Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

12. Питання до навчальної дисципліни модуль 1

ЗМ 1.1

 1. Завдання курсу «Міжнародна економіка».

 2. Відкритість економіки у співвідношеннях кожної країни із світовою спільнотою.

 3. Показники відкритості міжнародної економіки.

 4. Предмет «Міжнародної економіки».

 5. Відносини України із міжнародною економічною спільнотою.

 6. Рівні інтеграційної політики України.

 7. Участь України в міжнародному та регіональному поділі праці.

 8. Формування відкритої економіки України.

 9. Стратегічні напрями інтернаціоналізації економіки України.

 10. Економічна єдність світу.

 11. Технологічний розвиток міжнародних виробничих систем

 12. Глобалізація економічного розвитку та його рівновага.

 13. Пропорції світової економіки та їх регулювання.

 14. Поняття «новітні ресурси».

 15. Інтернаціоналізація господарського життя та його етапи.

 16. Вплив НТР на сучасне виробництво.

 17. Глобалізація економічного розвитку.

 18. Особливості сучасного етапу розвитку науково-технологічної сфери.

 19. Типи міжнародного виробництва.

 20. Поняття «економічна рівновага».

 21. Поняття «світове господарство».

 22. Сутність та фактори економічного розвитку.

 23. Моделі економічного розвитку.

 24. Концепція прогресивно-поступального шляху розвитку.

 25. Концепція цик­лічного руху соціальних систем.

 26. Види економічних циклів.

 27. Чинники економічного зростання.

 28. Міжнародна економічна система та її елементи.

 29. Міжнародні економічні відносини.

 30. Методи дослідження світової економіки та МЕВ.

 31. Основні форми МЕВ.

 32. Інтернаціоналізація виробництва.

 33. Інтернаціоналізація капіталу.

 34. Міжнародна економічна діяльність.

 35. Міжнародний поділ праці.

 36. Міжнародна спеціалізація виробництва.

ЗМ 1.2

 1. Товарна та географічноа структура міжнародної торгівлі.

 2. Класифікація ринків. Класифікація товарів.

 3. Зустрічні потоки товарів та послуг в міжнародній торгівлі.

 4. Сутність умов торгівлі.

 5. Еластичність експорту та імпорту.

 6. Вплив економічного зростання на міжнародну торгівлю.

 7. Міжнародний баланс попиту та пропозиції.

 8. Форми міжнародної торпгівлі відносно предмета торгівлі.

 9. Форми міжнародної торпгівлі відносно способу та організації взаємовідносин між партнерами.

 10. Ocновнi типи торгівельної політиики.

 11. Види державного регулювання міжнародної торгівлі.

 12. Рівні регулювання міжнародної торгівлі.

 13. Тарифне та нетарифне регулювання.

 14. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 15. Митне регулювання та його рівнi.

 16. Митна вартість, митні збори та країна походження товару.

 17. Економічні наслідки введения мита.

 18. Страхування в системі МЕВ.

 19. Порядок митного регулювання.

 20. Система та види митних зборів.

 21. Основні умови митного страхування.

 22. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.

 23. Кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання.

 24. Приховані види торгівельних обмежень.

 25. Фінансові методи торгівельної політики.

 26. Особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні.

 27. Система класифікації товарів в міжнародній торгівлі. Номенклатура товарів.

 28. Світові ціни на промислові i сировинні товари.

 29. Фактории впливу на ціни сировинних ресурсів.

 30. Світові ринки промислових товарів.

 31. Світові ринкисировинних товарів.

 32. Особливості міжнародної торгівлі готовою продукцією.

 33. Ціноутворення на ринках продовольства.

 34. Особливості зовнішньої торгівлі України товарами.

 35. Сутність, характеристика та класифікація послуг в міжнародній торгівлі.

 36. Класифікація послуг, прийнята МВФ.

 37. Класифікація послуг, прийнята Світовим Банком.

 38. Класифікація послуг Світовою організацією торгівлі.

 39. Генеральна угода про торгівлю послугами.

 40. Способи здійснення міжиародних операцій у сфері послуг.

 41. Масштаби сучасної міжнародної торгівлі послугами.

 42. Особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок.

 43. Стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами.

ЗМ 1.3

 1. Суть та форми міжнародного руху капіталу.

 2. Форми міжнародного кредиту.

 3. Сучасні форми міжнародного кредитування.

 4. Факторинг, форфейтинг, лізинг.

 5. Суть ТНК, критерії транснаціоналізацпї.

 6. Характерні особливості ТНК.

 7. Пряме зарубіжне інвестування, його суть та сучасні чинники.

 8. Технолопчний трансфер та його принципи.

 9. Основні тенденциії розвитку ринку міжнародних прямих інвестицій.

 10. Наслідки прямого зарубіжного інвестування.

 11. Перспективи i проблеми прямого зарубіжного інвестування в економіку України.

 12. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці.

 13. Міграційні процеси та їх основні форми.

 14. Економічні причини міжнародиої міграції робочо'ї сили.

 15. Основні етапи міграції.

 16. Сучасні напрямки міграції робочої сили та її структура.

 17. Міграційна політика країн та методи її реалізації.

 18. Особливості державної міграційної політики західноєвропейських держав.

 19. Міжнародні організації, що регулюють міжнародні міграційні процеси.

 20. Міжнародна організація праці, її цілі та функції.

 21. Рівні регулювання міжнародних міграційних процесів.

 22. Світові центри притягання іноземної робочої сили.

 23. Позитивні та негативні наслідки міграції робочої сили для країн-експортерів та країн-імпортерів.

 24. Місце України в міжнародному обміні робочою силою.

 25. Основні фактори посилення міграційних процесів в Україні.

 26. Сутність технологічного виміру світової економіки.

 27. Об'єктивні передумови руху технологій на рубежі ХХ-ХХ1 ст.

 28. Структура світового ринку технологій.

 29. Особливості сучасного технологічного обміну.

 30. Класифікація інноваційних технологій.

 31. Рух технологій на світовому ринку.

 32. Об'єкти світового ринку технологій та їх класифікація.

 33. Основні форми трансферу і правового захисту інновацій та технологій.

 34. Форми комерційного трансферу технологий.

 35. Національні науково-технічні системи та їх складові.

 36. Високотехнологічний полюс сучасної світової економіки.

 37. Напрямки діяльності суб'єктів світового ринку технологій.

 38. Модель стратегічної поведінки суб'єктів СРТ.

 39. Інноваційні стратегії суб'єктів СРТ та їх класифікація.

 40. Особливості входження України в світовий ринок технологій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.