Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гражданский процесс . методмчка.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
488.96 Кб
Скачать

Нормативно-правові акти:

   1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст.492;

   2. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. № 40. – 2003 р. – ст. 356.

   3. Сімейний кодекс: Закон України від 100 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - № 21. – 2002р. – ст. 135.

   4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 28. – 1994р. – ст.232.

Постанови пленуму верховного суду україни:

    1. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972р.

    2. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р.

    3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р.

    4. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Верховного Суду України від 30 березня 2007 р.

    5. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р

Тема 10. Позов

Заняття 1.

 1. Поняття і суть позовного провадження.

 2. Поняття позову.

 3. Елементи позову.

 4. Види позовів.

Задача 1.

Бизов був звільнений з роботи. Вважаючи звільнення незакон­ним, Бизов вирішив звернутись до суду.

Яку форму захисту обрав Бизов? Охарактеризуйте дану форму захисту з урахуванням характеру спірних правовідносин. Який процесуальний засіб повинен використати Бизов, звертаючись до суду? Дайте його поняття.

Задача 2.

Ягідкина підтримувала фактичні шлюбні відносини з Івано­вим, і вони вели спільне господарство до моменту народження дитини. Після народження дитини Іванов припинив шлюбні відно­сини з Ягідкиною. Від добровільного визнання свого батьківства у відношенні дитини він відмовився.

У який спосіб Ягідкина може здійснити захист права на встановлення батьківства щодо її дитини? Сформулюйте правову ви­могу по захисту даного права. Чи зміниться спосіб захисту, якщо Іванов помер?

Задача 3.

Брилову у зв’язку з роботою на заводі була надана кімната для проживання у гуртожитку заводу. Згодом Брилов звільнився з заводу, але з кімнати не виселився. Адміністрація заводу пред’явила позов про виселення Брилова з кімнати гуртожитку в зв’язку з припиненням трудових відносин.Який вид позову в даному випадку? Визначте предмет, підста­ву та зміст даного позову.

Задача 4.

Визначте вид позову та обґрунтуйте, чому ви визначили той чи інший вид позову:

 1. Про встановлення батьківства і стягнення аліментів.

 2. Про визнання права власності на майно.

 3. Про визнання шлюбу недійсним.

 4. Про виселення з квартири.

 5. Про включення майна із списку опису.

 6. Про стягнення шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок ушкодження на роботі.

Занятие 2.

 1. Поняття право на позов.

 2. Передумови права на пред’явлення позову та їх класифікація.

 3. Умови здійснення права на пред’явлення позову.

 4. Процесуально-правові і матеріально-правові наслідки пред’явлення позову.

Задача 1.

Запорожець пред’явив позов про відібрання на виховання сина Олега, який залишився після смерті жінки на вихованні у діда і бабусі Синявських. Однією з обставин справи є те, що сам Запоро­жець тимчасово працював та проживав в умовах Крайньої Півночі.

Загалом Запорожець переїхав на постійне проживання до Криму та знов подав позов до суду про визначення місця проживання сина разом з ним.Чи має Запорожець право на позов?

Які передумови права на пред’явлення позову?

Задача 2.

Фермерське господарство «Зірка» звернулось з позовом до Синявіна про стягнення збитків в розмірі 2000 грн., завданих майну господарства.

Суддя постановив ухвалу, якою відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що позовна заява не підлягає розгляду в суді у порядку цивільного судочинства (не підвідомча суду), а даний спір повинен вирішуватись в адміністративному порядку головою селищної ради народних депутатів.

Чи правомірні дії суду? Які передумови реалізації права на пред'явлення позову до суду передбачені законом? Як класифікувати передумови права на пред’явлення позову?

Задача 3.

Після смерті батька Токаренко звернувся до суду з позовом до свого рідного брата Симиренка про визнання недійсним заповіту, який склав їх батько за життя, та просив суд визнати його право на частку у спадщині, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що померлий батько у момент підписання заповіту був тяжко хворий і не міг розуміти значення своїх дій. При пред’явленні позову Токаренко не сплатив судовий збір.

Визначте умови пред’явлення позову.

