Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

Модуль 4

ЗМ 4.1

 1. Свiтова органiзацiя торгiвлi, її заснування і роль в міжнародній торгівлі.

 2. Статус та сфера діяльності.

 3. Цiлi та функцii організації.

 4. Органiзацiйна структура.

 5. Члени Світової організації торгівлі.

 6. Принципи та основні угоди.

 7. Вступ Украiни до СОТ – вимога часу.

 8. Вплив членства в СОТ на бiзнес-середовище країни.

 9. Стратегiчнi переваги членства в СОТ.

 10. Реформування полiтики державноi допомоги малому та середньому бизнесу.

 11. Наслiдки приєднання для економiки регiонiв Украiни.

 12. Міждержавне регулювання торгівлі послугами.

 13. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та її місце в регулюванні міжнародної торгівлі.

 14. Міжнародний торгівельний центр, його цілі та функції.

 15. Комісія Організації Об’єднаних націй з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

 16. Багатостороння агенція з гарантії інвестицій (БАГІ), її цілі, структура, основні напрямки діяльності.

 17. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС), його мета, структура, діяльність.

 18. Міжнародне регулювання ринку технологій.

 19. Європейська патентна організація (ЄПО).

 20. Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ).

 21. Світова організація торгівлі (СОТ). Цілі і функції

 22. Міжнародної організації праці (МОП).

 23. Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти.

 24. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти.

 25. Європейська кредитно-трансферна система.

 26. Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки.

 27. Етапи формування зони європейської вищої освіти.

 28. Адаптація європейської системи освіти у вищу освіту України.

 29. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

ЗМ 4.2

 1. Міжнародний валютний фонд (МВФ).

 2. Основні цілі та організаційна структура.

 3. Функції МВФ.

 4. Кредитно-фінансова діяльність МВФ.

 5. Фінансові ресурси МВФ.

 6. Механізми фінансування.

 7. Клуби кредиторів. Паризький та Лондонський клуби.

 8. Регулювання зовнішньої заборгованості країн.

 9. Банк Міжнародного розвитку (БМР), його цілі і функції, організаційна структура.

 10. Сутність процесу глобалізації та його ознаки.

 11. Фінансова глобалізація.

 12. Ключові елементи фінансової революції .

 13. Глобальні проблеми та причини їх виникнення.

 14. Класифікація глобальних проблем.

 15. Шляхи вирішення основних глобальних проблем.

 16. Міжнародне регулювання глобальних проблем.

 17. Класифікація міжнародних організацій, що регулюють глобальні проблеми.

 18. Міжнародні організації системи ООН.

 19. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

 20. Агентство з ядерної енергії (АЯЕ).

 21. Рада Європи.

 22. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 23. Ліга арабських держав,. Ісламська конференція.

 24. Світовий банк.

 25. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

13. Рекомендована література

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.