Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Тема 9. Суб'єкт злочину

Поняття суб'єкта злочину в кримінальному праві. Обов'язкові і факультативні ознаки суб'єкта злочину. Загальний і спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві. Ознаки і види спеціального суб'єкта, його значення для кваліфікації злочину. Суб'єкт злочину і особистість злочинця.

Проблема визнання юридичних осіб суб'єктами злочинів.

Вік кримінальної відповідальності. Особливості визначення віку кримінальної відповідальності при відсутності офіційних даних, що його підтверджують. Критерії встановлення в законі зниженого віку кримінальної відповідальності. Злочини, за вчинення яких в законі про кримінальну відповідальність встановлено знижений вік відповідальності.

Осудність як обов'язкова ознака суб'єкта злочину. Поняття осудності і її значення. Формула неосудності та її види.

Поняття неосудності в кримінальному праві. Критерії неосудності: медичний (біологічний) і юридичний (психологічний).

Ознаки медичного критерію неосудності: хронічна душевна хвороба, тимчасовий розлад душевної діяльності, недоумство, інший хворобливий стан (розлад психіки). Значення медичного критерію для визнання особи, неосудним.

Ознаки юридичного критерію неосудності. Характеристика інтелектуальної і вольової ознак юридичного критерію неосудності і їх взаємовідносини. Значення юридичного критерію неосудності. Взаємовідношення юридичного і медичного критеріїв неосудності.

Обмежена осудність у кримінальному праві.

Відповідальність за злочини, скоєні в стані сп'яніння, і її обґрунтування. Поняття фізіологічного і патологічного сп'яніння.

Тема 10. Суб'єктивна сторона злочину

Поняття суб'єктивної сторони злочину і її значення. Ознаки суб'єктивної сторони: обов'язкові і факультативні. Неприпустимість об'єктивного ставлення.

Форми і види вини в кримінальному праві, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання.

Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, їх інтелектуальні і вольові моменти (ознаки).

Відмінність непрямого умислу від прямого. Умисел в злочинах з формальним складом. Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення.

Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину. Значення мотиву і мети:

  1. як конститутивних ознак складу злочину;

  1. як кваліфікуючих ознак;

3) як обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

Необережність і її види. Значення боротьби з необережними злочинами.

Злочинна самовпевненість і її інтелектуальний і вольовий моменти (ознаки). Відмежування самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість і її об'єктивний і суб'єктивний критерії, їх значення.

Випадок (казус) як невинне спричинення суспільно небезпечних наслідків, його відмінність від злочинної недбалості.

Подвійна, складна (змішана) форма вини і її значення для кваліфікації злочину.

Поняття і види помилок в кримінальному праві. Юридична помилка, її види і вплив на рішення питання про кримінальну відповідальність.

Тема 11. Стадії вчинення злочину

Поняття стадії вчинення злочину. Види стадій вчинення злочину за чинним законодавством.

Готування до злочину, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Види підготовчих дій. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. Відповідальність за готування до злочину в КК України.

Замах на злочин, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні ознаки. Види замаху на злочин: закінчене і незакінчене; замах на непридатний об'єкт і замах з непридатними засобами. Значення такого розподілу. Відмінність замаху від готування до злочину.

Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів з матеріальним, формальним і усіченим складом. Вплив виду конструкції складу злочину на кваліфікацію і її значення для призначення покарання. Підстави кримінальної відповідальності за готування і замах на злочин.

Кваліфікація готування і замаху на злочин. Обставини, які слід враховувати при призначенні покарання за готування і замах на злочин.

Добровільна відмова від вчинення злочину, його поняття і ознаки.

Стадії здійснення злочину, на який можлива добровільна відмова. Питання про добровільну відмову на стадії закінченого замаху на злочин. Підстави виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від доведення злочину до кінця. Наслідки добровільної відмови від злочину та їх значення.

Дійове каяття при вчиненні злочину. Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.