Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
114
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.8. Психічний розвиток особистості підліткового віку

В чому полягає ідентифікація в підлітковому віці?

об'єднання з іншими на основі емоційного зв'язку

постановка суб'єктом на місце іншого

бачення суб'єктом іншого як продовження самого себе

*об'єднання з іншими на основі спільної діяльності

В чому полягає основна причина труднощів у спілкуванні підлітка з дорослим?

високу емоційну неврівноваженість підлітка

нерозвиненість комунікативних навичок та емпатії у підлітка

*розходження уявлень дорослих і підлітків про характер прав та ступінь самостійності підлітка

нерозвиненість пізнавальної сфери у підлітка

В чому полягають особливості підліткової кризи?

невпевненість у собі, відсутність компетентності у багатьох питаннях життя, глибока незадоволеність іншими, постійне дотримання у вза-ємодіях групових нормативів, уникнення конфліктів

сміливість, відвертість, прагнення до лідерської позиції, висока самооцінка, негативізм, сконцетрованість, на собі

самозакоханість, егоцентризм, негативізм, впертість, протести проти авторитетів, відчуження, асоціальність поведінки

*акцентуація характеру, емпатійність, зухвалість, потреба "бути значущим в очах однолітків", втрата самостійності

В чому полягають особливості самоусвідомлення в підлітковому віці?

*самоусвідомленьня через порівняння з іншими

спрямованість на майбутнє

світогляд і переконаність

самоаналіз

В чому прослідковується невідповідність між домаганнями на дорослість і дійсною поведінкою підлітка ?

*протиріччі

кризі

закономірності

новоутворенні

В чому проявляється прагнення підлітків до дорослості ?

*зовнішніх атрибутах

наслідуванні дій дорослих

самостійності

всі відповіді правильні

В якому віці група однолітків є референтною і впливає на поведінку ?

молодшому шкільному віці

*підлітковому віці

юнацькому віці

дошкільному віці

Дайте визначення поняття акцентуація.

*надмірне вираження окремих рис характеру та їх поєднань, яке є крайнім варіантом норми і межує із психопатією\n

сильні короткочасні нервово-психічні збудження, пов'язані переважно з невдачами\n

відповідність стану організму та його функціональних систем певному моменту життя людини\n

всі відповіді правильні

Дайте характеристику новоутворенню підліткового віку .

відкриття "я", усвідомлення своєї індивідуальності, особистісна рефлексія, мотивація досягнення

пубертат, перетворення соціалізації, становлення ідентичності

прагнення бути і вважатись дорослим, особистісна рефлексія, автономність

*почуття дорослості, самоствердження, потреба в неформальному, інтимно-особистісному спілкуванні

До чого сенситивний підлітковий вік?

*розвитку самосвідомості

розвитку довільності

розвитку мислення

розвитку мови

На основі чого відбувається розвиток волі в підлітковому віці?

*заняття фізичною культурою і спортом

слідкування за модою

наслідування поведінки інших

всі відповіді вірні

Назвіть фактори, що впливають на формування акцентуацій.

умови виховання

перешкоди в діяльності

спадкові ознака

*всі відповіді правильні

Чим характерний емотивний тип ?

низькою контактністю, невпевненістю у собі, мінорним настроєм

*глибокими реакціями у сфері тонких емоцій, віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі

легким встановленням контакту, прагнення до лідерства, влади, похвали

високою контактністю, балакучістю, влюбливістю

Чим характерний збудливий тип?

надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів, міміки

слабкою контактністю, небагатослівністю, домінуючим песимістичним настроєм

*низька контактність у спілкуванні, уповільненість вербальних і невербальних реакцій

помірно комунікабельні, занудні, схильні до моралізації, небалакучі

Чим характерний гіпертимний тип?

*надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів, міміки

слабкою контактністю, небагатослівністю, домінуючим песимістичним настроєм

низька контактність у спілкуванні, уповільненість вербальних і невербальних реакцій

помірно комунікабельні, занудні, схильні до моралізації, небалакучі

Чим характерний демонстративний тип?

низькою контактністю, невпевненістю у собі, мінорним настроєм

глибокими реакціями у сфері тонких емоцій, віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі

*легким встановленням контакту, прагнення до лідерства, влади, похвали

високою контактністю, балакучістю, влюбливістю

Чим характерний дисимний тип?

надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів, міміки

*слабкою контактністю, небагатослівністю, домінуючим песимістичним настроєм

низька контактність у спілкуванні, уповільненість вербальних і невербальних реакцій

помірно комунікабельні, занудні, схильні до моралізації, небалакучі

Чим характерний екзальтований тип?

низькою контактністю, невпевненістю у собі, мінорним настроєм

глибокими реакціями у сфері тонких емоцій, віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі

легким встановленням контакту, прагнення до лідерства, влади, похвали

*високою контактністю, балакучістю, влюбливістю

Чим характерний застяваючий тип?

надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів, міміки

слабкою контактністю, небагатослівністю, домінуючим песимістичним настроєм

низька контактність у спілкуванні, уповільненість вербальних і невербальних реакцій

*помірно комунікабельні, занудні, схильні до моралізації, небалакучі

Чим характерний тривожний тип?

