Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lutay_A.P._Informatika_ta_komp'yuterna_tehnika.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
11.42 Mб
Скачать

Приклад створення, форматування і заповнення документа

 1. Увійти в оболонку Windows і запустити Microsoft Excel.

 2. На Листі 1 створити документ наступної форми:

У комірках з символом “*” необхідно розмістити розрахункові формули:

гр.5 = (гр.4 * 100) / гр.3

гр.6 = гр.4 – гр.3

гр.7 = гр.4 – гр.2

гр.8 = (гр.4 * 100) / гр.2

 1. Відформатувати створену таблицю аналогічно наведеної в завданні таблиці.

 2. Зберегти порожню форму документа під ім'ям Форма 1.

 3. Створити список, який містить найменування підприємств.

 4. Виконати автозаповнення елементами створеного списку комірки графи ”Найменування підприємств ГРБ”.

 5. Заповнити документ конкретними вхідними даними.

 6. Підготувати документ до друку в режимі попереднього перегляду:

а) змінити орієнтацію паперу, масштаб для розміщення, виконати центрування на сторінці;

б) створити нижній колонтитул, помістивши в ньому дату створення документа і своє прізвище.

 1. Роздрукувати документ.

 2. Скопіювати документ на Лист 2. Перейменувати Лист 2: присвоїти йому ім'я Режим формул.

 3. Установити режим виводу формул.

 4. Зменшити ширину стовпців. Роздрукувати документ з формулами. Повернутися на Лист 1.

 5. Створити на поточному листі кругову діаграму порівняння фактичного товарообігу за звітний рік.

 6. Створити на окремому листі гістограму порівняння даних фактичного товарообігу за минулий і звітний роки.

 7. Відформатувати створені діаграми за своїм розсудом (колір, шрифт, фон і т.д.) і роздрукувати їх.

16. Зберегти робочу Книгу під ім'ям Форма 2.

17. Завершити роботу з Microsoft Excel.

Алгоритм формування документа представлений у таблиці 1, а створення діаграм – у таблиці 2

Таблиця 1 - Алгоритм формування документа

п/п

Актив-на комир-ка

Операція

Спосіб виконання

1.

Увесь лист

Установити шрифт для всіх комирок таблиці

1) Виділити увесь лист, клацнувши на кнопці Виділити лист (порожня кнопка) у верхньому куті таблиці.

2) Виконати:

п. м. Формат → к. Ячейка → вкладка Шрифт. Вибрати шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту 12

2.

А1

Увести назву документа

Набрати на клавіатурі текст:

Виконання плану товарообігу підприємствами ГРБ

і натиснути клавішу [Enter] (Надалі - )

3.

А3

Увести текст

Найменування підприємств ГРБ 

4.

B3

Увести текст

Фактично за минулий рік 

5.

C3

Увести текст

Звітний рік 

6.

F3

Увести текст

Відхилення 

7.

Н3

Увести текст

У % до минулого року 

8.

C4

Увести текст

план 

9.

D4

Увести текст

факт 

10.

Е4

Увести текст

% виконання 

11.

F4

Увести текст

від плану 

12.

G4

Увести текст

від минулого року 

13.

А5

Увести текст

1 

14.

B5

Увести текст

2 

15.

C5

Увести текст

3 

16.

D5

Увести текст

4 

17.

E5

Увести текст

5 

18.

F5

Увести текст

6 

19.

G5

Увести текст

7 

20.

H5

Увести текст

8 

21.

А10

Увести текст

Разом: 

2 2.

А3:А4

1) Виділити комірки з А3 по А4

2) Відформату-вати уміст комірок: об'єднати комірки та розмістити текст назви графи документа по центру комірок та в декілька рядків.

1) Клацнути лівою кнопкою миші в комірку А3 і, утримуючи її натиснутою, поширити виділення на комірку А4.

2) Виконати:

п.м. Формат → к. Ячейки → вкладка Выравнивание.

Вибрати:

а) у полі Выравнивание по горизонтали – по центру

б) у полі Выравнивание по вертикали – по центру

в) установити прапорець – переносить по словам

г) установити прапорець – объединение ячеек

д) клацнути по кнопці Ok

23.

