Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

5. Контрольні питання

ПО ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ КУРСУ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

5.1. Питання вхідного контролю

 1. Поняття та зміст принципів права.

 2. Поняття та зміст юридичної відповідальності.

 3. Поняття нормативного акту, закону, підзаконного акту.

 4. Поняття та зміст права в цілому.

 5. Поняття та зміст правоздатності та деліктоздатності.

 6. Поняття та зміст юрисдикції.

 7. Поняття та зміст юридичної та фізичної особи.

 8. Поняття та зміст політичної системи, правової політики.

 9. Поняття та зміст покарання.

 10. Поняття правопорушення, види правопорушень.

5.2. Питання підсумкового контролю

3 семестр

 1. Поняття, задачі та система кримінального права.

 2. Кримінальне право та суміжні галузі права.

 3. Наука кримінального права.

 4. Система Загальної частини кримінального права.

 5. Основні історичні етапи розвитку кримінального законодавства України.

 6. Кодифікація кримінального законодавства 1958-1960 рр.

 7. Поняття кримінальної відповідальності.

 8. Підстави кримінальної відповідальності.

 9. Етапи кримінальної відповідальності.

 10. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

 11. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

 12. Структура закону про кримінальну відповідальність.

 13. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 14. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 15. Поняття злочину та його ознаки.

 16. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.

 17. Відмінність злочину від інших правопорушень.

 18. Класифікація злочинів.

 19. Поняття та значення складу злочину.

 20. Елементи та ознаки складу злочину.

 21. Види складів злочинів.

 22. Кваліфікація злочинів.

 23. Поняття об’єкта злочину.

 24. Предмет злочину.

 25. Види об’єктів злочинів.

 26. Класифікація об’єктів злочинів.

 27. Поняття та значення об’єктивної сторони злочину.

 28. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

 29. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення.

 30. Причиновий зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками.

 31. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

 32. Поняття і види суб’єктів злочину.

 33. Поняття неосудності та її критерії.

 34. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння.

 35. Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

 36. Поняття і значення вини.

 37. Умисел та його види.

 38. Необережність та її види.

 39. Змішана форма вини.

 40. Мотив і мета злочину.

 41. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

 42. Поняття і види стадій вчинення злочину.

 43. Закінчений злочин.

 44. Готування до злочину.

 45. Замах на злочин.

 46. Відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин.

 47. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

 48. Поняття та ознаки співучасті.

 49. Форми співучасті.

 50. Види співучасників.

 51. Відповідальність співучасників.

 52. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.

 53. Причетність до злочину.

4 Семестр

54. Поняття множинності злочинів. ЇЇ соціальна та юридична (правова) характеристика.

 1. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

 2. Сукупність злочинів.

 3. Повторність як вид множинності злочинів.

 4. Рецидив злочинів.

 5. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

 6. Необхідна оборона.

 7. Затримання особи, яка вчинила злочин.

 8. Крайня необхідність.

 9. Поняття та підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

 10. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 11. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

 12. Поняття покарання.

 13. Мета покарання.

 14. Система і види покарань.

 15. Громадські роботи.

 16. Виправні роботи.

 17. Службові обмеження для військовослужбовців.

 18. Арешт.

 19. Обмеження волі.

 20. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

 21. Позбавлення волі на певний строк.

 22. Довічне позбавлення волі.

 23. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 24. Конфіскація майна.

 25. Штраф.

 26. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 27. Принципи призначення покарання.

 28. Загальні засади призначення покарання.

 29. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання.

 30. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 31. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 32. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 33. Поняття звільнення від покарання та його види.

 34. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності.

 35. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 36. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

 37. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 38. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 39. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

 40. Звільнення від покарання за хворобою.

 41. Амністія, помилування.

 42. Поняття судимості.

 43. Погашення судимості.

 44. Зняття судимості.

 45. Поняття, мета та види примусових заходів медичного характеру.

 46. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

 47. Примусове лікування.

 48. Особи, до яких застосовується примусове лікування.

 49. Спеціальна конфіскація.

 50. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

 51. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

 52. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення.

 53. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

 54. Кримінальне право Франції та Німеччини.

 55. Кримінальне право Англії та США.

 56. Кримінальне право Росії.

 57. Класична школа кримінального права.

 58. Антропологічна школа кримінального права.

 59. Соціологічна школа кримінального права.