Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 6. Склад злочину

Поняття складу злочину і його значення. Співвідношення понять злочин і склад злочину.

Елементи складу злочину, їх розмежування і органічна єдність.

Класифікація і розмежування ознак у кримінальному праві.

1.В залежності від правового значення:

а) ознаки, що мають значення «Усі»;

б) ознаки, що мають значення для розслідування кримінальної справи;

в) ознаки, що мають кримінально-правове значення;

г) ознаки, що мають кваліфікуюче значення.

2.Ознаки,які відрізняються за мірою впливу на кваліфікацію складу злочину:

а) обов'язкові ознаки;

б) факультативні ознаки.

3.Ознаки, що відрізняються за мірою визначеності:

а) ознаки певного (нормативного) характеру;

б) ознаки, що носять оцінний характер.

Класифікація видів складів злочинів:

а) залежно від суспільної небезпечності злочину;

б) класифікація складів злочину залежно від їх законодавчих конструкцій;

в) за характеру структури складів злочинів.

Зміст і елементи (етапи) кваліфікації злочину і її значення. Склад злочину і кваліфікація злочину.

Тема 7. Об'єкт злочину

Поняття об'єкту злочину. Значення об'єкту злочину в структурі елементів складу злочину для характеристики суспільної небезпеки і кваліфікації.

Суспільні відносини як об'єкт злочину. Об'єкт злочину і об'єкт кримінально-правової охорони. Структура суспільних відносин: суб'єкти, соціальний зв'язок між ними, предмет суспільних відносин.

Класифікація (види) об'єктів злочину. Загальний об'єкт злочину. Родовий (спеціальний, груповий) об'єкт злочину.

Видовий об'єкт і його значення. Безпосередній (конкретний) об'єкт злочину. Їх значення.

Поняття предмету злочину і його місце в структурі складу злочину. Відмінність предмету злочину від об'єкту злочину. Предметні злочини. Основний (головний) і додатковий безпосередній об'єкти.

Опис предмета злочину в диспозиціях статей Особливої частини КК України.

Тема 8. Об'єктивна сторона злочину

Поняття об'єктивної сторони злочину. Обов'язкові і факультативні ознаки об'єктивної сторони. Значення об'єктивної сторони для оцінки суспільної небезпеки, кваліфікації злочину, а також відмінності одного складу злочину від іншого.

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

Поняття і ознаки дії в кримінальному праві. Поняття і ознаки бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

Значення непереборної сили, фізичного або психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечне діяння (дію або бездіяльність).

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони злочину; поняття суспільно небезпечних наслідків. Їх види і значення в кримінальному праві. Злочини з матеріальними і формальними складами: значення такого розподілу.

Причиновий зв'язок у кримінальному праві і його значення. Розв’язання питання про причиновий зв'язок між бездіяльністю і суспільно небезпечним наслідком в науці кримінального права. Об'єктивний характер причинового зв'язку. Вимоги, що пред'являються до взаємозв'язку дії і наслідків для встановлення між ними причинового зв'язку.

Розподіл причинового зв'язку на необхідний і випадковий, безпосередній і опосередкований причиновий зв'язок і ін. Встановлення причинового зв'язку при наявності так званих особливих умов із сторони потерпілого. Особливості причинового зв'язку при злочинній бездіяльності.

Місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину як факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину; їх значення та характеристика.