Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новий вступ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
707.58 Кб
Скачать
  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вища педагогічна школа.

Тема 1. Вища педагогічна школа в Україні.

Тема 2. Принципи та основні форми організації навчального процесу у ВНЗ.

Змістовий модуль 2. Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.

Тема 3. Формування у студента навичок самостійної роботи у ВНЗ.

Тема 4. Організація науково-дослідної роботи студентів.

Змістовий модуль 3. Система корекційної освіти в Україні.

Тема 5. Корекційна освіти в Україні: історія, проблеми та перспективи розвитку.

  1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вища педагогічна школа.

Тема 1.

Вища педагогічна школа в Україні.

12

2

2

2

4

Тема 2. Принципи та основні форми організації навчального процесу у ВНЗ.

8

2

4

4

Разом за змістовим модулем 1

20

4

6

2

8

Змістовий модуль 2. Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.

Тема 3. Формування у студента навичок самостійної роботи у ВНЗ.

8

2

4

4

-

-

-

Тема 4. Організація науково-дослідної роботи студентів.

8

2

2

4

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

16

4

6

8

Змістовий модуль 3. Корекційна освіта в Україні.

Тема 5. Корекційна освіти в Україні: історія, проблеми та перспективи розвитку.

24

2

2

8

Тема 6. Особистість корекційного педагога. Педагогічна деонтологія

2

2

2

6

Разом за змістовим модулем 2

24

4

4

2

14

Усього годин

60

12

16

4

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.