Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет-ка для заочников 3зБ,3зОП,3зФ,3зЕП Основы мен-та.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
599.04 Кб
Скачать

Рекомендовані стратегії відповідно до моделі бкг:

Сектори бізнесу

Рекомендовані стратегії

Зірки

Намагатися зберегти або збільшити частку свого бізнесу на ринку

Дійні корови

Або йти на збільшення присутності на ринку, або зміцнювати позиції, або скорочувати бізнес

Дикі кішки

Намагатися зберегти або збільшити частку свого бізнесу на ринку

Собаки

Або зберігати свої позиції на ринку, або скорочувати обсяги діяльності, або виводити цей вид бізнесу з господарського портфеля підприємства

Задача № 2

варІант № 1, 5, 8, 10

авс-АНАЛІЗ

  1. Обсяг реалізації, грн. = ціна, грн. за кг. * обсяг реалізації, кг;

  2. Для визначення головних позицій виробничої програми побудуємо діаграму „P-Q”:

3) Для повного відображення головних позицій виробничої програми з погляду частки кожної групи в загальному обсязі реалізованої продукції побудуємо діаграму АВС.

а) Частка кількості виробів в загальній кількості = Кі / К * 100%;

б) Частка реалізації групи в загальному обсязі реалізації = Qi/ ∑Q * 100 %

Відповідь: У групу А входять вироби, що забезпечують максимальне значення прибутку, група В – середня по важливості, група С – вироби забезпечують найменьший прибуток.

Задача № 2

варІант № 2, 4, 6

Зарубіжний досвід мотивації праці

Система Скенлона заснована на розподілі між працівниками і компанією економії витрат по заробітній платі, отриманої в ре­зультаті підвищення продуктивності праці. Визначається базова частка фонду заробітної плати у вартості робіт і коли частка фактичного фонду заробітної плати у вартості продукції буде меншою за базову величину, сума економії, яка підлягає розподілу у пропорції 25:75 між компанією та працівниками. Система Скенло­на, як і всі інші системи участі персоналу в прибутках, передба­чає активне залучення рядових працівників до управління.

В основі обчислювання стає базисний коефіцієнт.

Базисний коефіцієнт (Кб) = Допустимі (сукупні) витрати на робочу силу / Вартість реалізованої продукції (Рп)

Приклад рішення за системою Скенлона

Показники

Вартість в доларах

1. Обсяг продажу

2. Повернення, скидки, надбавки

3. Чистий продаж (п.1 – п.2)

4. Змінення запасів (по вартості або у продажних цінах)

5. Реалізована продукція (Рп) (п.3 ± п.4)

6. Допустимі (сукупні) витрати на робочу силу

7. Базисний коефіцієнт (Кб) (п.6 / п.5)

8. Фактична заробітна плата

9. Преміальний фонд (п.6 – п.8)

10. Доля компанії (25 % від п.9)

11. Доля робітників (75 % від п.9)

12. Резерв премії (20 % від п.11)

13. Підлягає негайному розподілу (п.11 – п.12)

14. Партисипативна заробітна плата

15. Процент премії (п.13 / п.14 * 100%)

Система Раккера заснована на преміюванні працівників за збільшення обсягу умовно чистої продукції в розрахунку на одну грошову одиницю заробітної плати. Система Ракера передбачає становлення «норми Раккера» - частки заробітної плати в обсязі умовно чистої продукції. Обсяг преміального фонду визначається так:

- фактичний обсяг умовно чистої продукції множать на «норму Раккера»;

- від отриманої величини віднімається фактично виплачений обсяг заробітної плати;

- різниця є часткою прибутку, отриманого за рахунок підвищення ефективності виробництва.

- сума економії підлягає розподілу у пропорції 50:50 між компанією та працівниками.

Нр = Допустимі (сукупні) витрати на робочу силу / Норматив чистої продукції (Чп) * 100%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.