Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності (2 години)

Заняття 1.

1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

3. Установчі документи суб’єктів господарювання.

4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

Заняття 2.

5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

6. Ліцензування господарської діяльності.

7. Патентування деяких видів підприємництва.

8. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Задача 1. Підприємство з іноземними інвестиціями "Вектор" було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи – засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ПІІ "Вектор" за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДПІ фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ПІІ "Вектор". Вирішить спір.

Задача 2. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У підприємства виникла необхідність внести зміни в засновницькі документи, пов’язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб і вибуттям частини старих засновників. Були зібрані всі необхідні документи і представлені для реєстрації змін. Проте районна держадміністрація державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно збільшити статутний фонд до 52500 гривень у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати; необхідно надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішість спір.

Завдання 1. Чи має право суб’єкт господарювання на отримання нової ліцензії, якщо його ліцензію анульовано за повторне порушення ліцензійних умов?

Завдання 2. Чи може отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, фізична особа, не зареєстрована як приватний підприємець?

Завдання 3 Фермерське господарство, що є платником фіксованого сільськогосподарського податку, здійснює на ринку роздрібну торгівлю харчовими та промисловими товарами, які не є об’єктом власного виробництва. Чи повинно таке господарство придбавати торговий патент на здійснення зазначеної торгівлі?

Завдання 4. Їдальня розміщена в адміністративному будинку підприємства й обслуговує відвідувачів комплексними обідами. Чи потрібно для здійснення такої діяльності придбавати торговий патент?

Завдання 5. Юридична особа – підприємство поряд з основною виробничою діяльністю займається торговельною діяльністю з продажу товарів власного виробництва. Чи потрібно у цьому разі отримання торгового патенту?

Завдання 6. Релігійній організації відмовили у включені її до реєстру неприбуткових організацій на підставі того, що в статуті була передбачена можливість імпорту в Україну та розповсюдження релігійної літератури.

Податковий орган, вважав, що в цьому передбачена можливість отримувати прибуток, та відмовив у включені до реєстру і запропонував в свою чергу внести зміни до статуту цієї організації, та виключити пункти, які дозволяють дану діяльність.

Правомірні дії податкового органу? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 7. Підготуйте проект статуту господарського товариства та протокол про його створення.

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. в редакції Закону від 01 січня 2007р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. - Ст. 1172.

- Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. - Ст. 299.

- Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст.82.

- Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 39. – Стор. 31.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

- Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

Додаткова література:

- Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей: Закон України від 2 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 25. – Стор. 51.

- Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню: постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 659 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 20. - Стор. 89.

- Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1077 в редакції від 01 жовтня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 28. - Стор. 53.

- Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань та їх зміст // Право України. – 1998. – 3 1. – С. 92-95.

- Калюжний Р.А., Ластовецький А.С. Вдосконалення дозвільно-реєстраційних процедур щодо підприємництва у ракурсі адміністративної реформи //Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2003. - № 5. - С. 58-77.

- Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4. – С. 64-67.

- Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

- Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

- Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. – 2000. - № 5. – С. 45-47.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]