Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання (2 години)

1. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства.

2. Обрання способу захисту порушеного права.

3. Особливість договірної роботи на підприємстві.

4. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання юридичною службою (юристами).

5. Взаємодія юридичної служби з контролюючими органами Забезпечення законності при проведенні перевірок.

6. Попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби.

Задача 1.

Порівняйте способи захисту порушеного права відповідно до ЦК та ГК. Наведіть способи захисту порушеного права, не передбачені в цих кодексах.

Завдання 2.

Складіть положення про юридичну службу підприємства.

Завдання 3: Керівництво суб’єкта господарювання не змогло потрапити в будинок правління господарського товариства, що було зайнято невідомими особами, які надали ухвалу суду про забезпечення позову шляхом встановлення тимчасового керівника підприємства. Які дії має запропонувати юридична служба для відновлення нормальної роботи підприємства.

Завдання 4: Наведіть, приклад, рейдерського захоплення, що обговорювалося в ЗМІ та визначте основні види неправомірних дій та засоби їх попередження.

Основна література.

 1. Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Постанова КМУ від 27 серпня 1995 р. N 690 // Збірник постанов Уряду 1996. № 1. – Ст. 20.

 2. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Харьков: "Одиссей", 2006. – 992 с.

 3. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2008. – 488 с.

 4. Головань В. І. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.

 5. Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; – Донецк, 2003.

 6. Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.

 7. Мамутов В.К. Михайлин В.З. Липницкий Д.Х. Организация хозяйственно-првовой работы на предприятии. – М.: Юрид. лит., 1975.

 8. Скловский К.И. Гражданский спор: Практическая цивилистика. – М.: Дело, 2003. – 351 с.

 9. Скловский К.И. Работа адвоката по обоснованию добросовестности в гражданських спорах. – М., 2004. – 64 с.

 10. Гаррис Р. - Школа адвокатуры, пер. П. Сергеича. Автограф, 2001.

 11. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальними правами в умовах правової реальності України // Вісник господарського судочинства. - 2007. - №1. - С. 89-92.

 12. Смитюх А.В. Определения и решения судов в рейдерских технологиях в свете изменений процесуального закона // Юридичний радник. – 2007. - № 2 (16). – С. 10-14.

 13. Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) // Юридичний радник. – 2006. – № 6. – С. 23-24.

 14. Смітюх А.В. Заходи щодо протидії акціонерного товариства корпоративному рейдерству: системний підхід // Вісник Одеського національного университету. – 2007. – Том 12. – Випуск 12 (Правознавство). – С. 78-85.

Додаткова література.

 1. ДолгополовА.М. Організація юридичної служби на пыдприэмствах.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 2. Замойский И.Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы. К.: Наук. думка, 1982.

 3. Смітюх А.В. Стратагематика господарського процесу // Вісник господарського судочинства. - 2005. - №5. - С. 133-137.

 4. Смітюх А.В. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 97-99.

 5. Смітюх А.В. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 100-102.

 6. Смітюх А.В. Щодо змісту поняття “процесуальна диверсія” // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 103-105.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]