Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гражданский процесс . методмчка.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
488.96 Кб
Скачать

Судова практика:

 1. Рішення Конституційного Суду України від 08.12.2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 99. – С. 63. – Ст. 3638.

 2. Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – С. 24. – Ст. 3665.

 3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

 4. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11.

Тема 14. Наказне провадження

 1. Поняття та сутність наказного провадження.

 2. Порядок відкриття наказного провадження.

 3. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

 4. Перегляд судового наказу.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Луспеник Д.Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. – №5.

 2. Решетняк И.В. Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. – М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ», 1997.

 3. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. – №8.

 4. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи. – К.: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2006.

 5. Черемин М.А. Приказное производство в Российском гражданском процессе. – М.: Городец, 2001.

 6. Щербак С. Сутність судового наказу // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

 3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 4. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 110. – Ст. 2349.

СУДОВА ПРАКТИКА:

 1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні: Узагальнення // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – Режим доступу: www.scourt.gov.ua.

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

Шевченко пред'явив до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів з Яблочкова, з яким був укладе­ний договір позики. Договір був укладений у простій письмовій формі.

Які процесуальні дії повинен вчинити суд по відношенню до даної заяви?

Задача № 2.

Сутолокова подала до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення з чоловіка Сутолокова аліментів на утримання не­повнолітньої дитини у розмірі 1500 грн. щомісяця.

Чи буде виданий судовий наказ в даному випадку? Відповідь обґрунтуйте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.