Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у просторі, що закріплені в КК України: територіальний, громадянський і універсальний.

Зміст територіального принципу дії закону про кримінальну відповідальність. Поняття території України. Поняття місця вчинення злочину. Дипломатичний імунітет.

Зміст принципу громадянства. Розв’язання питань про відповідальність громадян України, які вчинили злочин за кордоном.

Зміст універсального принципу дії кримінального закону. Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства. Видача злочинців.

Дія закону про кримінальну відповідальність в часі. Вступ закону про кримінальну відповідальність в силу. Обов'язкова публікація кримінального закону як необхідна умова його застосування. Поняття часу вчинення злочину. Обставини, внаслідок яких закон втрачає силу. Припинення дії закону про кримінальну відповідальність.

Зворотна сила закону про кримінальну відповідальність. Поняття більш м’який і більш суворий закон про кримінальну відповідальність. Дія проміжного закону про кримінальну відповідальність. Межі зворотної сили закону про кримінальну відповідальність.

Тема 4. Поняття злочину

Соціальне походження злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних відносин, що існують у суспільстві на певному етапі розвитку. Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь.

Визначення поняття злочину: 1) формальне; 2) матеріальне; 3) формально-матеріальне – їх зміст. Поняття злочину за КК України. Ознаки злочину. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпечності. Протиправність як формальна ознака злочину. Взаємовідношення суспільної небезпечності і протиправності. Винність як ознака злочину: зміст, значення. Караність як невід'ємна ознака злочину. Взаємовідношення караності як ознаки злочину і фактичного призначення покарання за злочин. Органічна єдність ознак злочину.

Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину. Місце злочину в системі правопорушень. Критерії розмежування злочинів і інших правопорушень в науці кримінального права. Класифікація злочинів залежно від їх тяжкості і її значення. Критерії класифікації.

Тема 5. Кримінальна відповідальність і її підстави

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття кримінальної відповідальності і її відмінні ознаки. Питання кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

Кримінально-правові відносини: їх суб'єкти і зміст. Кримінальна відповідальність. Виникнення і припинення кримінальної відповідальності. Етапи кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність і покарання. Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності людини, яка скоїла злочин. Питання свободи волі в кримінальному праві.

Юридична підстава кримінальної відповідальності. Питання юридичних підстав кримінальної відповідальності в науці і законодавстві.