Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гражданский процесс (планы семинаров).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
94.72 Кб
Скачать

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?

Завдання №7.

Вирішіть наступну правову ситуацію:

Який вид провадження буде порушено судом при розгляді наступних справ:

1)У спорі між Ляпіним та Свіденко про розподіп»будівлі;

2)3а заявою про встановлення факту перебування Ломоносова на тяжких роботах;

3)У спорі між подружжям Іванових з приводу розірвання шлюбу;

4)3а заявою про встановлення факту родинних відносин між Шевченко та Симоненко;

5)У спорі між Коваленко та державним виконавцем з приводу неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення у цивільній справі;

 1. У спорі між Хохловим та Агентством з авторських прав з приводу стягнення сум гонорару;

 2. У спорі між Кашкіною та Пеньківським про визнання дого вору купівлі-продажу недійсним;

 3. За заявою Іванова про видачу судового наказу про стягнення боргу з Семенова за договором позики;

9) За заявою про визнання громадянина Бичкова недієздатним;

10) У спорі між колишнім подружжям Соколових про визнай ня Соколова таким, що втратив право користування жилим при міщенням.

Задача № 8.

Суд розглянув спір між подружжям Тищенко про розподіл сумісного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як незаконне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

 1. Поняття, значення та система принципів цивільного процесуального права.

 2. Загально правові принципи цивільного процесуального права.

 3. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

 4. Принципи окремих інститутів цивільного процесуального права.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970.

 2. Гражданский процесе Украиньї: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». - 2006. - С.6.

 3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. - К.: Ін Юре.-2005.-С20.

 4. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.. 1997.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. - Ст. 41;

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40/40-42/. - 2004. - ст. 492;

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від Закон України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. -№6. - Ст. 56.

 4. Кодекс адміністративного провадження: Закон України від 6 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - №35-36. - 2005. - Ст. 446.

 5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. -2010.-ст. 529.

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

 1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: уууууу . гакоп.гасіа. 2,0 у. иа;

 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: \у\у\у . т коп. гасіа. цо у .на;

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 511 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: \у\у\у./акоп.га(іа.еоу.иа;

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ: Задача 1.

Джуріч з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Джуріч залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Джуріч не володів українською мовою, відшукати перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорською мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Джуріч. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Джуріч подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Олеша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

Задача 2.

Ковні пред'явив позов до Чеховського про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сухова, який проживав в м. Тернополі, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципу безпосередності? Керуйтесь ст. 132 ЦПК України.

Задача 3.

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апеляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесуального права?

Задача 4.

В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Харченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною консультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснивши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивуючи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить принцип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде несправедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії принципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноправності.

Задача 5.

Суддя районного суду одноособово розглянув цивільну справу про визнання договору купівлі-продажу двокімнатної квартири недійсним.

У судовому засіданні позивач Анічков заявив клопотання про відкладення справи на інший день і час розгляду, але в колегіаль­ному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач послався на те, що для нього рішення суду має винятково важливе значення, тому що одному судді важко розібратися в законності договору купівлі-продажу квартири.

Суддя, уважно вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя, і заслухав за останні дні року багато аналогічних справ. Йому неважко розібратися й у цій справі, щоб винести правильне рішення.

Судове засідання було продовжено, процес проводився одним суддею. У результаті судового розгляду було винесено рішення, яким позивачу в задоволенні позову відмовлено.

Чи порушені суддею принципи цивільного процесуального права? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 6.

У районному суді слухалася цивільна справа про поновлення на роботі за позовом водія Федорова до автобази.

У судовому засіданні позивач Федоров заявив клопотання про відкладення справи і переклад йому з української на татарську мову матеріалів справи.

Федоров пояснив, що проживає в місцевості, де більшість жителів складає татарське населення. Він краще розуміє зміст документів татарською мовою, ніж українською.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотання, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правильному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілкуються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даного складу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.