Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

(4 години)

Заняття 1:

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності та її легалізації ї

2. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.

3. Поставка продукції та її правове забезпечення.

4 Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.

5. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

6. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

Заняття 2.

7. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

8. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

9. Особливість правового регулювання оренди в сфері господарювання.

10. Порядок оренди державного та комунального майна в сфері господарювання.

11. Особливість об’єктів, суб’єктів, способів та порядку укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.

12. Лізінг у сфері господарювання.

13. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

Задача 1.

Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувало Міністерство надзвичайних ситуацій України, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. МНС звернулося до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Вирішить спір. 2. Визначте підсудність господарської справи.

Задача 2. Підприємство А передало Одеському портовому елеватору на зберігання зерно 3-го класу в кількості 100 тон. За місяць підприємство дізналося про те, що елеватор відвантажів 100 тон зерна 3 класу Підприємству Б на умовах комерційного кредиту – із наступним поверненням продукції та попередньою сплатою процентів. Підприємство А звернулося до суду із вимогою до елеватора та Підприємства Б визнати договір між ними недійсним, повернути зерно із чужого незаконного володіння та сплатити незаконно отриманий елеватором дохід. Вирішить спір.

Завдання 1.

Поясніть особливості договору поставки у порівнянні з договором купівлі-продажу.

Завдання 2.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.

Завдання 3.

Поясність функції посередників на біржі.

Завдання 4.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Инструкция о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству: Постановление Государственного арбитражного суда при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. // www. kiev.rada.gov.ua

- Инструкция о порядке приемки товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству: Постановление Государственного арбитражного суда при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 г. // www. kiev.rada.gov.ua

- Положение о поставках продукции производственно-технического назначения: Постановление Совета Министров СССР от 25.07.1988 г. № 888 // www. kiev.rada.gov.ua

- Практика применения норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г. // Гражданский и Хозяйственный кодексы: точки пересечения (из серии «Кодексы Украины»): Сборник систематизированного законодательства / сост. И.А. Сухомлин: учредит. ЗАО «ХК Блиц-Информ». – Вып. 4. – К.: Блиц-Информ, 2008. – 336 с.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Беляневич О.А. Господарське договірне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.

Додаткова література:

- Про затвердження Порядку провадження торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Урядовий кур'єр. – 2006. - № 122.

- Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96р. // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 84-85.

- Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. в редакції від 17.08.2002 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 129-130.

- Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 26.02.2002 р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13.

- Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.07.2003 р. // Офіційний вісник. – 2003. - № 30.

51. Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.03.2004 р. // Офіційний вісник. – 2004. - № 13.

- Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 29.03.99р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 97-98.

- Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 13.

- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.11.1993 р. // www. kiev.rada.gov.ua

- Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.

- Белоусов И.К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки // Хозяйство и право. – 1995. - № 3. – С. 37-39.

- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]