В3:В4

Аналогічно пункту 22

Аналогічно пункту 22

24.

С3:Е3

1) Виділити комірки з С3 по Е3

2) Об'єднати комірки та вирівняти назву підзаголовка граф 3, 4 та 5 документа по центру.

1) Спосіб виділення див. у пункті 22.

2) У панелі інструментів Формати-рование клацнути по кнопці: - объединить и поместить в центре.

25.

F3:G3

Аналогічно пункту 24.

Аналогічно пункту 24.

26.

Н3:Н4

Аналогічно пункту 22.

Аналогічно пункту 22.

27.

С4:G4

1) Виділити комірки з C4 по G4

2) Відформату-вати уміст комірок: розмістити текст назв граф документа по центру комірок та в декілька рядків

1) Спосіб виділення див. у пункті 22.

2) Виконати:

п.м. Формат → к. Ячейки → вкладка Выравнивание.

Вибрати:

а) у полі Выравнивание по горизонтали – по центру

б) у полі Выравнивание по вертикали – по центру

в) установити прапорець – переносить по словам

г) клацнути по кнопці Ok

28.

А5:Н5

1) Виділити комірки з А5 по Н5

2) Вирівняти номера граф документа по центру комірок.

1) Спосіб виділення див. у пункті 22.

2) У панелі інструментів Формати-рование клацнути по кнопці: - По центру.

29.

Змінити ши-рину стовбців та висоту рядків для надання необхідного вигляду шапці документа.

Встановити покажчик миші на межу між маркерами стовпців (у рядку заголовків стовпців). Покажчик повинен прийняти форму хрестика зі стрілками. Натиснути ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, змінити ширину стовпців.

Аналогічним образом змінити висоту рядків.

30.

А1:Н1

1) Виділити комірки з А1 по Н1

2) Вирівняти назву документа по центру

3) Збільшити розмір шрифту

1) Спосіб виділення див. у пункті 22.

2) У панелі інструментів Форматиро-вание клацнути по кнопці: - объединить и поместить в центре.

3) Виконати:

п.м. Формат → к. Ячейки – вкладка Шрифт. Вибрати розмір шрифту 14

31.

Е6

Увести формулу для розрахунку по першому підприємству відсотка виконання плану товарообігу

=D6*100/C6

32.

E6

Скопіювати формулу з комірки Е6 у комірки з Е7 по Е10

Установити покажчик миші на маркер заповнення у комірки Е6 (маленький квадратик у нижньому правому куті комірки). Покажчик прийме форму хрестика. Утримуючи натиснутою кнопку миші, виділити комірки з Е6 по Е10, перетаскуючи маркер.

33.

F6

Увести формулу для розрахунку по першому підприємству відхилення товарообігу від плану.

=D6-C6

34.

F6

Скопіювати формулу з комірки F6 у комірки з F7 по F10

Спосіб виконання дивися у пункті 32.

35.

G6

Увести формулу для розрахунку по першому підприємству відхилення товарообігу від минулого року.

=D6-В6

36.

G6

Скопіювати формулу з комірки G6 у комірки з G7 по G10

Спосіб виконання дивися у пункті 32.

37.

Н6

Увести форму-лу для розра-хунку по першому підприємству виконання плану товарообігу у відсотках до минулого року.

=D6*100/В6

38.

Н6

Скопіювати формулу з комірки Н6 у комірки з Н7 по Н10

Спосіб виконання дивися у пункті 32.

39.

В10

Увести формулу для автоматичного підсумовування даних по графі Фактично за минулий рік, використовуючи математичну функцію “Автосумма”

У панелі інструментів Стандартная клацнути по кнопці - Автосумма. Клацнути у комірку В6 та поширити бігаючу навколо неї пунктирну рамку на комірки з В6 по В9.

У комірці В10 повинна з'явитися формула

=СУММ(В6:В9). Для завершення її уведення натиснути клавішу 

40.

В10

Скопіювати формулу з комірки В10 у комірки С10 та D10

Установити покажчик миші на маркер заповнення в комірки B10 та утримуючи натиснутою кнопку миші, виділити комірки з В10 по D10.

41.

А3:Н10

1) Виділити табличну частину документа.

