Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФВ РобПрогрПЕДАГОГІКА NEW (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Тема 9. Управління освітою в Україні – 7 год.

  1. Визначте проблеми і поставте задачі, які педагогіка може вирішити в найближчій час. – 3 год.

  2. Опишіть основні форми методичної роботи в школі. – 2 год.

  3. Накреслити схему, що відображає структуру управління освітою в Україні. – 1 год.

  4. Скласти термінологічний словник з тем змістового модуля ІІІ. – 1 год.

Таблиця 1

Карта самостійної роботи студента (3 семестр)

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін виконання (тижні)

Змістовий модуль І

Основи педагогічних знань

Тема 1. Педагогіка як наука (6 год.)

Індивідуальне заняття, модульний контроль

15

1-2

Тема 2. Методи науково-педагогічного дослідження (6 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

20

3-4

Змістовий модуль ІІ

Основи теорії навчання

Тема 3. Процес навчання та його принципи (7 год.)

Індивідуальне заняття, модульний контроль

15

5-6

Тема 4. Форми, методи і засоби навчання

(7 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

20

7-8

Змістовий модуль ІІІ

Організація навчання учнів

Тема 5. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів (4 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

15

9-10

Тема 6. Домашня навчальна робота учнів (4 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

15

11-12

Тема 7. Диференційоване навчання в школі (6 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

20

13-14

Разом: 40 год.

Разом: 120 балів

Таблиця 2

Карта самостійної роботи студента (4 семестр)

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін виконання (тижні)

Змістовий модуль І

Основи теорії виховання

Тема 1. Людина як предмет виховання (2 год.)

Індивідуальне заняття, модульний контроль

5

1-2

Тема 2. Ідеали і принципи виховання (3 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, консультація

5

3-4

Тема 3. Методи та організаційні форми виховання (4 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, індивідуальне заняття

15

5-6

Тема 4. Розвиток, виховання і формування особистості (4 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, експрес-тест, індивідуальне заняття

10

7-8

Змістовий модуль ІІ

Практика виховання

Тема 5. Самовиховання (4 год.)

Індивідуальне заняття, модульний контроль

10

9-10

Тема 6. Виховання особистості в колективі (4 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, під­сум­кове тестування, консультація

10

11-12

Тема 7. Виховання особистості в сім’ї (6 год.)

Семінарське заняття, модуль­ний контроль, експрес-тест, індивідуальне заняття

15

13-14

Змістовий модуль ІІІ

Школознавство

Тема 8. Освіта в сучасному суспільстві: стан і

тенденції розвитку (7 год.)

Індивідуальне заняття, модуль­ний контроль, експрес-тест

20

15-16

Тема 9. Управління освітою в Україні (7 год.)

Семінарське заняття, модульний контроль, підсумкове тестування, індивідуальне заняття

20

17-18

Разом: 41 год.

Разом: 110 балів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]