Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 5. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності (2 години)

1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання.

2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання.

3. Види і форми здійснення інвестицій.

4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації.

5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

6. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

7. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

8. Встановлення особливих режимів господарювання як напрямок стимулювання інвестицій

Задача 1. Іноземний інвестор – акціонер товариства "Росава", заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Вирішить спір.

Завдання 1. ВАТ „К” подало до Міністерства економіки заяву з проханням про видачу ліцензії для здійснення інвестування за кордон, а саме лісових будівельних матеріалів у Румунію. Мінекономіки розглянувши документи у видачі ліцензії відмовило, мотивуючи тим, що до ВАТ „К” були застосувані санкції, передбачені ст. 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” на момент подачі заяви. ВАТ „К” звернулося до юриста з проханням дати роз’яснення ситуації.

Завдання 2.

Визначте історію утворення Порто-Франко на території м. Одеси та поясніть правове значення вільних економічних зон (зон пріоритетного розвитку тощо) та офшорних зон.

Основна література:

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. в редакції Закону від 31 березня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 36. - Ст.266.

- Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. в редакції Закону від 17 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – Ст. 646.

- Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80

- Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): Закон України від 20 грудня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 4.

- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. в редакції Закону від 31 березня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. - № 38.

- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” та частини першої статті 19 Закону України „Про інвестиційну діяльність” (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями): справа Конституційного Суду України від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002 // Голос Украины. - 2002. - № 46.

- Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Юридична думка. 2005. – 568 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Чабан О. Форма інвестиційного договору (контракту) // Підприємництво, господар­ство і право. - 2001. - № 5. - С. 33.

Додаткова література:

- Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 3-10.

- Кудрявцева В. Проект Інвестиційного кодексу України: місце в системі господарського законодавства // Підприємництво. господарсьво і право. – 2005. - № 6. – С. 81-84.

-Грищенко Г. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України - 1996. - №7 - С. 28-31.

- Веселкова Е.Е. Некоторые правовые аспекты соглашений по защите инвестиций // Закон и право – 2002. - № 10. - С. 51-53.

- Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атака.-1999. - 165 с.

- Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 1. - С. 30-33.

Семерак О. Дочірні підприємства - як форма здійснення іноземних інвестицій // Право України. - 1998. - № 3. - С. 27-30.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]