Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання (2 години)

1. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

2. Право власності в Україні: поняття. підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

3. Право господарського відання та оперативного управління.

4. Право промислової власності в господарських відносинах.

5. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

Задача 1. Державна установа внаслідок господарської діяльності отримала доход. З грошових коштів, що становили доход зазначеної установи, остання придбала легковий автомобіль для своїх потреб. Чи правомірні дії установи?

Задача 2. За рішенням КМУ Державне підприємство по виготовленню військової зброї „Вимпел” було передано у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і виніс протест. Дайте правову оцінку ситуації.

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про інноваційну діяльність: Закон україни від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 36. - Ст. 266.

- Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. в // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – Ст. 646.

- Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - Ст. 80.

- Про охорону прав на промислові знаки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 34.

- Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 36.

- Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 33. - Ст. 345.

- Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 21. - Ст. 218.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

Додаткова література:

- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

- Кошубіна Н. П., Якубович Б.К. Господарське право . – Алчевск.ДГМІ, 2002. – 293 с.

- Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

- Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

- Нецька Л.С. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю // ВВАС України. - 2000. - № 1.

- Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Єкономіка та право. – 2002. – 3 2. – С. 86-93.

- Право власності в Україні: Навч. посіб. / За ред О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

- Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид. лит. 1991. – 238 с.

- Спасибо-Фатеева И. Метаморфозы собственности или доморощенные холдинги // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 4. – С. 26-31.

- Спасибо-Фатеева И. Общая характеристика права собственности акционеров акционерного общества // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 2. – С. 15-19.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]