Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PART_2_THE_VERB_2005_last_draft.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
793.09 Кб
Скачать

12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

Практична граматика англійської мови для першокурсників

Частина II

Навчально-методичний посібник з граматики

для студентів 1 курсу

факультету іноземних мов

Харків

2005

УДК 811.111. (075)

ББК 81.2 Англ - 923

Д 53

Практична граматика англійської мови для першокурсників. Навчальний посібник з граматики для студентів 1 курсу факультету іноземних мов / Укладачі: Меркулова Т.К., Малімонова Н. В., Кузьміна В.С. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – с.

Даний посібник призначений для студентів 1 курсу англійського філологічного відділення факультету іноземних мов. Посібник призначений для розвитку та удосконаленню навичок застосування граматичних явищ та структур, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівні В1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання.” У посібнику представлені граматичні правила, пояснювання, схеми та моделі, які викладені у доступній формі для студентів молодших курсів, що допоможе їм опанувати складний граматичний матеріал. Для полегшення розуміння студентами мета язика граматики додається глосарій основних граматичних термінів з перекладом на російську та українську мову. Основна увага приділяється граматичним вправам, в яких увесь матеріал, що вивчається, відпрацьовується у контексті. Усі граматичні вправи, за винятком перекладних, базуються на автентичних текстах. Достатня кількість вправ дозволяє довести граматичні навички до автоматизму.

Посібник призначений як для самостійної роботи студентів вдома, так и для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.

Рецензенти:

кандидат педагогічних наук професор Харківського педагогічного університету

ім.. Г.С. Сковороди Тучина Н.В.

кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Паповянц Є.Г.

Друкується згідно з рішенням вченої ради факультету іноземних мов

Харківського національного університету ім В. Н. Каразіна

Протокол № від 2005 р.

© Харківський національний університет ім В. Н. Каразіна, 2005

© Меркулова Т.К., Малімонова Н. В., Кузьміна В.С., 2005

Contents

Part 1: the verb

Module 1

Categories of finite forms of the verb ……………………………………………………… 4

Non-finite forms of the verb ……………………………………………………………….. 4

Morphological structure of the verb ……………………………………………………….. 5

Semantic classification of the verb ………………………………………………………… 5

Stative and dynamic verbs ………………………………………………………………… 5

Transitive and intransitive verbs …………………………………………………………… 7

Terminative and durative verbs ……………………………………………………………. 8

Functional classification of the verb ……………………………………………………… .. 9

Basic forms of the verb ………………………………………………………………………9

Module 2

Present Indefinite (Simple) …………………………………………………………………. 10

Present Continuous (Progressive) …………………………………………………................ 14

Reported Speech: commands, instructions, requests, suggestions, warnings ……………….. 19

Present Perfect ………………………………………………………………………………. 22

Present Perfect Continuous (Progressive) ……………………………………………………26

Reported questions ……………………………………………………………………………29

Past Indefinite (Simple) ………………………………………………………………………32

Past Indefinite and Present Perfect compared ………………………………………………..33

Past Continuous (Progressive) ………………………………………………………………. 38

Past Perfect ……………………………………………………………………………………40

Past Perfect Continuous (Progressive) ……………………………………………………….. 41

Module 3

Future Indefinite (Simple) …………………………………………………………………….46

Construction ‘to be going to’ for future actions ………………………………………………48

Future Indefinite vs. ‘to be going to’ …………………………………………………………48

Future Continuous (Progressive) …………………………………………………… ………. 49

Future Perfect ………………………………………………………………………………… 51

Future Perfect Continuous (Progressive) ……………………………………………………...51

Module 4

Sequence of tenses and reported speech ………………………………………………………55

The use of verb forms after different introductory verbs ……………………………………..57

Passive Voice ………………………………………………………………………………….60

Complex Object ……………………………………………………………………………….71

Part 2: appendix

Irregular verbs …………………………………………………………………………………76

Grammar terms glossary ……………………………………………………………………… 81

Part 2: the verb

The verb is a part of speech, which denotes an action, a process or state.

All verbs have two forms:

 • Finite Forms and

 • Non-Finite Forms, also called Verbals or Verbids.

Categories of Finite Forms of the Verb

Categories

Examples

Person

 • The first, e.g. I’ll bring a cake and we’ll have tea together.

 • The second, e.g. Do you take sugar in your tea?

 • The third, e.g. She doesn’t enjoy yachting.

Number

 • Singular, e.g. Ted sings pretty well.

 • Plural, e.g. His parents sing well, too.

Tense

 • Present, e.g. Dinosaurs don’t exist now.

 • Past, e.g. They lived millions years ago.

 • Future, e.g. I doubt if they will exist in future.

Aspect

 • Indefinite (Common), e.g. Helen does a lot of work at the weekend.

 • Continuous, e.g. Peter is doing his yoga exercises at the moment.

Correlation

 • Perfect, e.g. Have you seen “Gone with the Wind”?

 • Non-Perfect, e.g. I saw it last year.

Mood

 • Indicative, e.g. Joan has been learning Spanish for three years.

 • Imperative, e.g. Let’s do this work together, shall we?

 • Subjunctive, e.g. If you had done this work yesterday, you wouldn’t be so busy today.

Voice

 • Active, e.g. Marge cooks all the meals herself.

 • Passive, e.g. All the meals in the family are cooked by their mother.

Non-Finite Forms of the Verb

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]