2) Створити рамку навколо таблиці (лінії товщі) і сітку усередині неї (лінії тонше).

1) Клацнути лівою кнопкою миші в комірку А3, потім натиснути клавішу [Shift] та, не відпускаючи її, клацнути в комірку Н10.

2) Виконати:

п.м. Формат → к. Ячейки → вкладка Граница

а) клацанням миші у полі Тип линии вибрати товщину лінії для рамки, а потім клацнути по кнопці Внешние

б) клацанням миші у полі Тип линии вибрати товщину лінії для сітки, а потім клацнути по кнопці Внутренние.

в) клацнути по кнопці Ok.

42.

А3:Н5

1) Виділити комірки з А3 по Н5

2) Змінити колір у комірках таблиці, відведених під шапку документа.

1) Спосіб виділення див. у пункті 41.

2) Виконати:

п. м. Формат → к. Ячейки – вкладка Вид → клацанням миші вибрати колір заливання.

Клацнути по кнопці Ok.

43.

А10:Н10

1) Виділити комірки з А10 по Н10

2) Змінити колір у комірках таблиці, відведених під підсумкові дані

1) Спосіб виділення див. в пункті 41.

2) Виконати:

п. м. Формат → к. Ячейки → вкладка Вид → клацанням миші вибрати колір заливання.

Клацнути по кнопці Ok.

44.

Зберегти робочу книгу з порожньою формою документа під ім'ям Форма 1

Виконати:

п. м. Файл → к. Сохранить → увести ім'я файлу Форма 1 → клацнути по кнопці Сохранить

45.

А6

Створити список, який містить найменування підприємств.

Виконати:

п.м. Сервис  к. Параметры  вкладка Списки  у вікно Элементы списка увести список, утримуючий найменування підприємств  кнопка Добавить  Ok

46.

А6

Виконати авто- заповнення елементами створеного списку комірок з А6 по А9

1) Увести у комірку А6 найменування одного з підприємств створеного списку.

2) Установити покажчик миші на маркер заповнення в комірці А6 та перетягнути його на комірки з А6 по А9.

47.

Заповнити документ конкретними даними

Заповнити усі комірки документа конкретними даними з використанням при наборі дробових чисел десяткової коми на цифровій клавіатурі.

48.

Підготувати документ до друку в режимі попереднього перегляду:

змінити орієнтацію паперу, масштаб для розміщення, виконати центрування на сторінці;

створити нижній колонтитул, помістивши в ньому дату створення документа та своє прізвище.

Виконати:

п. м. Файл → к. Предварительный просмотр або кнопка - Предвари-тельный просмотр в панелі інструментів Стандартная.

Для встановлення необхідних параметрів скористатися у вікні попереднього перегляду кнопкою Страница, а потім вкладками:

а) Страница

б) Поля

в) Колонтитули

Клацнути по кнопці Ok, а потім по кноп-ці Закрыть для виходу з режиму попереднього перегляду.

49.

Роздрукувати документ, попе-редньо включивши принтер та вставивши в нього папір.

Виконати:

п.м. Файл → к. Печать → перемикач Все → кнопка Ok.

50.

Скопіювати документ на Лист 2

1) Клацнути лівою кнопкою миші в комірку А1, потім натиснути клавішу [Shift] та, не відпускаючи її, клацнути в комірку Н10.

2) Виконати:

п.м. Правка → к. Копировать → клац-нути мишкою по ярлику Лист 2 → на Листі 2 клацнути мишкою в комірку А1 → п.м. Правка → к. Вставить → Enter

51.

Перейменувати Лист 2: присвоїти йому ім'я Режим формул.

Виконати:

п.м. Формат → к. Лист → к. Переименовать → увести нове ім'я листа Режим формул (старе буде видалено)

52.

Установити режим виводу формул у комірках документа.

Виконати:

п. м. Сервис → к. Параметры → вкл. Вид → установити прапорець Формулы → Ok

53.

Роздрукувати документ з формулами.

Як у пунктах 29, 48, 49.

Таблиця 2 - Побудова діаграм

п/п

Операція

Спосіб виконання

Побудова діаграми «Аналіз фактичного товарообігу роздрібних підприємств за звітний рік»

1.

