Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Семінарське заняття 4 Тема: Практика виховання особистості (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Концепції виховання людини.

 2. Мотиви і діалектика виховання.

 3. Зміст виховання і критерії вихованості.

 4. Психолого-педагогічні умови використання методів виховання.

 5. Педагогічне спілкування.

 6. Стилі і види спілкування.

 7. Комплексний підхід до виховання. Виховні справи.

 8. Врахування результатів дослідження індивідуально-вікових особливостей людей при розробці технології виховання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., 2001.

 2. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. – СПб., 1999.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 4. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 5. Концепція національного виховання // Освіта. 1994.– 26 жовтня.

 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 7. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 8. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харк., 1997.

 9. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1985.

 10. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

 11. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 12. Сухомлинський В.А. Письма к сыну. – М., 1989.

Семінарське заняття 5 Тема: Виховання особистості в колективі (2 год.)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Форми виховання.

 2. Особливості розвитку учнівського колективу і особистості.

 3. Педагогічні вимоги до батьків.

 4. Роль і місце народної сімейної педагогіки в технології виховання людини.

 5. Особливості виховання дітей в сім`ї.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб., 2000.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., 2001.

 3. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. – СПб., 1999.

 4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 5. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 6. Концепція національного виховання // Освіта. 1994.– 26 жовтня.

 7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 8. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 9. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харк., 1997.

 10. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1985.

 11. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

 12. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 13. Сухомлинський В.А. Письма к сыну. – М., 1989.

 14. Фридман Л.М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М., 1988.

Змістовий модуль ііі

ШКОЛОЗНАВСТВО

Семінарське заняття 6

Тема: Актуальні тенденції реформування

школи в Україні і світі (4 год.)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Реформи в українській школі кінець ХХ початок ХХІ століть.

 2. Розвиток освіти в різних країнах.

 3. Проблеми, які необхідно подолати на шляху реформування школи.

 4. Позитивний і негативний вплив суспільної думки на реформування школи.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб., 2000.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К., 2007. – 616 с.

 3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття). – К., 1994.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К., 2004. – 352 с.

 5. Концепція національного виховання // Освіта. 1994. – 26 жовтня.

 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 7. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2006.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]