Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет-ка для заочников 3зБ,3зОП,3зФ,3зЕП Основы мен-та.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
599.04 Кб
Скачать

Практична частина Задача № 1

Підприємство спеціалізується на випуску оптичних приладів. Продукція реалізується в Україні, ближньому зарубіжжі, країнах, що розвиваються та країнах Західної Європи. Споживачі продукції – юридичні особи різних галузей промисловості. На основі даних таблиці 3 (Додаток 4, за варіантами), використовуючи матрицю БКГ, обґрунтуйте продуктову стратегію підприємства

Задача № 2

На основі приведених даних побудувати сітьовий графік процесу із визначенням всіх параметрів: код роботи, тривалість роботи, ранній термін начала роботи, пізній термін начала роботи, ранній термін закінчення роботи, пізній термін закінчення роботи, резерв часу.

Визначити критичний шлях процесу і загальну тривалість роботи. Побудуйте сітьовий графік.

Код роботи

Попередня робота

Тривалість роботи, днів

А

-

4

Б

А

7

В

А

6

Г

А

9

Д

Б

12

Е

Б

3

Ж

В

6

З

В

4

І

Г

8

К

Г

9

Л

Д,Е

2

М

Ж,З

2

Н

І,К

3

О

Л,М,Н

5

Задача № 3

Предприятие производит кухонные комбайны. В месяц оно реализует 375 комбайнов по цене 570 грн. Переменные издержки составляют 370 грн. за штуку. Постоянные же издержки предприятия равны 70 000 грн. в месяц. Заместитель директора по производству хотел бы использовать более дешевые материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 65 грн. с каждого комбайна. Однако, начальник отдела сбыта считает, что это приведет к снижению качества продукции, а следовательно приведет к уменьшению объема реализации до 300 штук в месяц. Следует ли переходить на более дешевые материалы?

10 – варІант

Теоретична частина

1. Характеризуйте конкретне підприємство (установу) за планом, який наданий у Додатку 2. Обов’язково графічно наведіть структурну схему Вашого підприємства (органограму). Скільки в структурній схемі підприємства рівнів управління? Характеризуйте їх.

До якого виду належить ОСУ? (Приклади видів ОСУ наведено у Додатку 3). Її недоліки та переваги. Заходи щодо удосконалення структури управління, яку має Ваше підприємство.

Які повноваження маєте Ви на підприємстві? Які схеми передачі повноважень використовуються на Вашому підприємстві? Зробіть аналіз їх доцільності.

2. Загальна характеристика бізнес-планування.

3. Аналіз системи контролю виконання рішень і документів на Вашому підприємстві(установі). Заходи щодо її удосконалення.

Практична частина

Задача № 1

Підприємство спеціалізується на випуску оптичних приладів. Продукція реалізується в Україні, ближньому зарубіжжі, країнах, що розвиваються та країнах Західної Європи. Споживачі продукції – юридичні особи різних галузей промисловості. На основі даних таблиці 3 (Додаток 4, за варіантами), використовуючи матрицю БКГ, обґрунтуйте продуктову стратегію підприємства

Задача № 2

Використовуючи метод-АВС, вибрати об’єкт аналізу за критерієм реалізованої продукції на основі даних, поданих в таблиці. Збудувати діаграми: «Р-Q», «АВС». Зробити висновки.

Виріб

Ціна, грн. за л.

Обсяг реалізації, л.

Обсяг реалізації, грн.

Молоко

5

9200

Сметана

13

13200

Кефір

6

4500

Сироватка

3

11000

Йогурт

15

15300

Вершки

18

13850

Задача № 3

Для фінансування проекту бізнесмену потрібно зайняти терміном на один рік 18500 євро. Банк може позичити йому ці гроші під 14% річних або вкласти в справу із 100%-ним поверненням суми, але під 10% річних. З минулого досвіду банкіру відомо, що 6% таких клієнтів позичку не повертають. Що робити? Давати йому позика чи ні?

Розрахувати по таблиці доходів і по "дереву" рішень.

  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача № 1

Обґрунтування продуктової стратегії, використовуючи матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ)

1) Середньорічний темп росту (Тр):

де Q2 – обсяг реалізації за останній рік, тис. грн.;

Q1 - обсяг реалізації за перший рік, тис. грн.

2) Відносна частка ринку (ВЧ):

де Ч підприємства – частка ринку підприємства, %;

Ч конкурента - частка ринку конкурента, %.

3) Частка товару в загальних обсягах реалізації у 2013 (2014) році:

де Q прод і - обсяг реалізації продукції і-віду, тис. грн.;

Q заг. – загальний обсяг реалізації продукції, тис. грн.

4) Обґрунтування продуктової стратегії, використовуючи матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ):

Зірки

Дикі кішки

Темпи росту ринку,%

Дійні корови

1 0

0 Собаки

Відносна частка ринку, %

Зірки - Кожен з цих квадрантів у моделі БКГ має умовну назву. Наприклад, "зірки" - сектори бізнесу, які вважаються найперслективнішими і найціннішими для підприємства. Вони зосереджені у галузях, що динамічно і швидко розвиваються, і посідають чільне місце серед конкурентів. Відомо, що позиція лідера надає підприємству багато переваг і тому "зірки" мають найвищий пріоритет при внутрішньому перерозподілі ресурсів або фінансуванні іззовні.

Дійні корови - Сектори бізнесу, що мають умовну назву "дійні корови ", також вважаються дуже цінними для підприємства. За рахунок "дійних корів" відбувається фінансування інших секторів бізнесу, які потребують розвитку або укорінення у відповідній галузі. "Дійні корови" перебувають серед лідерів у своєму бізнесі, що дозволяє їм "заробляти" значні прибутки. Оскільки ринкова стратегія "дійних корів" є стратегією захисту своїх позицій від конкурентів-претендентів на лідерство, то зростання фінансових потреб таких секторів бізнесу, переважно, не є значним.

Дикі кішки - Набагато важче визначити цінність таких секторів бізнесу як „дикі кішки”. Політика керівництва підприємства щодо них може бути дуже різною - від посиленого інвестування до дивестування. Прогнозувати майбутнє таких „диких кішок” надзвичайно складно, оскільки вони працюють у перспективних галузях, але посідають недостатньо сильні конкурентні позиції. Порушення "балансу сил" у галузі, пов'язане з появою нових потужних конкурентів, може призвести до збитковості бізнесу „диких кішок”. Це пояснює той факт, що переважна більшість підприємств намагаються або перетворювати „диких кішок” на "зірок"', або продавати їх.

Собаки - Найгірше становище серед інших секторів бізнесу посідають "собаки". Їхній бізнес розвивається дуже повільно і вони не є лідерами у конкуренції. Переважно, "собаки" перетворюються на непотрібний "вантаж" для підприємства; вони потребують значних коштів для покриття збитків, Ідо до­сить часто призводить до продажу цих підрозділів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.