Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новий вступ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
707.58 Кб
Скачать

Практичне заняття № 3. Тема: Професійна діяльність і особистість педагога

Мета: познайомити студентів з педагогічною діяльністю як особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на передавання новим поколінням накопичених людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку, визначити основний зміст педагогічної професії, завдання вчителя якнайглибше зрозуміти учня, задовольнити його запити, допомогти у становленні особистості. 

Опорні поняття: педагогічна діяльність, зміст педагогічної професії, структура педагогічної професії

План заняття

 1. Загальні засади педагогічної професії    

 2. Сутність і функції педагогічної діяльності    

 3. Становлення і розвиток педагогічної професії    

 4. Особливості педагогічної професії    

 5. Структура педагогічної діяльності    

 6. Стилі педагогічної діяльності    

 7. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності:

а)  професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя     б) роль особистісних якостей учителя в педагогічній діяльності  

Хід заняття

  1. Теорія питання

  2. Розкрити значення слів в опорних поняттях.

Самочстійна робота

Практичне заняття №4

Тема: Самостійна робота студентів.

Мета: Формувати вміння студентів користуватися різними типами самостійної роботи, розуміти її властивості під час навчання у вузі. Познайомитися з різними формами запису прочитаного тексту (план, тези, виписки, цитати, конспекти, з находити з них відмінне )

Опорні поняття: тези, конспекти, план, виписки, анотації, реферати, рецензування.

План.

  1. Теорія питання

  2. Розкрити значення слів в опорних поняттях.

  3. Розгляд зразків написання анотацій, тез, рецензій.

Хід.

   1. Контрольні питання :

1-в. – етапи адаптації студентів у вузі

2 -в. – дати характеристику різних груп труднощів, з якими зустрічаються студенти і у вузі.

3 –в. види самостійної роботи та її роль у вузівському навчанні, існуючі типи самостійної роботи.

1-в - характеристика пізнавальної активності студента, її види.

2-в – правила слухання лекцій

3-в – види каталогів у бібліотеці, її характеристика.

1-в – основні форми запису прочитаного тексту.2-в – види виробничої практики студентів.

3-в – основні завдання науково дослідницької роботи студентів.

ІІ.

Конспект - повне відтворення письмової інформації .

План анотації – представити стисло загальне уявлення про літературне джерело.

Тези – запис змісту свого повідомлення (стислий), в якому передаються істотні деталі, факти, явища.

Реферат – вивчення робіт на одну з тем, виклад будь-якого питання.

Рецензія – детальний аналіз робіт, обґрунтована оцінка.

ІІІ.

 1. План тез:

 1. Вступ (загальне поняття).

 2. Основна частина – (в чому полягає проблема, розкриття змісту статті).

 3. Заключна (висновки) – отже…, тому…

 1. Зразок анотації на статтю В.О.Сухомлинського «Доля дітей у твоїх руках, вихователю».

В статті «Доля дітей у твоїх руках, вихователю» В.О.Сухомлинський говорить про вміння педагога розпізнавати стан душі дитини по її очах. Автор дає певні поради щодо здатності педагога впливати на душі дітей, змінюючи тим самим їх ставлення до навчання, здатність піддаватись виховному впливу. Зберігає увагу на необхідність роботи з батьками.

 1. Тези на статтю В.О.Сухомлинського «Доля дітей у твоїх руках, вихователю»:

«Роль виховання в навчально-виховному процесі школи»

Про роль виховання в навчально–виховній роботі присвячено чимало робіт В.О.Сухомлинського. Адже перш ніж навчити дитину будь-чому, необхідно її добре пізнати. Так, в статті «Доля дітей у твоїх руках, вихователю» відомий вчений, практик В.О.Сухомлинський ділиться своїм досвідом щодо вміння педагога читати дитячі душі: «Увійди у клас, привітайся з дітьми, подивись в очі і відразу побачиш, що у Володі сьогодні щось сталося…». Автор звертає увагу на необхідність педагога поринати у думки про дітей, їхні почуття, про людське щастя.

Звертаючи увагу вчителя на роль і значення уроку як засобу розкриття різних видів ставлення дитини (до уроку, до вчителя, до самого себе, оточуючих), педагог пояснює поняття мети виховання як творення щастя, тобто гармонії почуття власної гідності, радощі й повноти творчого життя, почуття обов’язку перед іншими людьми.

Основними інструментами вихователя В.О. Сухомлинський вважав слово, одухотворене прикладом і красою.

Отже, завдання педагога – почути крик людини про допомогу, своєчасно прийти на поміч.

Рецензія на статтю Сухомлинського «Доля дітей в твоїх руках, вихователю» студентки І курсу педагогічного факультету денної форми навчання групи 155 Матвєєвої Ганни.

«Проблема ролі вихователя в житті дитини є актуальною і необхідною. В національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті звертається увага на необхідність виховання кожної дитини як творчої особистості.

Робота складається зі вступу, основної частини і висновків. У вступі автор розкриває своє вміння бачити настрій дітей по їх очах. Основна частина присвячена розвитку здатності педагога під час уроку поряд з рішенням навчальних завдань торкатися питань моральності, душевного стану дитини. Автор виділяє три інструменти виховання: слово, одухотворення прикладом і красу. У висновках звертає увагу на необхідність педагога вести систематичну роботу з батьками учнів, що забезпечить наступність у вихованні дітей.

На нашу думку, робота була б більш змістовною, якби автор показав прийоми та способи поєднання виховної роботи з учнями не тільки на уроці, а й у позаурочні години.

В цілому статтю вважаємо цікавою і сподіваємось, що вона стане в пригоді не лише педагогам, а й широкому колу читачів».

Професійна діяльність і особистість педагога

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.