Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭДУ 184.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать
  1. Особливості тарифного регулювання в Україні

Тарифне регулювання в Україні здійснюється за допомогою митного тариф — це податок, що установл. на імпорт тов. з метою підвищ. їхньої ціни на ринку кр.-імпортера та забезп. безпосер. надходж. до держ. бюдж.

Ф-ції: а) захист нац. тов.виробн. б)наповнення держа. бюджету країни А.

Відпов. до чинного законод. Укр. у разі імпорту до Укр.. това.використовуються такі податки: • мито; •акцизи; • ПДВ •митні збори за митне оформлення.

В Укр.. відповідно до ЗУ про «Єдиний митний та-риф» 1992 р. і “Про Митний тариф України” 2005 (з пізнішими поправками та доповн) застос. уніфікований підхід до митного регулюв. Міжнар. торгівлі. Згідно зі Ст. З цього Зак, Єдиний митний та¬риф (ЄМТ) Укр.. — це сисматизований звід ставок мита, яким об¬кладаються тов. та ін.. предмети, що ввозяться на митну те¬риторію Укр.. або вивозяться за межі цієї території. ЄМТ Укр. встановл. на єдиній митній території Укр. обкладення митом предметів, що ввозяться на митну те¬риторію Укр.. або вивозяться з цієї території. Ставки ЄМТ Укр.. є єдиними для всіх суб'єктів зовн.ек. діяльності незалежно від форм власності, організації госп. діяльності та тери¬тор розташ., за винятком випадків, передбачених законами Укр.. та її міжнар. договорами. ЄМТ затверджується ВРУ за подан¬ням КМУ. Окремі види товарів звільняються від накладання мита, серед них: транспортні засоби, які здійснюють транспортні міжнародні вантажні перевезення; валюта України, іноземна валюта, цінні папери; товари, які вироблені в Україні і ввозяться назад на її територію без переробки тощо а також інші групи товарів згідно з різними договорами, угодами і законами України.

Слід зазначити, що особливо низьким є рівень захисту сільськогосподарських товарів в Україні, де ввізна тарифна ставка зв’язана на рівні 11.2 %, що у 1.5–2 раза нижче порівняно з іншими країнами експортерами цих товарів. Також впродовж тривалого процесу переговорів щодо вступу України до СОТ відбувалось поступове зменшення тарифного захисту національних виробників від ввезення іноземних товарів. На час вступу кількість тарифів з нульовою ставкою збільшилась у 2.2 раза і становить 36 %, з тарифними піками – зменшилась у 2.2 раза до 2.85 %. Частка специфічних ставок зменшилась з 16.3 до 1.5 %, комбіновані ставки не застосо вуються. Ці зміни свідчать, що структуру Митного тарифу гармонізовано з вимогами СОТ. Зміна тарифної політики після вступу до СОТ

спричинила збільшення лібералізації торгівлі в цілому, особливо сільськогосподарськими та продовольчими товарами.

  1. Транспортно-експедиторські послуги в міжнародній економічній діяльності України

Згідно ЗУ "Про Т-Е послуги" 2004 р: Транспортно-експедиторська діяльність – підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

Транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;

Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються Цив кодексом Укр, Господ кодексом Укр, законами Укр "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів", цим Законом, іншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них.

Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо.

Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо, які є резидентами або нерезидентами Укр.

Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб’єкти господарювання.

Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської діяльності є захист екон інтересів Укр, подальше становлення, розвиток та формування ринку транспортно-експедиторських послуг.

Кабінет Міністрів Укр організовує і забезпечує проведення державної політики та державний контроль у сфері транспортно-експедиторської діяльності, спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання в цій сфері діяльності.

Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає: *додержання прав і законних інтересів експедиторів, перевізників та споживачів їх послуг; *стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, у тому числі шляхом спрощення системи розрахунків; *створення рівних умов на ринку транспортно-експедиторських послуг та недопущення будь-якої дискримінації стосовно експедиторів, перевізників чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв’язку з правом власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських послуг, за винятком випадків адекватного реагування на дискримінаційні заходи щодо Укр чи екон санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною; *участь експедиторів у розробці нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиторської діяльності; *створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників у сфері транспортно-експедиторської діяльності; *сприяння розвитку міжнародного співробітництва, адаптації законодавства Укр до міжнародних вимог у сфері транспортно-експедиторської діяльності.

Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з Укр, імпорті в Україну, транзиті територією Укр чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією Укр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.