Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
491.01 Кб
Скачать

2. Тематичний план вивчення науки « рекламний менеджмент»

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Сем

ІКР

СРС

Лекції

Сем.

ІКР

СРС

Лекції

Сем.

ІКР

СРС

1.

Сутність і сфера рекламного менеджменту

2

1

2

6

2

2

6

2

2

2.

Ознаки класифікації реклами

2

1

2

6

2

2

6

2

2

3.

Психологічні основи рекламного менеджменту

2

1

2

6

2

2

6

2

1

6

4.

Дослідження рекламного ринку.

2

2

2

8

2

4

8

2

1

6

5.

Організація та координація діяльності суб”єктів рекламного бізнесу.

2

2

4

6

2

2

6

2

1

1

8

6.

Планування рекламних кампаній

2

1

6

6

2

2

2

1

2

12

7.

Управління розробкою рекламної ідеї

2

2

12

12

2

2

2

1

4

10

8.

Медіапланування

2

2

8

8

2

4

8

2

1

6

16

9.

Управління корпоративною репутацією

2

2

6

6

2

4

10

2

1

6

18

10.

Контроль та оцінювання ефективності рекламної кампанії

2

2

7

6

2

4

6

2

1

4

10

Разом годин

20

16

35

70

20

28

70

20

6

25

90

3. Програма науки та рекомендована література

Тема 1. Сутність і сфера рекламного менеджменту

Реклама — одна із важливіших складових маркетингу. Поняття реклами як предмету, процесу та частини маркетингу. Реклама — основа маркетингових комунікацій. Основні цілі, завдання, принципи і функції реклами. Особливості сучасної реклами на вітчизняному та світовому ринках. Тенденції розвитку рекламного ринку.

Реклама, маркетинг, менеджмент: основний взаємозв’язок. Сутність та сфера рекламного менеджменту. Цілі та завдання рекламного менеджменту. Система функцій рекламного менеджменту. Об’єкти та суб’єкти рекламного менеджменту.

Характеристика учасників рекламного процесу. Рекламодавці, споживачі (покупці). Організації, що контролюють рекламну діяльність. Організації, що сприяють рекламній діяльності.

Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном. Міжнародний кодекс рекламної практики.

Законодавча база рекламної діяльності в Україні. Закон України «Про рекламу»: терміни, основні принципи, особливості рекламування окремих видів продукції, норми та правила рекламування в Україні, відповідальність за порушення закону.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у частині, що стосується неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, зовнішнього вигляду виробу та порівняльної реклами.

Тема 2. Ознаки класифікації реклами

Класифікація реклами як предмету. Види реклами, предмет рекламування, суб’єкт рекламування, форма використання носіїв реклами. Класифікація за такими ознаками, як мета отримання прибутку, спосіб передачі інформації, метод розповсюдження інформації, характер емоційного впливу, характер взаємодії рекламодавця і споживача.

Класифікація споживачів (покупців). Класифікація цільової аудиторії на потенційних покупців, торгових посередників і радників різних типів.

Класифікація покупців (покупці певної фірми, покупці конкуруючої фірми, потенційні покупці, абсолютні не споживачі).

Торгові посередники: дистриб’ютори, оптові та роздрібні торговці, дилери, маклери, брокери.

Радники: преписанти; радники, які нав’язують власної думки: лідери; інституційні суб’єкти.

Фактори, що впливають на рішення покупців.

Етапи наукового обгрунтування класифікації споживачів, сучасна постановка питання.

Характеристика категорій споживачів за їх ставленням до нових товарів.

Особливості класифікації споживачів товарів промислового призначення.

Класифікація реклами як процесу на основі життєвого циклу товару.

Характеристика економічних умов. Характеристика стратегій (фірми, маркетингу, товаропросування, рекламування) на окремих етапах життєвого циклу товару.

Соседние файлы в папке Normative_discipline