Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

2. Модульне планування

2.1. Опис предмета курсу

Предмет: «Кримінальне право (Загальна частина)»

Курс:

"Кримінальне право (Загальна частина)"

Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

учбового курсу

Кількість кредитів ECTS: 7

Модулів:  4

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 81

Кількість годин на тиждень: 4

6.0601

«Правознавство»

бакалавр

Фундаментальна та професійно-орієнтована

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Лекції:

70 год.

Семінари:

70 год.

Самостійна робота:

78 год.

Вид контролю: залік + іспит

2.2. Структура залікового кредиту

Назви тем

Лекції

Практ. заняття

СРС

Модуль I. Вступ до вивчення кримінального права. Вчення про закон про кримінальну відповідальність. Вчення про злочин.

12

12

39

1. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права.

2

2

2. Закон про кримінальну відповідальність.

2

2

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

2

2

4. Поняття злочину.

2

2

5. Кримінальна відповідальність і її підстави.

2

2

6. Склад злочину.

2

2

Модуль II. Вчення про злочин

22

22

7. Об'єкт злочину.

2

2

8. Об'єктивна сторона злочину.

4

4

9. Суб'єкт злочину.

4

4

10. Суб'єктивна сторона злочину.

4

4

11. Стадії злочину.

4

4

12. Співучасть у злочині.

4

4

Модуль ІІІ. Вчення про злочин. Вчення про покарання.

20

20

39

13. Повторність, сукупність і рецидив злочинів.

4

4

14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

4

4

15. Звільнення від кримінальної відповідальності.

2

2

16. Поняття і мета покарання.

2

2

17. Система і види покарань.

4

4

18. Призначення покарання.

4

4

Модуль ІV. Вчення про покарання. Застосування примусових заходів медичного характеру, примусового лікування та інших заходів кримінально-правового характеру. Особливості відповідальності неповнолітніх. Загальна характеристика законодавства і кримінально-правової теорії зарубіжних держав.

16

16

19. Звільнення від покарання і його відбування.

6

6

20. Судимість.

2

2

21. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування та інші заходи кримінально-правового характеру.

2

2

22. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

2

2

23. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

2

2

24. Школи (основні напрями) науки кримінального права.

2

2

Всього

70

70

78