Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Психологія.docx
Скачиваний:
111
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
74.13 Кб
Скачать

Тема 1.10. Психологія ранньої юності

В чому полягає соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці?

*переосмислення власної значущості в системі соціальних відношень

*пошук сенсу життя

становлення соціальних стосунків з оточуючими

всі відповіді правильні

В чому полягають особливості розвитку мовлення в юнацькому віці?

вміння адекватно висловлювати думки абстрактного змісту

самовдосконалення мовлення

зміни в динаміці та структурі внутрішнього мовлення

*всі відповіді правильні

В чому полягають особливості розвитку сприймань в юнацькому віці?

*стає інтелектуальним процесом

*удосконалюється самоспостереження

оволодіння складними конструкціями

всі відповіді правильні

В чому полягають особливості розвитку уяви в юнацькому віці?

критичне ставлення до витворів власної уяви

співвідносять образи уяви з реальність

співвідносять свої мрії з реальністю

*всі відповіді правильні

В чому сутність дивергентного мислення?

всі зусилля концентруються на пошуку єдиного правильного рішення

*пошук рішення за всіма можливими напрямками, з метою роздивитися якомога більше варіантів, які призводять до оригінальних рішень.

всі відповіді правильні

В чому сутність конвергентного мислення?

*всі зусилля концентруються на пошуку єдиного правильного рішення

пошук рішення за всіма можливими напрямками, з метою роздивитися якомога більше варіантів, які призводять до оригінальних рішень

всі відповіді правильні

Від чого залежить особистісний розвиток юнака ?

формування власної ідентичності

розвитку я-ідеального

формування здатності до саморегуляції поведінки

*спрямованості особистості

Від чого залежить розвиток емоцій в юнацькому віці?

*самосвідомості

самооцінки

мислення

почуттів

Від чого залежить соціальний розвиток в юнацькому віці?

групи однолітків, референтних дорослих, інтимно-особистісного спілкування

проективною діяльністю, спілкуванням з близькими друзями, участю в неформальних об'єднаннях

суспільно-корисної діяльності, спільними діями з референтними дорослими, утвердженням свого "я" серед групи однолітків

*засвоєння соціальних ролей, професійного самовизначення, вибору життєвого шляху, формуван-ням внутрішньої позиції, зміні ха-рактеру потреб

Від чого залежить увага в юнацькому віці?

*спрямованості інтересів

розвитку здібностей

розвитку пам'яті

всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття афект неадекватності.

*стійкий негативний емоційний стан, що є наслідком невдач у діяльності і відзначається або їх ігноруванням, або небажанням визнати себе винним

місце в системі соціальних відносин

усвідомлення власних потреб

знання про себе, оцінка власних здібностей

Дайте визначення поняття самооцінка.

місце в системі соціальних відносин

усвідомлення власних потреб

*знання про себе, оцінка власних здібностей

всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття самосвідомість.

місце в системі соціальних відносин

*усвідомлення власних потреб

знання про себе, оцінка власних здібностей

всі відповіді правильні

Дайте визначення поняття соціальна ситуація розвитку.

*місце в системі соціальних відносин

усвідомлення власних потреб

знання про себе, оцінка власних здібностей

всі відповіді правильні

Дайте визначення юнацького віку згідно психологічної теорії .

стан еволюції організму, при якому біологічні процеси росту детермінують всі інші

*психічна еволюція характерних рис внутрішнього світу і самосвідомості

етап психосексуального розвитку

етап соціалізації, перехід від залежного дитинства до самостійної і відповідальної діяльності дорослих

З чим пов'язане сприйняття світу в юнацькому віці?

культурою, до якої вони належать

зі станом свідомості

з досвідом

*очікуванням, актуалізованими потребами

Назвіть новоутворення в юнацькому віці.

*світогляд, професійні інтереси

підкорення нормам колективного життя

потреба в спілкуванні

потреба в суспільно-значимій діяльності

Назвіть основні напрямки розвитку свідомості особистості в юнацькому віці.

*криза юності. проблема вибору: "ким бути", "яким бути"

почуття дорослості

самоствердження

всі відповіді правильні

Назвіть теорії юнацького віку.

біологічна

психологічна

соціологічна

*всі відповіді правильні

Назвіть фактори становлення і формування соціально зрілої особистості.

*ставлення до діяльності

ставлення до себе

ставлення до речей

ставлення до дійсності

Як відбувається розвиток властивостей уваги в юнацькому віці ?

збільшення обсягу

тривалості

інтенсивності

*всі відповіді правильні

Яка особливість мислення проявляється у юнацькому віці?

оволодіння складними інтелектуальними операціями, збагачення понятійного апарату

словесно- логічне

гіпотетико-дедуктивне

*всі відповіді правильні

Яка особливість юнацького стилю мислення?

*схильність до теоретизування і побудови абстрактних теорій

схильність до дедуктивного мислення

розвиток когнітивних можливостей мислення

схильність до побудови гіпотез

Яка провідна діяльність в юнацькому віці?

*навчально-професійна

спілкування

навчальна

трудова

Яке мислення з'являється в юнацькому віці ?

*дискурсивне

інтуітивне

словесно-логічне

теоретичне

Який зв'язок існує між інтелектуальним розвитком старшокласника і його самооцінкою?

чим вищий інтелектуальний рівень розвитку, вим вища самооцінка

чим вищий інтелектуальний рівень розвитку, тим більша незадоволеність собою

чим нижчий інтелектуальний рівень розвитку, тим більше відчуття незадоволеності собою

*рівень інтелектуального розвитку не впливає на самооцінку

Який механізм соціальної перцепції в ранньому юнацькому віці?

емпатія

проекція

*ідентифікація

рефлексія

Які варіанти ідентичності характерні для юнацького віку?

не має стійких переконань

індивід увійшов в певну систему відносин, але зробив це не мсамостійно,на основі чужих суджень

індивід перейшов від пошуку себе до практичної самореалізації

*всі відповіді правильні

Які закономірності особистісного розвитку в юнацькому віці?

усвідомлення сутності проблеми моральності

особистісна рефлексія

засвоєння і перетворення нового для себе соціального простору

*всі відповіді правильні

Які лінії формування несприятливої "Я концепції" в юнацькому віці?

зниження рівня самоповаги

зміна самосприймання

стимуляція конформіських реакцій в складних випадках

*всі відповіді правильні

Які особливості самосвідомості в юнацькому віці?

сприяє формуванню ідентичності

усвідомлення себе як індивідуальності

розвивається самооцінка

*всі відповіді правильні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.