Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

9. Ягунов д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: оріду наду, 2005. – 251 с.

10. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

11. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

12. Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.

13. Яровий О.А. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. ― К., 2002. — 20 с.

14. Яровий А.О. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх // Право України, № 9, 1999, м. Київ. - С. 104-108.

15. Яровой А.А. К вопросу о преступности несовершеннолетних //Проблеми законності. Вип. 41: Респ.міжвідом. наук. зб.- Х.: НЮАУ, 2000. - С. 196-202.

16. Яровой А.А. Создание центров социальной адаптации // Проблеми законності. Вип. 43: Респ. міжвідом. наук. зб. - Х.: НЮАУ, 2000. - С. 175-179.

17. Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених із місць позбавлення волі // Науковий вісник. Вип. 3, Науково-теоретичний журнал, - Київ, НАВСУ, 2000. - С. 167-174.

18. Яровий А.О. Теоретичні і практичні аспекти вдосконалення процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених від покарання // Держава і право. Вип. 9: Збірник наукових праць, ІДП ім. Корецького НАН України, 2001, Київ. - С. 407- 411.

19. Багреева Е. Анализ понятий "социализация" и "ресоциализация" осужденных // Закон и право. - 2007. - № 3 . - С.96-97.

20. Вяткин Д. Начальный этап развития института ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2007 - №2. - С.99-101.

21. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 237 с.

22. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Криженко; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 19 с.

23. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. О. Клевцов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2009. – 20 с

24. Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Б.М. Телефанко; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 16 с.

25. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Дащенко; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 19 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.