Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

6.3. Теми дипломних робіт до Загальної частини курсу «Кримінальне право України»

1. Історичні етапи розвитку кримінального законодавства України.

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

3. Поняття злочину в кримінальному праві.

4. Кримінальна відповідальність: зміст, значення, етапи.

5. Елементи складу злочину, їх зміст і органічна єдність.

6. Кваліфікація злочинів.

7. Об'єкт злочину.

8. Обов'язкові та факультативні ознаки складу злочину, що характеризують об'єктивну сторону.

9. Об'єктивна сторона злочину в кримінальному праві України.

10. Значення непереборної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності.

11. Суб'єкт злочину.

12. Обмежена осудність: зміст і значення для кваліфікації злочину.

13. Форми вини в кримінальному праві: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання.

14. Необережність та її види.

15. Поняття і види помилок в кримінальному праві.

16. Готування до злочину як стадія вчинення злочину.

17. Замах на злочин як стадія вчинення злочину.

18. Підстави та наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

19. Співучасть у злочині за кримінальним законодавством України.

20. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину організованою групою та злочинною організацією.

21. Причетність до злочину.

22. Сукупність злочинів та її ознаки.

23. Повторність злочинів та її ознаки.

24. Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.

25. Необхідна оборона за кримінальним правом України.

26. Затримання особи, яка вчинила злочин як обставина, що виключає злочинність діяння.

27. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння.

28. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

29. Позбавлення волі як вид кримінального покарання.

30. Класифікація покарань в кримінальному праві.

31. Обмеження волі як вид кримінального покарання.

32. Загальні засади призначення покарання в кримінальному праві.

33. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

34. Поняття, види, значення звільнення від кримінальної відповідальності.

35. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

36. Звільнення від покарання на підставі актів амністії і помилування.

37. Погашення та зняття судимості.

38. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх.

39. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

40. Загальна порівняльна характеристика кримінального законодавства держав, які входять до складу СНД.

41. Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

Перелік тем не є вичерпним.

7. Література

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КУМЗД); нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного суду України.

7.1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)»

1. Тезисы лекций по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» всех форм обучения / Сост.: Л.К. Карпенко, И.Е. Жданова – Донецк: ДонНУ, 2013. – 112 с. [на рус. яз.] // Офіційний веб-сайт ЕПФ ДонНУ. Режим доступу: elf.donnu.edu.ua

2. Учебно-методические материалы по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» дневной формы обучения / Сост.: Л.К. Карпенко, И.Е. Жданова. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 111 с. [на рус. яз.] // Офіційний веб-сайт ЕПФ ДонНУ. Режим доступу: elf.donnu.edu.ua

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина) для студентів спеціальності 06.030401 «Правознавство» денної форми навчання / Уклад.: Л.К. Карпенко, І.Є. Жданова. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 112 с. [укр. яз.].

4. Тесты по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть). Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Правоведение» дневной и заочной форм обучения / Сост.: Л.К. Карпенко, И.Е. Жданова. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 189 с. [на рус. яз].

5. Тести з дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина). Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Правознавство» денної і заочної форм навчання / Укладачі: Л.К. Карпенко, І.Є. Жданова. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 190с. [укр. яз.].

6. Сборник задач по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» всех форм обучения / Сост.: Л.К. Карпенко, И.Е. Жданова. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 63 с. [на рус. яз.].

Комплексне навчально-методичне забезпечення знаходиться на сайті: http://elf.dongu.donetsk.ua(суспільні каталоги; дисципліни кафедри кримінального права і процесу).