*низькою контактністю, невпевненістю у собі, мінорним настроєм

глибокими реакціями у сфері тонких емоцій, віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі

легким встановленням контакту, прагнення до лідерства, влади, похвали

високою контактністю, балакучістю, влюбливістю

Чим характеризується виникнення нової внутрішньої позиції ?

*в основі якої є прагнення бути дорослим

самостійним

незалежним

вільним

Що відкриває для себе підліток?

*внутрішній світ

*ідентифікують себе в соціумі

обирають життєвий шлях

професійно самовизначаються

Що впливає на статеву ідентифікацію в підлітковому віці?

*уподібнення

противага

наслідування

несприйняття

Що є джерелом формування ділових якостей особистості у підлітковому віці ?

*пізнавальні і творчі інтереси підлітка як

вибір професії

навчальна діяльність

спілкування

Що є передумовою для занять різними видами діяльності в підлітковому віці?

*пізнавальні і творчі інтереси підлітка

навчальна діяльність

спілкування з ровесниками

всі відповіді правильні

Що опановує підліток у спілкуванні з дорослим ?

*засвоєння суспільно значущих критеріїв оцінок, цілі і мотиви поведінки

*способи аналізу навколишньої дійсності

своєрідне випробування себе у сфері моральності

всі відповіді правильні

Як можна керувати увагою у підлітковому віці?

викладати різними методами новий матеріал

включати новий матеріал у самостійну діяльність

зацікавлювати їх змістом

*всі відповіді вірні

Яка провідна діяльність в підлітковому віці?

*спілкування

навчальна діяльність

трудова

вибір професії

Яка провідна діяльність дітей підліткового віку ?

навчальна діяльність

учбово-професійна

емоційне спілкування

*спілкування з ровесниками

Яка роль наслідування в научінні в підлітковому віці?

*наслідування іншим підпорядковане усвідомленому, вольовому контролю, завданню інтелектуального і особистісного самовдосконалення

механізм наслідування не притаманний підліткам

прагнення бути дорослим

самостведжуються

Яке значення для підлітків виникнення товариських і дружніх стосунків?

самоствердження

*утвердження своєї дорослості

прояв акцентуації характеру

ідентифікація

Яке значення підліткового віку для становлення особистості?

*відкриває для себе внутрішній світ

*ідентифікують себе в соціумі

обирають життєвий шлях

професійно самовизначаються

Який вид мисленя у підлітковому періоді?

*гіпотетико-дедуктивне

дивергентне

наочно-образне

образне

Який вид мовлення функціонує в підлітковому віці?

*контрольоване

регульоване

не контрольоване

не регульоване

Який вид пам'яті притаманний підлітковому періоду?

*логічна

механічна

довільна опосередкована

мнемічна

Який вік є сензитивний для виникнення акцентуацій характеру?

ранній вік

молодший шкільний

*підлітковий

юнацький

Який вік сенситивний для удосконалення вольових якостей особистості ?

*підлітковий вік

молодший шкільний

юнацький

дошкільний

Які етапи розвитку наслідування в підлітковому віці?

усвідомлення своєї відмінності

усвідомлення своєї своєрідності

*всі відповіді правильні

Які основні мотиви навчальної діяльності підлітка ?

бажання отримати оцінку, заохочення вчителя

прагнення успіху, самоствердження

*прагнення завоювати престиж у одноліток

практичне значення предмету, можливість опанувати корисні вміння та навички

Які особливості спілкування підлітків з дорослими і однолітками?

*підліток критично оцінює дорослого

дорослий-приятель

дорослий-наставний

всі відповіді правильні

Які особливості спілкування підлітків з однолітками?

*прагнення заслужити повагу, авторитет

прагнення виділитися

прагнення бути не схожим

всі відповіді правильні

Які прагнення простежуються у мотиваційній сфері підлітка ?

індивідуалізація, емансипація

підпорядкування інтересам групи

бажання самоствердитися

*всі відповіді правильні

Які провідні мотиви взаємин і спілкування підлітків з дорослими ?

бажання бути вільним, самостійним, актитвним, толерантним, тактовним, матеріально незалежним

прагнення до конформізму, егоцентризму, рівності позицій, довіри, реакції імітації, наслідування ідеалу

намагання виявити уважність, зібранність, спостережливість, ініціативу, тактовність

*прагнення до відокремлення, автономності, самостійності, емансипації, емпатії

Які психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості підлітка?

усвідомлення я, набуття ідентичності, самоствердження, появи прагнення бути "дорослим", власних поглядів, переконань

появи системи уявлень про себе, удосконалення знань про образ фізичного "я", чітка диференціація особистісних якостей, реальні уявлення про свій темперамент, характер, здібності, спрямованість на засвоєння моральних норм

*потреба в наслідуванні зовнішніх атрибутів дорослих, прагнення на рівних вирішувати питання з дорослими, уміння правильно використовувати вільний час, соціальна активність, почуття власної гідності

рольове самовизначення, здатність до персоналізації, самототожність, "відокремлення" від інших, почуття самості, потреба бути самоцінним, визнаним, незалежним

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.