Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
491.01 Кб
Скачать

6. Пропозиції по концепції рекламної кампанії Тема 5. Організація та координація діяльності суб»єктів рекламного бізнесу

1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

1.2. Підготовка реферативних матеріалів та есе-досліджень за теоретичними питаннями.

1.3. Дайте відповіді на питання та виконайте нижченаведені завдання.

    1. Поняття «організація» та «координація» рекламної діяльності: основні підходи, завдання, функції.

2. Поняття рекламодавця. Характеристика рекламодавців окремих ринків: споживчого ринку, ринку виробників, ринку проміжних продавців, ринку державних установ, міжнародного ринку.

3. Напрямки організації рекламної діяльності рекламодавця.

4. Чинники, які впливають на вибір організаційної структури рекламної служби підприємства.

5. Централізована та децентралізована структура організації рекламної діяльності рекламодавцем.

6. Схеми організації рекламної діяльності дрібних, середніх та крупних рекламодавців. Функції, права та обов’язки працівників рекламних служб.

7. Основні завдання координації роботи рекламної служби: координація з іншими службами (виробничою, збутовою, фінансовою), координація діяльності з рекламними агентствами, засобами масової інформації, іншими партнерами у проведенні рекламних кампаній.

8. Характеристика крупних зарубіжних та вітчизняних рекламодавців.

9. Рекламна агенція та її роль в організації рекламної діяльності.

10. Класифікація рекламних агенцій.

11. Організація рекламної діяльності рекламними агенціями. Основні організаційні принципи, функції, права та обов’язки рекламних агенцій.

12. Розвиток рекламних агенцій в Україні. Види рекламних послуг в Україні.

13. Координація роботи рекламних агенцій з засобами масової інформації, рекламодавцями.

14. Особливості рекламної служби засобів масової інформації. Їх переваги та недоліки.

15. Рекламний відділ та рекламна агенція при засобах масової інформації.

16. Організація рекламної служби видавничих будинків.

17. Рекламні служби телеканалів та радіостанцій.

18. Організація взаємодії учасників рекламної діяльності.

19. Стадії взаємовідносин в системі «рекламодавець — рекламна агенція».

20. Методи пошуку рекламодавцем рекламної агенції.

21. Параметри оцінки рекламодавцем рекламної агенції.

22. Особливості договірних відносин у системі «рекламодавець — рекламна агенція».

23. Ціноутворення рекламних послуг.

24. Методи розрахунків ціни на послуги. Прайс-листи.

25. Форми та способи оплати роботи рекламної агенції рекламодавцем.

26. Знайдіть та проаналізуйте інформацію про найкрупніших рекламодавців нашої країни. Дайте відповіді на наступні питання:

  • Збільшилися чи зменшилися витрати на рекламу? Про що це свідчить?

  • Як розподілилися витрати між різними каналами розповсюдження реклами? Чим обумовлене таке розподілення в кожному окремому випадку?

27. Опишіть організаційні структури рекламної діяльності, намалюйте схему для наступних рекламодавців:

  • філіал транснаціональної корпорації;

  • молодіжний журнал;

  • мережа кондитерських.

Які особливості рекламодавців визначили специфіку рекламної діяльності? У чому її суть? Обгрунтуйте усі варіанти організації рекламної діяльності в групі? Який із них найкращий?

28. Як би сформували філософію власного рекламного агентства? Які методи просування рекламної агенції і рекламних послуг повинні, на вашу думку, використовуватися? Яке місце в цьому займає реклама?

29. Назвіть відмінності в організації рекламних служб:

  • рекламодавцем та ЗМІ;

  • рекламною агенцією і ЗМІ.

30. Назвіть переваги та недоліки рекламних відділів, рекламних агенції при ЗМІ.

31. Запропонуйте власну схему організації рекламної служби для радіостанції, телеканалу, газет, журналу.

Соседние файлы в папке Normative_discipline