Виділити діапазон даних, необхідних Майстру діаграм для побудови діаграми (графи Найменування підприємств і Факт). Брати тільки заповнені рядки.

1) Виділити комірки з А6 по А9

2) Натиснути клавішу [Ctrl] та, утримуючи її натиснутою, виділити комірки з D6 по D9.

2.

Викликати Майстер діаграм.

Клацнути по інструменту - Майстер діаграм у панелі інстру-ментів Стандартная або виконати команду: п.м. Вставка → к. Диаграмма.

3.

У вікні: Мастер диаграмм (шаг1 из 4): тип диаграммы вибрати:

1) Тип діаграми

2) Вид діаграми

Вкладка Стандартные → Тип – Кру-говая → Вид – об'ємний варіант розрізаної кругової діаграми (середня в нижньому ряді) → клацнути по кнопці Далее

4.

У вікні: Мастер диаграмм (шаг2 из 4): источник данных диаграммы необхідно виділити діапазон даних для діаграми.

Так як це було зроблено у пункті 1, перейти до наступного шагу.

Клацнути по кнопці Далее

5.

У вікні: Мастер диаграмм (шаг3 из 4): параметры диаграммы:

1) Увести назву діаграми.

2) Вибрати місце для розміщення легенди.

3) Установити режим виводу на діаграму числових значень вхідних даних.

Виконати:

1) Вкладка Заголовки → поле На-звание диаграммы → надрукувати назву діаграми: Аналіз фактичного товарообігу підприємствами за звітний рік

2) Вкладка Легенда → установити перемикач Справа

3) Вкладка Подписи данных  установити перемикач Значение → клацнути по кнопці Далее

6.

У вікні: Мастер диаграмм (шаг4 из 4): размещение диаграммы вибрати спосіб розміщення діаграми на одному листі з документом

Установити перемикач на имею-щемся листе → клацнути по кнопці Готово

7.

На робочому листі визначити:

1) Місце розташування діаграми.

2) Розмір діаграми.

1) Клацанням лівою кнопкою миші виділити діаграму (навколо неї повинна з'явитися рамка з 8-ю чорними квадратиками) та перемістити на листі так, щоб її верхній лівий кут розташувався у комірці А12.

2) Змінити розмір діаграми, перетаскуючи за допомогою миші за чорні квадратики її межі.

Побудова гістограми «Порівняння даних фактичного товарообігу за минулий і звітний роки »

8.

Викликати майстер діаграм

Див. пункт 2

9.

Шаг 1 майстра діаграм:

вибрати тип і вид діаграми

Вкладка Стандартные → Тип – Гистограмма → Вид – Об'ємний варіант звичайної гістограми → кнопка Далее

10.

Шаг 2 майстра діаграм:

1) Указати діапазони комірок для побудови гістограми.

2) Ввести текст легенди.

1) Чарунки можна виділяти до виклику майстра діаграм, як у п.1 при побудові попередньої діаграми або на 2-м кроці роботи Майстра:

Клацнути по зазначеній у винесенні кнопці перетворення вікна. Вікно майстра трансформується в один рядок:

а) виділити комірки A6:A9

б) натиснути клавішу [Ctrl] і, утримуючи її натиснутою, виділити комірки B6:B9 і D6:D9

Клацнути по кнопці перетворення вікна в трансформованому вікні майстра діаграм і відновити його розміри.

2) Клацнути по вкладці Ряд → у полі Ряд клацнути (виділити) по тексту Ряд1 → клацнути у порожньому полі Имя і написати в ньому Факт за минулий рік → у полі Ряд клацнути (виділити) по тексту Ряд2 → клацнути у порожньому полі Имя і написати в ньому Факт за звітний рік

3) Клацнути по кнопці Добавить;

4) Клацнути по кнопці Далее.

11.

Шаг 3 майстра діаграм:

1) Увести назву діаграми.

2) Підписати осі Х,Y

Вкладка Заголовки → поле Название диаграммы → надрукувати назву діаграми Порівняння даних фактичного товарообігу за минулий і звітний роки

12.

Шаг 4 майстра діаграм: Вибрати спосіб розміщення діаграми на окремому листі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.