Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatika_ta_komp'yuterna_tehnika.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
11.42 Mб
Скачать

Управління готелем

Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку.

Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнесів-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

 1. Змінити шрифт заголовка тексту: тип шрифту - Arial, накреслення – напівжирний курсив, розмір - 16 пунктів.

 2. Для першого абзацу тексту за допомогою лінійки форматування установити відступ ліворуч 2 см, відступ праворуч 15 см, відступ першого рядка 2 см.

 3. Виконати центрування заголовка.

 4. Скопіювати текст у вікні редагування 7 разів.

 5. Установити міжрядковий інтервал першого абзацу 1,65.

 6. Установити масштаб перегляду документа 80%.

 7. Розставити номера сторінок у документі, починаючи з 7. Номер сторінки повинен друкуватися і на першій сторінці документа.

 8. Зберегти документ на диску ім’я файла - П.І.Б.

 9. Створити новий документ.

 10. Скопіювати 2 абзаци тексту з документа (ім’я файла - П.І.Б.) в новий документ.

 11. Установити вивід у вікні програми Word двох документів.

 12. Зберегти файли на диску D у папці Мої документи.

 13. Роздрукувати документ.

3. Завдання для аудиторної контрольної роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word -робота з таблицями.

Приклад виконання практичного завдання

 1. Завантажити текстовий редактор Microsoft Word.

 2. Установити режим виводу у вікні тільки панелей інструментів "Стандартная" , "Форматирование" і "Таблицы и границы".

 3. Установити спосіб показу документа Разметка страницы

 4. Установити наступні параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см. Орієнтація листа – книжкова.

 5. Вибрати тип шрифту Times New Roman, розмір - 14 пунктів.

 6. У вікні редагування ввести тему лабораторної роботи, прізвище студента, групу, дату роботи.

 7. У вікні редагування створити таблицю з використанням аналогічних способів форматування, виконати розрахунки в чарунках, де знаходиться символ “*”:

Аналіз відвідуваня готелів

Найменування

готелів

План

відвідування

Фактичне

відвідування

Відхилення

сума

%

«Домінік»

189

260

*

*

«Liverpool»

100

121

*

*

«Roche Royal»

600

800

*

*

«Атлантида»

400

600

*

*

«Гостиний Двір»

135

246

*

*

Разом:

*

*

*

Алгоритм виконання практичного завдання

Завдання

Спосіб виконання

1

Завантажити програму Microsoft WORD

Виконати команду Пуск – Программы – Microsoft WORD

2

Вивести у вікні програми тільки панелі інструментів “Стандартная”, “Форматирование” і “Таблицы и границы”

Виконати команду Вид – Панели инструментов – клацанням лівою кнопкою миші уключити вивід панелей “Стандартная”, “Форматирование” ” і “Таблицы и границы” (вони повинні бути позначені ), інші панелі інструментів виключити.

3

Установити спосіб показу документа Разметка страницы

Виконати команду Вид – Разметка страницы

4

Установити наступні параметри сторінки:

верхнє, нижнє, праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см. Орієнтація листа – книжкова.

Виконати команду Файл – Параметры страницы:

на вкладці Поля установити розміри полів за завданням;

на вкладці Размер бумаги включити перемикач книжная

5

Вибрати тип шрифту Times New Roman, розмір – 14 пунктів

На панелі інструментів “Форматирование” за допомогою розкриваючогося списку Тип , вибрати потрібний тип шрифту, а за допомогою розкриваючогося списку Размер , вибрати розмір шрифту 14 пунктів.

6

Увести заголовок таблиці

Увести заголовок таблиці - Аналіз виконання плану товарообігу і натиснути Enter

7

Створити таблицю

 1. Виконати команду Таблица – Вставить таблицу.

 2. У вікні діалогу вказати число стовпців – 5, число рядків - 8

8

Увести текст в чарунки шапки таблиці

Увести текст у перший чарунку першого стовпця таблиці – Найменування готелів

Увести текст у першу чарунку другого стовпця таблиці – План відвідування

Увести текст у першу чарунку третього стовпця таблиці – Фактичне відвідування

Увести текст у першу чарунку четвертого стовпця таблиці – Відхилення

Увести текст у другу чарунку четвертого стовпця таблиці – сума

Увести текст у другу чарунку п'ятого стовпця таблиці – %

9

Виконати форматування шапки таблиці, об'єднавши потрібні чарунки

 1. Виділити першу і другу чарунки першого стовпця таблиці і виконати команду ТаблицаОбъединить ячейки

 2. Виділити першу і другу чарунки другого стовпця таблиці і виконати команду ТаблицаОбъединить ячейки

 3. Виділити першу і другу чарунки третього стовпця таблиці і виконати команду ТаблицаОбъединить ячейки

 4. Виділити першу чарунку четвертого стовпця і першу чарунку п'ятого стовпця таблиці і виконати команду ТаблицаОбъединить ячейки

10

Заповнити таблицю вхідними даними

Ввести в таблицю вхідні текстові і числові дані, залишивши порожньою чарунку, де знаходиться символ *

11

Змінити шрифт в чарунках шапки таблиці

 1. Виділити шапку таблиці.

