Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

1. Опис дисципліни «міжнародна економіка»

Курс: 3

Семестр: 5, 6

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни ФТ

Кількість кредитів:

Національних 6,7

ECTS - 10

5 семестр

Кількість модулів: 2

Кількість змістових

модулів: 4

Загальна кількість

годин: 180

6 семестр

Кількість модулів: 2

Кількість змістових

модулів: 4

Загальна кількість

годин: 180

Міжнародна економіка

бакалавр

Лекції: 53год.

5 семестр: 36год.

6 семестр: 17 год.

Практичні заняття: 52 год.

5 семестр: 18 год.

6 семестр: 34 год.

Самостійна робота: 255год.

5 семестр: 126год.

6 семестр: 129год.

Форма підсумкового контролю:

5 семестр: залік

6 семестр: іспит

2. Структура навчальної дисципліни «міжнародна економіка»

за модульною системою

ЗМ

Назва змістового модулю (ЗМ)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна робота

Семестр 5. Модуль 1. Міжнародна економіка та світова торгівля

.

ЗМ1.1

Вступ до курсу «Міжнародна економіка»

14

6

2

6

ЗМ 1.2

Міжнародна торгівля товарами та послугами

44

10

4

30

ЗМ 1.3

Міжнародний рух чинників виробництва

40

6

4

30

Всього:

98

22

10

66

Форма модульного контролю – контрольна робота

Семестр 5. Модуль 2. Національна економіка та світогосподарська система.

ЗМ 2.1

Національна економіка в системі світового господарства

40

6

4

30

ЗМ 2.2

Міжнародна економічна інтеграція

42

8

4

30

Всього:

82

14

8

60

Форма модульного контролю – контрольна робота

Всього за 5 семестр:

180

36

18

126

Форма підсумкового контролю за 5 семестр курсова робота, залік

Семестр 6. Модуль 3. Світова валютно-фінансова система.

ЗМ 3.1

Світова валютно-фінансова система та принципи її функціонування

42

4

8

30

ЗМ 3.2

Міжнародні фінансові ринки

45

4

8

33

Всього:

87

8

16

63

Форма модульного контролю – контрольна робота

Семестр 6. Модуль 4.Регулювання міжнародної економіки

ЗМ 4.1

Регулювання міжнародної торгівлі та руху чинників виробництва

46

5

8

33

ЗМ 4.2

Регулювання міжнародної економіки, глобалізація та економічний розвиток

47

4

10

33

Всього:

93

9

18

66

Форма модульного контролю – контрольна робота

Всього за 6 семестр:

180

17

34

129

Форма підсумкового контролю за 6 семестр - іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.