Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatika_ta_komp'yuterna_tehnika.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
11.42 Mб
Скачать
  1. “Інформаційні і технічні основи комп'ютерної техніки. Основні пристрої ibm рс”

Мета: Познайомитись з інформаційними і технічними основами комп'ютерної техніки, з принципом відкритої архітектури, основними пристроями ПК IBM РС, їх призначенням і характеристиками, визначити базові поняття інформатики й інформаційних технологій.

Програмне забезпечення: операційна система Windows.

Лабораторна робота № 1.1 “Основні пристрої IBM РС

У лабораторній роботі повинні бути дані відповіді на наступні питання:

  1. Склад базового комплекту ПК? Їхнє призначення, функції.

  2. Основні компоненти системного блоку ПК?

  3. Призначення материнської плати, що на ній розташовується?

  4. Що входить у поняття периферійних пристроїв?

  5. Які принтери використовуються при роботі ПК?

Зміст звіту.

1. Замалювати структурну схему ПК і дати характеристику основних пристроїв (системний блок, оперативна пам'ять, твердий диск (вінчестер), монітор, клавіатура, принтер, миша. Їхнє призначення, функції.

  1. Замалювати схему клавіатури ПК IBM PC і описати призначення і функції основних груп клавіш і їхніх комбінацій.

  2. Самостійно познайомитися з периферійними пристроями ПК і надати відомості про їх призначення та характеристики.

Завдання.

1. За допомогою програми «Професор» вивчити склад ЕОМ, основних клавіш і їхніх комбінацій.

2. Виконати на позитивну оцінку завдання, пропоновані програмою.

Оцінювання знань за темою

Знання студента за темою оцінюють максимально у п’ять балів шляхом перевірки викладачем звіту про лабораторну роботу (до 2 балів) та тестуванням знань студентів з теоретичного матеріалу (до 3 балів).

Приклад тесту з теоретичного матеріалу за темою “Інформаційні процеси і технології. Основні пристрої ПК”

Питання

Варіанти відповідей

Основні складові частини ПК

1.Моні-тор

2. Миша

3.Системний блок

4.Прин-тер

5.Клавіатура

Енергозалежні види пам'яті

1. ПЗП

2.Мікропроцесор

3.СD| ROM|

4.RAM|

5.Клавіатура

До внутрішньої пам'яті відносяться

1.ПЗП

2.Мікропроцесор

3.СD| ROM|

4.RAM|

5.Миша

Ємність|місткість| сучас-ного жорстко-го магнітного диска вимірюється

1.Мгц

2.Тбайт

3.Петабайт

4.Кбайт

5.Гбайт

CD| ROM| 48х|

1.48х-| швид-кість обертан-ня

2. 48х-| Мгц

3. 48х-| Гбайт

4. 48х-| швид-кість зчитуван-ня

5. 48х-| Байт/сек

В состав мультімедіа-комп’ютера

входить

1.Мікро-фон, веб-камера

2. Проекцій-на панель

3. CD-ROM дисковод, звукова плата

4.Звукові колонки навуш-ники

5.

Сканер

Характеристики мікропроцесо-ра

1.Розряд-ність

2.Швид-кість зчитування

3.Кількість команд, що розуміються процесором

4.Продук-тивність

5.Роздільна здат-ність

Фірми|фірма-виготовлювачі| випускаючі процесори

1.Intel|

2.

SAMSUNG|

3. LG|

4. AMD|

5.Philips|

| Ємність оперативної пам’яті може прийняти значення

1.

20 Гбайт

2. 128 Гбайт

3. 2 ГГц

4. 256 Мбайт

5.

4 Гбайта

Характеристики монітора

1.Розмір по діагоналі

2. Ємність|місткість|

3. Тактова частота

4.Швид-кість зчитуван-ня

5.Роздільна здат-ність

Пристрої|устрої| введення інформації

1.Сканер

2.Принтер

3.Монітор

4.Графіч-ний пристрій

5.Модем

Можливості|спроможності| матричного принтера

1.Якісний друк|печатка|

2. Автома-тична пода-ча паперу

3. Кольоро-вий друк|печатка|

4.Низька вартість друкарського листа|аркуша|

5.Безшумний друк|печатка|

Можливості|спроможності| лазерного принтера

1.Автома-тична подача паперу

2.Низька вартість друкарсько-го листа|аркуша|

3.Галасли-вий|шумливий,шумний| друк|печатка|

4.Якісний друк|печатка|

5.Кольоровий друк|печатка|

Характеристики

струминних принтерів

1.Якісний друк|печатка|

2. Низька вартість друкарсько-го листа|аркуша|

3. Галасли-вий|шумливий,шумний| друк|печатка|

4.Кольо-ровий друк|печатка|

5.Висо-ка шви-дкість друку|печатки|

На материнській платі

знаходиться|перебуває|

1. CD-ROM|

2. CMOS|

3. HDD|

4. ОЗУ

5. ПЗП

16.

Основні характерис-тики сканера

1. Розряд-ність

2. Ємність|місткість|

3.Розподіль-ча здатність

5. Такто-ва частота

4. Вид

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.