 2. Виконати команду Формат – Шрифт – вкладка Шрифт

 3. У вікні діалогу вибрати тип шрифту - Times New Roman, накреслення – полужирный курсив і розмір – 16 пунктів.

12

Виконати вирівнювання тексту в чарунках шапки таблиці по центру

 1. Виділити шапку таблиці.

 2. Клацнути на інструменті По центру на панелі інструментів Форматирование

13

При необхідності змінити ширину стовпців

Цю дію можна виконати декількома способами:

 1. Установити покажчик миші на границю між стовпцями, щоб він прийняв вид двунаправленої стрілки, і при натиснутій лівій кнопці миші перетягнути границю в потрібному напрямку.

 2. Установити покажчик миші на маркер стовпців на лінійці форматування, щоб він прийняв вид двунаправленої стрілки, і при натиснутій лівій кнопці миші змінити ширину стовпця:

14

Виконати розрахунок відхилень по сумі

 1. Активізувати чарунку, у якій необхідно розрахувати відхилення по сумі по товару “Холодильник “Норд”.

 2. Виконати команду Таблица – Формула

 3. У вікні діалогу в поле Формула увести формулу:

і натиснути ОК. В чарунці з'явиться результат обчислень.

 1. Аналогічним образом виконати розрахунки відхилень по сумі для інших товарів.

15

Виконати розрахунок відхилень у %

 1. Активізувати чарунку, у якій необхідно розрахувати відхилення в % по товару “Холодильник “Норд”.

 2. Виконати команду Таблица – Формула

 3. У вікні діалогу в поле Формула увести формулу:

і натиснути ОК. В чарунці з'явиться результат обчислень.

 1. Аналогічним образом виконати розрахунки відхилень у % для інших товарів.

16

Виконати розрахунок підсумкових сум по стовпцях таблиці

 1. Активізувати чарунку, у якій необхідно розрахувати разом по “План товарообігу”.

 2. Виконати команду Таблица – Формула

 3. У вікні діалогу в полі Формула програма пропонує за замовчуванням формулу (сума по стовпцю):

, натиснути ОК. В чарунці з'явиться результат обчислень.

 1. Аналогічним образом виконати розрахунки підсумкових сум по інших стовпцях.

17

Виконати вирівнювання числових даних таблиці по центру

 1. Виділити чарунки таблиці з числовою інформацією.

 2. Клацнути на інструменті По центру на панелі інструментів Форматирование.

18

Оформити зовнішні і внутрішні границі таблиці за зразком

 1. Виділити усю таблицю.

 2. Виконати команду Формат – Границы и заливка – вкладка Граница.

 3. У вікні діалогу (дивися малюнок) вибрати:

  • тип границі – другая;

  • тип лінії – обычная одинарная;

  • ширина лінії – 2,25 пт;

  • використовуючи кнопки поруч зі зразком, установити такою лінією зовнішні границі таблиці.

Потім вибрати:

 • тип лінії – обычная одинарная;

 • ширина лінії – 0,5 пт;

 • використовуючи кнопки поруч зі зразком, установити такою лінією внутрішні границі таблиці;

 • натиснути ОК.

19

Оформити границі підсумкового рядка таблиці за зразком

 1. Виділити підсумковий рядок.

 2. Виконати команду Формат – Границы и заливка – вкладка Граница.

 3. У вікні діалогу вибрати:

 • тип лінії – подвійна;

 • ширина лінії – 2,25 пт;

 • використовуючи кнопки поруч зі зразком, установити такою лінією зовнішні границі підсумкового рядка;

 • натиснути ОК.

20

Застосувати до шапки таблиці колірне оформлення

 1. Виділити шапку таблиці.

 2. Виконати команду Формат – Границы и заливка – вкладка Заливка.

 3. У вікні діалогу вибрати колір заливання і натиснути ОК.

21

Зберегти таблицю у файлі на диску

 1. Виконати команду ФайлСохранить как або клацнути на інструменті Сохранить на панелі інструментів Стандартная.

 2. У вікні діалогу вибрати диск і відкрити папку для збереження, потім ввести ім'я файлу Приклад таблиці, клацнути на кнопці Сохранить .

22

Роздрукувати документ.

Виконати команду Файл – Печать – Всё –ОК.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.