самоволодіння

*самокритика

самоаналіз

*самонавіювання

самосхвалення

Які існують методи самопізнання

самообмеження

*самоаналіз

самонаказ.

*самопорівняння

Які існують методи самостимулювання

самоспостереження

*самообмеження

самонаказ.

самооцінка

Які виділяють критерії вихованості

рівень сформованості моральних потреб, почуттів,звичок

рівень навмисної довільної поведінки

дотримання з власної ініціативи відповідних мотивів, що зумовлюються сформованістю моральних потреб

*всі відповіді правильні

Які компоненти входятьдо структури самовиховання

потреба в самовираженні

*визначення бажаного результату

*вольовий акт

бажання змінитися

Які основні етапи формування вихованості

слухняність

відповідальність

турботливість

*всі відповіді правильні

Тема 1.14. Психологія учіння

Дайте визначення механізму підкріплення

встановлення тимчасових зв'язків між окремими фрагментами досвіду

безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду

створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування

*фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння

Дайте визначення поняття асоціації

*встановлення тимчасових зв'язків між окремими фрагментами досвіду

безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду

створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування

фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння

Дайте визначення поняття вербальне научіння

швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей

*набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування

виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав

Дайте визначення поняття вікарне научіння

швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

*учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей

набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування

виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав

Дайте визначення поняття імпринтинг

*швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей

набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування

виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав

Дайте визначення поняття інсайт

встановлення тимчасових зв'язків між окремими фрагментами досвіду

*безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду

створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування

фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння

Дайте визначення поняття навчальна діяльність

*цілеспрямоване навчання, в результаті якого розвивається особистість

отримання досвіду відбувається під впливом інших людей

управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості

стійка, удосконаленау результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія

Дайте визначення поняття научіння

цілеспрямоване навчання, в результаті якого розвивається особистість

*отримання досвіду відбувається під впливом інших людей

управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості

стійка, удосконаленау результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія

Дайте визначення поняття творчість

встановлення тимчасових зв'язків між окремими фрагментами досвіду

безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду

*створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування

фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння

Дайте визначення поняття умовно-рефлекторне научіння

швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей

набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування

*виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав

Дайте визначення поняття учіння

*стихійний або цілеспрямований процес засвоєння знань вироблення умінь і навичок

*розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідувальної чи спільної діяльності

управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості

стійка, удосконаленау результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія

Назвіть механізми научіння

асоціації.

*інсайт

творчість учня,

творчість вчителя

Назвіть мотиви учіння

*пізнавальні

*соціальні

імпринтинг.

мотиви співробітництва

Назвіть пізнавальні мотиви учіння

оволодіння знаннями

оволодіння навичками

оволодіння вміннями

*всі відповіді правильні

Назвіть психологічні умови формування уміння вчитися самостійно

*прагнення до саморозвитку

*рефлексія

емпатія

вміння взаємодіяти з людьми у спільній діяльності

Назвіть соціальні мотиви учіння

оволодіння новими знаннями

*мотив обов'язку, відповідальності

*бажання бути президентом

орієнтація на пізнання оточуючої дійсності

Що є результатом учіння.

процес

*досвід

діяльність.

мотив

Як загальним поняттям називається процес і результат набуття індивідуального досвіду біологічною системою

учіння

навчання

*научіння

учбова діяльність

Як називається учіння як процес

*научіння

навчання.

навчальна діяльність

навченість

Як називається научіння, при якому відбувається встановлення у предметів нових властивостей, що мають значення для діяльності і життєдіяльності, і їх засвоєння

научіння навичкам

научіння діями

сенсомоторне научіння

*научіння знанням

Як називається научіння, при якому знання , уміння і навички набуваються шляхом проб і помилок

імпринтинг

умовно-рефлекторне научіння

*оперантне

вікарне

Як називається система спеціальних дій, що необхідні для проходження основних етапів процесу засвоєння

*учіння

навчання

научіння

викладання

Як називається учіння як діяльність

научіння

навчання

*навчальна діяльність

навченість

Як називається швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

вікарне

вербальне

*імпринтинг

метод проб і помилок

Які види научіння притаманні тільки людям

імпринтинг

умовно-рефлекторне научіння

оперантне научіння

*вербальне научіння

Які компоненти включає поняття учіння

*научіння

*навчальна діяльність

навчання.

діяльність учня

Які компоненти належать до структури учіння

*мета. мотив

*результат

діяльність учня

діяльність вчителя

Які ознаки має научіння

*організованість

цілеспрямованість

*задоволення потреб

планомірність

Які фактори визначають успішність научіння.

діяльність вчителя

рівень знань вчителя

наявність. літератури.

*власна активність учня

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.