Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модульная контрольна робота %22Електричне та ел...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
771.22 Кб
Скачать

4.Електрорушійна сила та напруга – які між ними відмінності.

Електрорушійна сила – це характеристика джерела електричної енергії(гальванічного елементу, акумулятора, генератора). Вона численно дорівнює різниці потенціалів між плюсовим і мінусовим виводами джерела живлення на холостому ході, тобто при відсутності струму. Наприклад, коли батарейка не увімкнена у електричне коло.

Напруга - це різниця потенціалів між виводами джерела електричної енергії у робочому режимі, тобто коли струм протікає у колі.

Падіння напруги – це різниця потенціалів, котра виникає на виходах опору, коли через нього тече електричний струм.

Різниця потенціалів – це різниця між величинами електричних потенціалів у двох точках незалежно від природи явища, яке створює цю різницю. Вона рівна роботі по переміщенню заряда рівного 1Кл з одної точки в іншу.

Різниця між ЕРС та напругою у тому який фізичний процес породжує цю різницю потенціалів.

5.Як позначається і в яких одиницях вимірюється напруга.

Напруга (U) на ділянці електриного кола  - фізична величина, що визначається роботою, яка виконується сумарним полем електростатичних і сторонніх сил при переміщенні одиничного позитивного заряду на даній ділянці кола. Поняття напруги є узагальненим поняттям різниці: напруга на кінцях ділянки кола дорівнює різниці потенціалів в тому випадку, якщо на цій ділянці не прикладена електрорушійна сила.

Напруга вимірюється у вольтах (B).

U=Wст/Q, де Wст - робота сторонніх сил по переміщенню заряду, Q- одиниця заряду U=φ1-φ2, де φ1-φ2 - різниця потенціалів

Із закону Ома для неповного кола: U=I·R , де I-струм, R-опір провідника

Для вимірювання напруги використовуються прилади, які називаються вольтметрами, мілівольтметрами тощо.

7. Електричний опір,як позначається та в яких одиницях вимірюється. Які відмінності характерезують опір в любому колі.

Електри́чний о́пір — властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.

Позначається літерою R, одиниця опору в СІ - Ом.

Cила струма та напруга характерезує опір в електричному колі

6. Обладнення та методика проведення вимірювання напруги

Вимірювальний прилад напруги (вольтметр) завжди підключається паралельно споживачу або ж джерелу живлення. Щоб не вносити великих змін по зміні параметрів в колі, внутрішній опір вольтметра повинен бути максимально великий. При вимірюванні напруги необхідно враховувати:

  • Встановити тип напруги (постійного/змінного струму)

  • При вимірюванні напруги постійного струму необхідно наслідувати полярність.

  • Діапазон потрібно вибрати на початку вимірювань.

8.Обладнання та методика вимірювання опору.

Вимірювання опору електричних преладів рекомендується проводити:

- методом вольтметра та амперметра ;

- методом одинарного (Уїнстона) ; або подвійного (Томсона) містка;

- методом омметра логометричної систем.

Прилади що використовують для вимірювання опору: вольтметр, амперметр, омметр.

9.Записати формулу закона Ома. Між якими показниками електричного кола він визначає залежність.

I=U/R Він визначає залежність між силою струму, напругою та опором в електричному колі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]