Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет-ка для заочников 3зБ,3зОП,3зФ,3зЕП Основы мен-та.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
599.04 Кб
Скачать

Рішення 1 (по таблиці доходів).

Максимізуємо очікуваний наприкінці року чистий доход, який являє собою різницю суми, отриманої наприкінці року, і інвестованої на його початку. Таким чином, якщо позика була видана і повернута, то чистий доход складе:.

Чистий доход = ((15000 + 15% від 15000) - 15000) = 2250 євро.

Таблиця 1.

Чистий доход наприкінці року, євро.

Можливі ісходи

Можливі рішення

Імовірність

 

Видавати позику

Не видавати (інвестувати)

 

Клієнт позику повертає

2250

1350

0,96

Клієнт позику повертає

-15000

1350

0,04

Очікуваний чистий доход

1560

1350

 

Якщо банк вирішує видати позику, то максимальний очікуваний чистий доход дорівнює 1560 євро.

Рішення 2 (по "дереву" рішень).

У даному випадку також використовуємо критерій максимізації очікуваного чистого доходу на кінець року.

Далі розрахунок ведеться аналогічно розрахункам по таблиці доходів. Очікуваний чистий доход у кружках А и В обчислюється в такий спосіб:

У кружку А:

Давати позику = {17250 х 0,96 + 0 х 0,04} - 15000 = 16500 - 15000 = 1560 євро.

У кружку Б:

Не давати позику = {16350 х 1,0 - 15000} = 1350 євро.

Оскільки очікуваний чистий доход більше в кружку А, те приймаємо рішення видати позику.

Рис. 1. "Дерево" рішень.

Задача № 3

варІант № 7, 8

Ціна наради

Ціна наради = Н * Т * (1+І) * З сер. \ Т сер.

де Н – кількість учасників, осіб;

Т – тривалість наради, год.;

І – коефіцієнт прихованих витрат, які пов’язані з участю у зустрічі;

З сер. – середньомісячна зарплата учасників зустрічі, грн.;

Т сер. – середнє число робочих годин учасника зустрічі в місяць.

Рекомендована література

№ з/п

Підручники, навчальні посібники

Кількість примірників у бібліотеці або на кафедрі для базової літератури

Базова

1

Мартиненко М.М.Основи менеджменту: Підручник.- К.:Каравела,2005. – 496 с.

30

2

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

5

3

Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – 2-е вид., перероб. і доп. – Т.: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

5

4

Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. Посібник. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000. – 338 с.

6

5

Бодди Д., Пэйтон Р. Основи менеджменту. - СПб: Питер, 2002. – 536 с.

1

Допоміжна

6

Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер,2002. – 832 с.

7

Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

8

Шегда А.В. Менеджмент. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583 с.

9

Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е издание / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.

10

Друкер Питер, Ф. Энциклопедия менеджмента.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

Фахові періодичні видання

11

Журнал „Економіст”

12

Журнал „Економіка підприємства”

13

Журнал „Економіка України”

14

Журнал „Справочник экономиста”

15

Журнал „Персонал”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.