Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

Тема 5. Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Питання до семінарського заняття:

1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Теми рефератів:

1. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.

3. Пробація поняття та сучасний стан розвитку в Україні.

4. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Література:

1. Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі. Другі юридичні читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 217– 220.

2. Козирєва В.П. Ефективність застосування майнових покарань // Право і безпека. – Харків: Національний університет внутрішніх справ. – 2005. – Т. 4. – № 1. – С.128 – 130.

3. Козирєва В.П. Штраф за кримінальним законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – № 5(27). – 2004. – С. 276 – 282.

4. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

5. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

7. Попрас В. О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 14 / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.

8. Попрас В. О. Загальні засади призначення штрафу як виду покарання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 38-42.

9. Попрас В. О. Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 135-138.

10. Черненок М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань.- Автореф. дисертації канд. юрид. наук: X., -2003.-19 с.

11. Черненок М.П. Виконання майнових покарань: Монографія. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. -176 с .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.