Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

Модуль 2

ЗМ 2.1

 1. Класифікація країн світу.

 2. Регіональний та типологічний підходи до класифікації країн світу.

 3. Етнокультурні особливості країн у сфері світової економіки.

 4. Специфічні риси економіки розвинутих країн.

 5. Особливості динаміки економіки розвинутих країн.

 6. Особливості економічної структури розвинутих країн.

 7. Основні риси країн з перехідною економікою.

 8. Економічні реформи перехідного періоду.

 9. Динаміка розвитку та структура країн з транзитивною економікою.

 10. Загальнтй характер економіки країн, що розвиваються.

 11. Фактории економічного розвитку та основні економічні проблеми країн, що розвиваються.

 12. Механізм інтегрованості країн, що розвиваються, у світову економіку.

 13. Регіональні особливості країн, що розвиваються.

ЗМ 2.2

 1. Сутність інтеграційних процесів.

 2. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.

 3. Форми міжнародної регіональної економічної інтеграції.

 4. Ознаки економічного союзу.

 5. Шляхи економічної інтеграції угруповань кран.

 6. Політичні та соціально-економічні проблеми міжнародної економічної інтеграції.

 7. Внутрішні економічні фактори інтеграції.

 8. Зовнішні фактори економічної інтеграції.

 9. Європейський Союз та принципи його функціонування.

 10. Європейська асоціація вільної торгівлі.

 11. Чорноморське економічне співтовариство.

 12. Співдружність Незалежних Держав (СНД).

 13. Необхідність створення вільних економічних зон.

 14. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.

 15. Внутрішні економічні та зовнішні фактори інтеграції.

 16. Розвиток регіональної економічної інтеграції.

 17. Проблеми створення вільних економічних зон.

Модуль 3

ЗМ 3.1

 1. Визначення світової валютної системи.

 2. Функції світової валютної системи.

 3. Елементи національної валютної системи.

 4. Класифікація валют.

 5. Елементи регіональної та світової валютних систем.

 6. Валютний паритет і валютний курс.

 7. Функції валютного курсу.

 8. Чинники, що впливають на валютний курс.

 9. Види валютних курсів.

 10. Сутність та основні компоненти міжнародної валютної ліквідності.

 11. Поняття «валютний ринок» як економічна категория.

 12. Функції валютних ринків.

 13. Суб’єкти валютного ринку.

 14. Структура світового валютного ринку.

 15. Міжнародні розрахунки та їх основні форми.

 16. Платіжний баланс та його структура.

 17. Зміст рахунку поточних операцій.

 18. Зміст рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій.

 19. Зміст рахунку офіційних резервів.

 20. Чинники впливу на стан платіжного балансу.

 21. Балансування статей платіжного балансу.

 22. Основні проблеми конвертованості гривни.

 23. Чинники впливу на валютний курс.

 24. Прогнозування валютного курсу.

 25. Прогнозування на основі паритету купівельної спроможності валют.

 26. Прогнозування на основі відмінностей у відсоткових ставках.

 27. Валютна політика та її можливі варіанти.

 28. Система «золотого стандарту» та Бреттон-Вудська валютна система.

 29. Ямайська валютна система та її принципи.

 30. Вибір конкретної валютної політики.

 31. Валютна політика України.

ЗМ 3.2

 1. Валютний ринок та його види.

 2. Особливості спотового ринку і обмінного курсу «спот».

 3. Форвардний ринок і форвардний курс.

 4. Ф‘ючерсний ринок та ф‘ючерсний курс.

 5. Валютні опціони.

 6. Спекулятивні валютні операції.

 7. Валютні ризики.

 8. Урядове втручання в діяльність валютних ринків.

 9. Ринок євровалют.

 10. Вартість кредиту та зовнішній борг.

 11. Формування вартості міжнародного кредиту.

 12. Відсоткова ставка та її суть.

 13. Чинники впливу на зміни величини відсоткових ставок.

 14. Відсотковий арбітраж та його вплив на форвардні і спотові обмінні курси.

 15. Вплив інфляції на валютний курс.

 16. Рівновага міжнародних ринків капіталів.

 17. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту.

 18. Проблемі міжнародної заборгованості.

 19. Офіційний зовнішній борг.

 20. Особливості зовнішньої заборгованості України.

 21. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються.

 22. Місце і функції фондового ринку в системі ринків.

 23. Інвестиційний капітал.

 24. Постачальники й споживачі інвестиційного капіталу.

 25. Посередники на ринку цінних паперів.

 26. Ризик інвестування.

 27. Етапи розвитку світових фондових ринків.

 28. Головні тенденції сучасного розвитку світового фондового ринку.

 29. Цінні папери та їх класифікація.

 30. Сучасний світовий ринок акцій.

 31. Сучасний світовий ринок боргових цінних паперів.

 32. Фінансовий дериватив.

 33. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

 34. Нові тенденції в організації діяльності світових фондових бірж.

 35. Позабіржовий ринок цінних паперів.

 36. Принципи формування портфеля акцій інвестора.

 37. Стратегія інвестора при продажу своїх акцій та її принципи.

 38. Показники діяльності ринку цінних паперів.

 39. Визначення ринкової вартості акцій на фондовому ринку.

 40. Оцінка вартості облігацій.

 41. Фондова політика держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.