Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭДУ 184.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать
  1. Рівні міжнародної економічної діяльності України

Рівні міжнародної економічної діяльності

Макроекономічний рівень

Основними цілями є

Максимізація випуску продукції

Збільшення зайнятості

Подолання проблем розподілу доходів на національному рівні

Підвищення рівня життя

Забезпечення економічної безпеки

Механізм здійснення цілей

Принцип управління – протекціонізм, свобода торгівлі.

Інструменти регулювання – митні тарифи, експортні та імпортні квоти, ліцензії, субсидії, валютні курси, ціноутворення.

Інституційно-правові норми та структури, які регламентують порядок здійснення МЕД.

Мікроекономічний рівень

Основними цілями є максимізація прибутку

Основними інструментами є

Розширення каналів збуту

Розширення виробництва в якості самостійної мети господарської діяльності

Вирішення проблеми стабільності ціни (враховуючи коливання валютних курсів)

Подолання інституційних перешкод

Підвищення ефективності міжнародної господарської діяльності за допомогою міжнародного маркетингу.

Міжнародний рівень:

Цілі:

Стабільний розвиток

Інструменти

Система світової економіки

Міжнародні економічні інститути, які можна поділити на підрівні:

1 – міжнародні організації: міжнародні, регіональні, спеціалізовані.

2 – міжнародні режими: національні, дискримінаційні, преференційні.

  1. Поняття платіжного балансу та його роль в системі макроекономічних показників в Україні

Зовнішньоторговельна діяльність країни враховується у вигляді платіжного балансу. Платіжний баланс складається у формі бухгалтерських рахунків, що містять статистичну інформацію із зовнішньоторговельних операцій господарських суб'єктів країни і закордону за певний період (як правило, за рік). Вартісне вираження платіжного балансу відбиває співвідношення між вартістю, отриманою країною, і вартістю, вивезеною за її межі.

Макроекономічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами, являючись індикатором для вибору кредитно-грошової, валютної, бюджетно-податкової, зовнішньоторговельної політики і управління державною заборгованістю.

Платіжний баланс має такі розділи:

• торговий баланс – фіксує всі торгові операції між країною і закордоном. Показує експортні доходи й імпортні витрати;

• баланс послуг – включає фрахт, виплату ліцензій, страхові, туристичні і брокерські послуги, чистий прибуток на інвестиції (відсотки і прибутки на закордонні активи господарських суб'єктів і громадян країни за відрахуванням прибутків іноземців на активи, якими вони володіють у даній країні);

• баланс переказів – фіксує безоплатні постачання товарів і допомоги у вигляді грошових переказів;

• баланс руху капіталу – фіксує купівлю/продаж активів (акції, облігації), тобто імпорт/експорт капіталу. Позитивне сальдо балансу руху капіталу означає притік капіталу, а негативне сальдо – відтік.

Країна повинна рухатись до нульового сальдо платіжного балансу, для чого застосовуються такі заходи:

• валютні інтервенції;

• обмеження зовнішньоекономічних зв'язків;

• зміна внутрішньої фіскальної і грошово-кредитної політики;

• зміна валютного курсу.

Для утримання постійної рівноваги платіжного балансу треба підтримувати на незмінному рівні обсяг резервів. Якщо поточні диспропорції автономних угод не компенсуються операціями з резервами, вони коригуються ринковими силами, і часто – в напрямку скорочення обороту зовнішньої торгівлі. Додатне сальдо автономних угод нейтралізується підвищенням валютного курсу і скороченням чистого експорту переважно за рахунок зменшення експорту. Від'ємне сальдо автономних угод компенсується зниженням обмінного курсу та збільшенням чистого експорту, в тому числі – за рахунок скорочення імпорту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.