Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПТБД 3курс отчёт по практике в наукова думка .docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
17.05.2020
Размер:
329.85 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни київський державний коледж туризму та готельного господарства

Відділення: «Торгівля, фінанси та комп'ютерні технології»

Звіт

Про виконання програми виробничої практики на посаді завідувача роздрібного торговельного підприємства та товарознавця-комерсанта в магазині «Наукова думка»

Студентки 3 курсу 32 групи

Спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»

(ФИО)

Керівник практики від коледжу_______________ Літовка - Дімедівна С. Г.

(підпис)

Київ 2018

Зміст

Київ 2018 1

Висновок 34

Розділ 1. Робота в якості дублера завідувача секцією. Ознайомлення з підприємством торгівлі. 36

1.1Ознайомлення з підприємством торгівлі. 36

Вступ

Програма практики відображає сукупність навчальних предметів та всіх видів практики з вказівкою їх термінів проведення, присвоєння робочої кваліфікації, відповідно з вимогами кваліфікаційної характеристики навчального плану.

Згідно навчального плану спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» Київського державного коледжу туризму та готельного господарства навчальна практика проводиться на 3 курсі в 6 семестрі протягом 5 тижнів.

Місцем практики є книжковий магазин «Наукова думка»

Мета і завдання практики: практична підготовка (практика) студентів є необхідною складовою частиною навчального процесу підготовки молодшого спеціаліста і покликана забезпечити набуття студентами професійних компетенцій для подальшої діяльності на підприємствах різних форм власності.

Технологічна практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки товарознавців.

Завданнями технологічної практики є: відпрацювання професійних компетенцій, вдосконалення й конкретизація професійних знань, умінь і формування економічного мислення, вміння працювати в команді та вирішувати виробничі ситуації, набуття навичок керівництва.

Технологічна практика передбачає: виконання студентами індивідуальних завдань щодо вивчення досвіду роботи торговельних, комерційних, та виробничих підприємств різних форм власності, набуття навичок самостійної роботи й прийняття управлінських рішень відповідно до функціональних обов’язків різних посадових осіб – зав. секцією, менеджера з продажу товарів; фахівців, які здійснюють комерційні функції; керівників виробничих підприємств – служби, що здійснюють роботу по збуту продукції.

Мета практики:

  • формування вмінь і навичок зі спеціальності, надбання практичного досвіду, навичок організаторської та комерційної діяльності;

  • підготувати студента до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації «товарознавець», поглибити та закріпити теоретичні знання в практичних умовах, розвинути навички вирішення прикладних завдань та ділового спілкування.

Досягнення мети практики потребує вирішення таких головних завдань:

  • закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в коледжі, шляхом вивчення досвіду роботи підприємств, обраних об’єктом практики в сфері торговельної та виробничої діяльності;

  • оволодіння функціональними обов’язками службових осіб з профілю майбутньої роботи.

Розділ 1. Робота в якості дублера завідувача торговою секцією. Ознайомлення з підприємством торгівлі.