Задача 4.

Скорнякова звернулась до суду з позовом про стягнення алі­ментів з онуків Сліпухіна та Харчук. Позовні вимоги обґрунтува­ла тим, що вона є непрацездатною, має інвалідність, розміру пенсії, що їй призначена, не вистачає для життя. її син Скорняков не у змозі надавати їй матеріальну допомогу, оскільки сам як непра­цездатний має мінімальний розмір пенсії, а онуки добровільно надавати допомогу відмовляються.

Чи є у даному випадку підстави для відмови у прийнятті позов­ної заяви для розгляду чи справа має розглядатись по суті? Які процесуально-правові і матеріально-правові наслідки пред’явлення цього позову?

Занятие 3.

 1. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 2. Процесуальні заходи захисту відповідача.

 3. Процесуально-правові та матеріально-правові заперечення проти позову.

 4. Зустрічний позов: умови та порядок пред’явлення.

 5. Процесуальний порядок забезпечення позову.

Задача 1.

До районного суду надійшли дві позовні заяви комунального підприємства по управлінню державним житловим фондом (ЖЕКу): одна з цих позовних заяв - про виселення Бикова, який безпідставно зайняв кімнату у 3-кімнатній комунальній квартирі одного з житлових будинків унаслідок фіктивного обміну з Недєлькіним, а друга позовна заява - про виселення Щокіна, який самовільно оселився у 2-кімнатній квартирі іншого житлового будинку після звільнення цієї квартири Мироненком. Суддя постановив ухвалу про об’єднання позовів в одне провадження.

Чи правомірні дії суду? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 2.

Птічкін пред’явив позов до суду про стягнення з Імранта 5000 грн., мотивуючи позовні вимоги тим, що він домовився з відпові­дачем про купівлю-продаж садової ділянки з будинком, та в раху­нок майбутньої угоди дав Імранту завдаток 15000 грн. Домовленість про укладену угоду письмово вони не оформили, а згодом Імрант повернув Птічкіну 10000 грн. Оскільки інші 5000 грн. Імрант повернути Птічкіну відмовився, останній і звернувся до суду.

Відповідач позов не визнав та під час попереднього судового засідання пояснив, що позивач тривалий час користувався будин­ком і присадибною земельною ділянкою, пошкодив його майно, за користування земельною ділянкою отримував врожай.

Який спосіб захисту використовує відповідач? Яку форму він має?

Задача 3.

Самойлова пред’явила позов про стягнення аліментів з Самойлова на утримання дитини, що народилась від їх шлюбу, оскіль­ки відповідач не надає матеріальної допомоги на утримання ди­тини.

Відповідач, оспорюючи батьківство, вирішив подати зустріч­ний позов про визнання недійсним та скасування актового запису про його батьківство. Для цього він звернувся до адвоката, який порекомендував йому подати позов після того, як буде розглянуто питання про стягнення аліментів.

Чи правильна консультація адвоката? Які правила пред’явлення зустрічного позову?

Задача 4.

Фрадкіна пред’явила позов про виключення частини майна з акту опису майна, яке було описано державним виконавцем та підлягало реалізації. Опис майна проводився у зв’язку з тим, що її брат Фрадкін своїми злочинними діями завдав збитків підприєм­ству, де він працював, та вироком суду був визнаний злочинцем, позбавлений волі з конфіскацією майна. Фрадкіна у позовній заяві послалась на те, що частка майна, зазначеного в акті опису, є її власністю. Одночасно вона просила призупинити реалізацію май­на в порядку забезпечення її позову.

Суддя безпідставно відмовив їй у вжитті заходів по забезпечен­ню позову.

Чи правильно вчинив суддя? Як має бути оформлена відмова у забезпеченні позову? Який порядок її оскарження?

Задача 5.

В суді розглядалась справа за позовом Агафонова до Закірової про розподіл сумісного майна. Одночасно позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно. Згодом він подав заяву про зміну способу забезпечення позову.

Чи передбачає закон зміну способу (виду) забезпечення позову? В якому порядку буде розглянуто та вирішено дане питання су­дом?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.