Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Семінарське заняття 5

Тема: Диференційоване навчання (2 год.)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Диференціація освіти.

 2. Види диференціації.

 3. Рівні диференціації.

 4. Проаналізувати досвід роботи вчителя за фахом з відстаючими учнями.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

ІІІ. Модульна контрольна робота.

Рекомендована література

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К., 2007. – 616 с.

 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 4. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

4 семестр

Змістовий модуль І

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ

Семінарське заняття 1

Тема: Виховання і сучасність (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Завдання виховання в контексті історичного розвитку суспільства.

 2. Роль педагогіки в становленні особистості.

 3. Зміст національного виховання.

 4. Принципи виховання та їх характеристики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

 1. Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. – 2002. – 5 березня.

 2. Кузьмінський А.Л., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2006.

 5. Мустаєва Ф.А. Основы социальной педагогики. – М., 2001.

 6. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – 2003.

 7. Савчин М. Педагогічна психологія. – Дрогобич, 1998.

 8. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

Семінарське заняття 2 Тема: Динаміка виховання особистості (4 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Розвиток і формування особистості.

 2. Сутність процесу виховання. Дидактика та її основні категорії.

 3. Сутність методів, прийомів і засобів виховання.

 4. Методи виховання та їх оптимальний вибір.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Модульний контроль.

Рекомендована література

 1. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М., 1990.

 2. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

 3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 4. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 5. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003

 6. Мустаєва Ф.А. Основы социальной педагогики. – М., 2001.

 7. Педагогіка: Хрестоматія / Укладачі: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К., 2003.

 8. Савчин М. Педагогічна психологія. – Дрогобич, 1998.

 9. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 10. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000.

 11. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987.

 12. Фридман Л.М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М., 1988.

Змістовий модуль іі

ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ

Семінарське заняття 3

Тема: Самовиховання особистості (2 год.)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Сутність і зміст психолого-педагогічних технологій самовиховання людини.

 2. Співвідношення між вихованням і перевихованням в педагогічному процесі.

 3. Роль і місце самовиховання у виховному процесі.

 4. Значення співробітництва в процесі самовиховання особистості.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

ІІІ. Модульний контроль.

Рекомендована література

 1. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности. – СПб., 1999.

 2. Дегтярев В. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб., 2002.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 4. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 5. Концепція національного виховання // Освіта. 1994.– 26 жовтня.

 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 7. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К., 2003.

 8. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. – М., 1986.

 9. Лозова В.І., Процько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харк., 1997.

 10. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1985.

 11. Мойсеюк Н.Є., Педагогіка. – К., 2003.

 12. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса /

В.Л. Марищук, В.И. Евдокимов. – СПб., 2001.

 1. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 2. Сухомлинський В.А. Письма к сыну. – М., 1989.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]