Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гражданский процесс . методмчка.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
488.96 Кб
Скачать

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41.

 2. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях от 03.12.1986 года // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Конвенция об юрисдикции, применимом праве и признании решений об усыновлении от 15 ноября 1965 года // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення вiд 29.05.1993 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Європейська конвенція про усиновлення дітей від 24 квітня 1967 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492.

 7. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7.

 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11.

 9. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст.143.

 10. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року // ВВР України. – 2001. – № 30. – Ст.142.

 11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №18. – Ст.133.

 13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2.

 14. Правила опіки та піклування: Затверджено наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України № 34/166/131/88 від 26 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26.

 15. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей : Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 2660.

 16. Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2009 № 846 // офіційний веб-сайт Верховної Ради України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 17. Про відділення (палату) для хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію: Положення Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2009 № 846. // офіційний веб-сайт Верховної Ради України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 18. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32 (23.08.2006). - Ст. 2330.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.