Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Змістовий модуль іі

ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття 2

Тема: Дидактика (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Сутність процесу навчання. Принципи і закономірності навчання.

 2. Дидактика та її основні категорії.

 3. Освітні теорії.

 4. Мотивування навчання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Модульний контроль.

Рекомендована література

 1. Закон України „Про загальну і середню освіту” (2003 р.).

 2. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М., 1990.

 3. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 5. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 6. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2006.

 7. Мустаєва Ф.А. Основы социальной педагогики. – М., 2001.

 8. Педагогіка: Хрестоматія / Укладачі: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К., 2003.

 9. Савчин М. Педагогічна психологія. – Дрогобич, 1998.

 10. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 11. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2003.

 12. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987.

 13. Фридман Л.М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М., 1988.

Семінарське заняття 3 Тема: Методи навчання та їх оптимальний вибір (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.

 2. Етапи засвоєння знань учнями.

 3. Класифікація методів навчання.

 4. Форми навчання.

 5. Вимоги до сучасного уроку.

 6. Оптимальний вибір методів навчання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. – СПб., 1999.

 2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 3. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 4. Концепція національного виховання // Освіта. 1994.– 26 жовтня.

 5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 6. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 7. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харк., 1997.

 8. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1985.

 9. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

 10. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

Змістовий модуль ііі

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Семінарське заняття 4

Тема: Система контролю та оцінювання

навчальних досягнень учнів (6 год.)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Діагностика навчальних досягнень учнів.

 2. Види контролю знань учнів.

 3. Методи контролю знань учнів. Провідна роль тематичного контролю.

 4. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності слухачів.

 5. Організація домашньої роботи учнів.

 6. Проблема подолання неуспішності учнів.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб., 2000.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., 2001.

 3. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. – СПб., 1999.

 4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 5. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 6. Концепція національного виховання // Освіта. 1994.– 26 жовтня.

 7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 8. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 9. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харк., 1997.

 10. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1985.

 11. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

 12. Фридман Л.М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М., 1988.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]