Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гражданский процесс (планы семинаров).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
94.72 Кб
Скачать

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства.

 1. Поняття судового захисту цивільних прав. бТ, ^

 2. Судова система України.

 1. Поняття цивільного процесу України. Види цивільного провадження та стадій цивільного процесу України. Цивільна процесуальна форма.

 2. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод та система цивільного процесуального права.

 1. Функції цивільного процесуального права. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим та адміністративним правом, кримінально-процесуальним правом.

 2. Система цивільного процесуального законодавства. Цивільно-процесуальні норми. їх структура. Дія в часі та просторі.

7. Джерела цивільного процесуального права України: Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс 2004 року (надалі ЦПК); Закони України; міжнародні договори, як джерела цивільного процесуального права,

8. Роль Постанов Пленуму ВСУ України у правозастосовчій діяльності;

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гражданский процесе Украиньї: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». - 2006. - С.6.

 2. Гражданский процесе: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец-издат, 2000. - С. 21.

 3. Гражданский процесе: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, М.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М: ПРОСПЕКТ. - 2000. - С. 3.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Під ред. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С. В., К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. - 2007. - С 786.

 5. Штефан М.И. Цивільне процесуальне право України: Підручник. -К.: Ін Юре.-2005.-С20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. - Ст. 41;

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40/40-42/. - 2004. - ст. 492;

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. -№6. - Ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. - 2005. - Ст. 446.

 5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. -2010.-ст. 529.

 6. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - № 32. - 2005 р. - ст.422.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: У¥\¥\¥.?.акоп.гада.аоУ-иа;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: \у\у\у . гак оп. гасі а. цо у. иа;

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача №1.

Між Новіковим та Потаповим виник спір з приводу користування земельною ділянкою.

Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати?

Задача №2.

Поліванов звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини - хлопчика чотирьох років, який залишився без батьків внаслідок їх загибелі.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов'язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, що той має право звернутися із заявою до голови місцевої державної адміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення?

Відповідь обґрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства

(видів судочинства)? Задача №3.

Громадяни Розова і Тимченко проживали в Російській Федерації. В червні 2000р. вони уклали між собою договір позики, за яким Розова дала в борг Тимченко 200 тис. Руб. строком на один рік. Протягом цього ж року Розова та Тимченко переїхали на постійне місце проживання до м. Тернополя.

В грудні 2001 р. Розова пред'явила позов до районного суду м. Тернопіль про повернення боргу, оскільки Тимченко його вчасно не повернула.

Районний суд розглянув справу та застосував норми цивільного кодексу Російської Федерації, а також при розгляді справи керувався нормами цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, оскільки спірні правовідносини між сторонами виникли на території даної держави.

Чи правильно вчинив суд? Як норми цивільного процесуального права застосовуються в просторі та в часі? Керуйтесь ст.ст. 2, 8 ЩІК України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

Задача №4.

Наумов, який ніде не працював і не мав певного місця проживання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мовчану на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мовчана?

Задача№5.

У господарському суді розглядалась справа за позовом підприємства «Торчин» до підприємства «Галактика» про стягнення збитків, завданих невиконанням умов договору поставки продукції. Представник підприємства «Галактика» до суду не з'явився. Суд розглянув справу у його відсутності та ухвалив рішення, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу, які надають право суду в разі неявки в судове засідання відповідача, що був повідомлений про час і місце судового засідання, постановити рішення за його відсутності.

Чи правильно господарський суд застосував норми Цивільного процесуального кодексу? Яка сфера дії норм цивільного процесуального права?

Задача№6.

Брати Васильєви в 1958 р. отримали у спадщину будинок в рівних частинах. В 2000 р. між ними виник спір з приводу користування підсоб­ними приміщеннями. Один з братів звернувся до суду з усною позовною заявою, пославшись на те, що він не вміє грамотно скласти позовну заяву.

Спір виник з факту спадкування будинку в 1958 р., коли діяв цивільно-процесуальний кодекс, яким дозволялось звертатися до суду з позовною заявою в усній формі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.