Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 8.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
344.54 Кб
Скачать

Модуль 8. Технологія формування нових знань

Цільова настанова

У процесі вивчення навчального матеріалу на підставі наявної інформації стосовно конкретних умов навчання формуються вміння:

  • за наявними навчально-змістовими матеріалами та метою навчання визначати способи організації навчання відповідно до різних його типів;

  • вибирати раціональні способи конспектування навчального матеріалу;

  • розробляти технологію формування нових знань і подавати її у формі дидактичного проекту навчання конкретної теми.

План

8.1.1. Мета та завдання проектування технології формування нових знань.

8.1.2. Сутність поняття «орієнтовна основа діяльності».

8.1.3.Дидактичні характеристики технології формування нових знань.

8.1.4.Особливості організації конспектування навчального матеріалу в процесі формування нових знань.

8.15.Правила виконання рисунків на дошці.

8.1 Основні теоретичні положення

8.1.1 Мета та завдання проектування технології формування нових знань

З

Мета та завдання розробки технології

авданням формування нових знань є формування «орієнтирів» майбутньої діяльності, які надалі забезпечать правильність її виконання.

Будь-яка діяльність завжди мусить бути попередньо зорієнтована. Щоби пройти будь-яким шляхом і благополучно знайти кінцевий пункт, необхідно чітко уявляти собі, звідки і куди треба йти, яким буде цей шлях, якими стежинами необхідно йти, де вони закінчуються. І це справедливо для будь-якої справи.

Наприклад, щоб вирішити технічне завдання, необхідно, у першу чергу, чітко уявляти собі його умови, мати уявлення про майбутній результат і способи його одержання. «Орієнтири» навчальної діяльності в педагогіці й психології умовно називають орієнтовною основою діяльності. Неправильне розуміння викладачем ООД, неправильний вибір її компонентів негативно впливає на якість підготовки фахівців.

Важливо не тільки продемонструвати, як вирішується проблема, але й розкрити процес її вирішення.

Метою розробки технологій формування нових знань є проектування та реалізація оптимальної орієнтовної основи діяльності, що дозволить сформувати необхідні якості професійних дій.

8.1.2 Сутність поняття «орієнтовна основа діяльності»

З

Складові орієнтованої основи діяльності

гідно з діяльнісним підходом до навчання орієнтовна основа діяльності містить наступні складові.

Образ кінцевого продукту, або уявлення про кінцевий результат. У теоретичному навчанні це відповіді до завдань і задач,опис результатів, схеми, графіки, а в практичному навчанні - деякі зразки, макети, моделі.

Об'єкт перетворення, або матеріал для діяльності та її предмет. У практичному навчанні це заготовки, матеріали, майданчики для монтажу, пристрої, які необхідно відремонтувати, тощо, а в теоретичному навчанні - умови задач, завдань, питання, сформульована проблема і т. ін.

Засоби діяльності, тобто інструменти, інструкції та креслення, карти, таблиці, алгоритми й формули розрахунку, обґрунтування, теорії, висновки.

Технологія діяльності або уявлення про способи її здійснення, які містять склад прийомів, їхню послідовність, подану у формі карт, таблиць, навчальних елементів, методику вибору, порядок рішення, вказівки й інструкції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]