Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.податкова система.doc
Скачиваний:
236
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Захист курсової роботи

Для студентів денної і вечірньої форм навчання дату захисту призначає науковий керівник. Для студентів заочної форми навчання захист проводиться відповідно до розкладу, визначеного навчальною частиною.

Студенти денної форми навчання готують на захист ілюстративний матеріал в формі демонстраційних матеріалів презентації в електронній формі в PowerPoint; а студенти вечірньої і заочної форми – в надрукованій формі (на папері формату А4).

Захист курсової роботи передбачає ознайомлення членів комісії з результатами проведеної роботи з обраного напряму дослідження. Демонстрація презентаційних матеріалів, підготовлених засобами MS PowerPoint є обов’язковою для захисту курсової роботи.

Для захисту курсової роботи необхідно підготувати звіт роздрукованих презентаційних матеріалів.

Демонстрація презентаційних матеріалів, яка розміщена на 7–8 слайдах, повинна мати наступні складові інформації:

  • титульна сторінка, де вказано назва теми, прізвище студента, номер групи –1 слайд;

  • вступ, де визначено об’єкт, предмет, мету, завдання напряму дослідження– 1 слайд;

  • стислий виклад доповіді з основної частини дослідження (висновки за результатами роботи за кожним розділом) – 4-5 слайда;

  • пропозиції щодо виявлених проблем – 1 слайд.

До звіту також додається роздрукована рецензія керівника курсової роботи з виставленими балами.

Процедура захисту включає:

  • виступ студента за змістом роботи, що не повинен перевищувати 5-6 хвилин;

  • запитання членів комісії авторові роботи;

  • відповіді автора роботи на запитання членів комісії;

  • висновок комісії з приводу оцінки презентації роботи;

  • оголошення студентові отриманої ним оцінки.

Проведення презентації докладу складається з таких частин:

1). Вступ.

2). Основна частина.

3). Висновок.

4). Відповіді на питання.

Основним завданням вступу є ознайомлення комісії з темою доповіді (про що буде йти мова?)

Завданням основної частини є аналіз ситуації проведеного дослідження (наприклад, яким чином виглядають факти (проблеми), які можуть бути позитивні/негативні наслідки?)

Завданням висновків є резюмування пропозицій і переваг (що надасть нам конкретна пропозиція?).

Завданням відповідей на питання є вміння пояснювати та відстоювати власну точку зору аргументовано, компетентно та професійно, а також демонструвати вільне володіння темою дослідження. Викладач має право зупинити доповідь студента і перейти до запитань!

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

На захисті студенти денної форми навчання захищають результати курсової роботи у формі ПРЕЗЕНТАЦІЇ!

СТРУКТУРА ДОПОВІДІ:

1). Вступ

2). Основна частина

3). Висновок

4). Відповіді на запитання

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ –5-6 ХВИЛИН

У Доповіді, з якою виступає студент потрібно показати вміння грамотно і лаконічно викладати результати дослідження, а також обґрунтовувати їх. На захисті потрібно продемонструвати не лише рівень знань і фінансову грамотність, але й вміння логічно мислити, встановлювати зв’язки, бачити закономірності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.