Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 12. Співучасть у злочині

Поняття і значення співучасті у злочині, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки.

Сумісна участь осіб у скоєнні злочину. Зміст цієї ознаки. Суб'єктивні ознаки співучасті. Спільність наміру співучасників.

Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Вольовий момент умислу співучасників. Проблеми співучасті у злочинах, вчинених з необережності.

Значення мотиву і мети при вчиненні злочину в співучасті.

Види співучасників і їх визначення в КК України. Виконавець і співвиконавець злочину. Організатор злочину. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки підбурювання. Пособник злочину. Види пособництва. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки пособництва. Відмінність пособництва від підбурювання.

Форми співучасті. Питання про форму співучасті в науці кримінального права. Підстави і межі відповідальності співучасників. Залежність відповідальності співучасників від дій виконавця.

Відповідальність і кваліфікація дій співучасників при різних формах співучасті. Призначення покарання співучасникам.

Спеціальні питання відповідальності співучасників. Співучасть у злочині із спеціальним суб'єктом.

Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підбурювання і пособництво.

Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. Відповідальність інших співучасників при добровільній відмові виконавця. Особливості добровільної відмови підбурювача і пособника.

Причетність до злочину. Види причетності: приховування, недонесення, потурання, придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом. Відповідальність за причетність до злочину.

Тема 13. Повторність, сукупність і рецидив злочинів

Поняття множинності злочинів. Соціальна і юридична характеристика множинності злочинів і її значення. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів: прості і ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані і складні (складені) злочини). Види множинності злочинів.

Повторність злочинів і її ознаки. Види повторності: повторність злочинів, що не пов'язана із засудженням (фактична повторність) і повторність злочинів, що пов'язана із засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних і різнорідних злочинів.

Неодноразовість, систематичність і вчинення злочину у вигляді промислу як види повторності тотожних злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину і призначення покарання.

Сукупність злочинів і її ознаки.

Види сукупності злочинів: ідеальна і реальна сукупність. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація злочинів при ідеальній і реальній сукупності. Значення сукупності злочинів для кваліфікації злочину і призначення покарання.

Рецидив злочину. Його ознаки. Види рецидиву: загальний і спеціальний, простий і складний (багаторазовий); пенітенціарний та рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. Значення рецидиву для кваліфікації злочину та для призначення покарання.